Gezocht: verslavingsarts

26 maart 2021
/ / /
Comments Closed

Ben jij de verslavingsarts die kennis heeft van of zich wil verdiepen in verslaving bij mensen met hersenletsel?

AXON leertrajecten heeft al enige jaren een goede workshop over het begeleiden van mensen met hersenletsel bij verslaving. Door het uitvallen van onze docent zijn we op zoek naar een verslavingsarts, die deze workshop zou willen gaan geven.
De workshop is al vormgegeven en kan dus met enige verdieping worden uitgevoerd.
De workshop wordt met name gegeven in de gehandicaptenzorg, de verpleeghuiszorg en de ambulante dienstverlening.
Ben je benieuwd wat de workshop inhoudt, neem dan contact met ons op.

Lees meer

Demenzien

5 januari 2021
/ / /
Comments Closed

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren. Dementie heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor de naasten.
Voor naasten en professionals is Demenzien ontwikkeld.

Het is een praktisch hulpmiddel voor:
a) het optimaliseren van de kwaliteit van leven,
b) het vergroten van de waardigheid van mensen met dementie, en
c) het versterken van de relaties tussen de persoon met dementie, naasten en professionals.

Demenzien helpt manieren te vinden om contact waar te maken, zin te geven aan het samenzijn en activiteiten met elkaar te beleven. Door Demenzien te gebruiken, blijf je de mens met dementie zien.

Komende jaren wordt deze methodiek verder uitgewerkt in een ZonMw project. AXON leertrajecten werkt mee aan de scholing voor professionals die met de methode gaan werken.

Meer informatie: klik hier

Lees meer

Instap e-learning

5 januari 2021
/ / /
Comments Closed

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan voor Corona. Deze personeelsleden moeten meteen worden ingezet.
Er is dan weinig tijd voor het inwerken. Als je dan te maken krijgt met cliënten/patiënten met hersenletsel, dan zou het goed zijn als je snel meer weet over de mogelijke gevolgproblematiek. Wat kan er veranderd zijn na het hersenletsel. Wat voor effect heeft dat op het functioneren van deze persoon. En hoe zou je deze persoon kunnen begeleiden.
Iedere persoon met hersenletsel is uniek en vraagt maatwerkbegeleiding.
Om goed te begeleiden is er meer nodig dan alleen een e-learning volgen, maar met deze e-learning weet je wel meer over achtergronden en heb je de nodige handvatten voor de begeleiding.

Deze e-learning meteen aanschaffen? klik hier

Lees meer

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

16 oktober 2020
/ / /
Comments Closed

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep
WZH Nieuw Berkendael in Den Haag constateerde dat verpleegkundigen die van de hbo-v komen meestal niet voldoende bagage hebben om te werken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. En dat er nog geen opleiding bestaat om dat tekort aan te vullen. Daarom nam de zorginstelling zelf het initiatief. Samen met opleiders AXON en ITON ontwikkelde Nieuw Berkendael een post-hbo-opleiding. In september 2021 gaat de eerste opleiding van start.

Jolanda Smits is locatiemanager van WZH Nieuw Berkendael. “Werken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel vraagt een brede kennis over diverse technische en klinische handelingen en ook gedragsproblematiek”, legt zij uit. “Het ene moment breng je een katheter aan of ben je bezig met sondevoeding, het andere moment heb je te maken met een cliënt met moeilijk te begrijpen gedrag en weer later praat je met getraumatiseerde familieleden voor wie het leven ook op zijn kop staat. Daarnaast zijn geen twee cliënten gelijk. Dat betekent dat iedere cliënt een eigen, specifieke benadering nodig heeft. Een belangrijk onderdeel van het werk van de verpleegkundige is dan ook het opstellen van een ondersteuningsplan en een omgangsadvies, meestal in samenspraak met de psycholoog”.

Kennistekorten
Monique Noest, teamleider bij WZH, schreef samen met een hbo-verpleegkundige en de praktijkopleider een competentieprofiel voor de ideale NAH-verpleegkundige. “Vooral als het gaat om wonen voor mensen met NAH zie je dat er kennistekorten zijn, aldus Noest. Mensen zijn vaak jong en verblijven jaren in een instelling. Medewerkers leren in de praktijk natuurlijk veel bij, maar we voelden behoefte aan een gestructureerde aanvullende opleiding. Die vraag komt ook van de verpleegkundigen zelf.”
WZH Nieuw Berkendael heeft veel ervaring met opleiden. De instelling werkt veel samen met de Leidse Hogeschool en ROC Mondriaan en heeft vijftig opleidingsplaatsen. Voor de nieuw op te zetten opleiding zocht Nieuw Berkendael contact met Leo Brederveld van AXON leertrajecten. AXON en collega-opleider Stichting ITON zijn gespecialiseerd in opleidingen gericht op de gevolgproblemen van NAH. “Onze opleidingen zijn op mbo- en hbo-niveau”, vertelt Brederveld. “Stichting ITON geeft scholing op hbo+-niveau en is meer gericht op neuropsychologische problematiek en wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. We vullen elkaar goed aan en werkten al regelmatig samen.”

Twintig lesdagen
Samen met teamleider Noest bedacht Brederveld hoe de post-hbo-opleiding eruit zou kunnen zien. Het programma duurt een jaar en bestaat uit twintig lesdagen, elke twee weken een dag. De opleiding telt vijf modules waarin alle aspecten van niet-aangeboren hersenletsel aan bod komen:
1. Neurowetenschappelijke achtergronden
2. Veranderingen van cognitie en gedrag
3. Interventies en neurorevalidatie
4. Patiëntgerichte behandeling
5. De patiënt en zijn omgeving

De opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen die al minimaal drie maanden werken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. “Het is de bedoeling om het geleerde direct toe te passen in hun eigen werkomgeving”, zegt Brederveld. “Zo koppelen we de theorie aan de praktijk en kunnen mensen zelf ervaren of het werkt. Na afronding van de cursus kan de verpleegkundige de regie nemen in het opstellen en uitvoeren van een passend zorgplan, waarin rekening wordt gehouden met alle gevolgen van het hersenletsel.”
Een stage van tien dagen kan onderdeel uitmaken van de opleiding. WZH Nieuw Berkendael stelt hiervoor plaatsen beschikbaar (bewoners met NAH, revalidatie of thuiszorg). “Een stage helpt om je blik te verbreden”, licht Smits toe. “Het is een kans om te ‘gluren bij de buren’ en indrukken op te doen”.

Erkend diploma
De opleiders hebben een accreditatie voor de opleiding aangevraagd. Als die accreditatie er is, dan ontvangen deelnemers na afronding van de opleiding en het maken van de praktijkopdrachten een erkend diploma. De wens van WZH Nieuw Berkendael is om ook het competentieprofiel voor NAH verpleegkundige erkend te krijgen, zodat niet-aangeboren hersenletsel erkend wordt als apart expertisegebied. “Nu kan iedereen zich NAH-verpleegkundige noemen. Dat klopt eigenlijk niet”, vindt Brederveld.
WZH wil met de opleiding de kwaliteit van de eigen medewerkers verbeteren maar ook bijdragen aan betere NAH-zorg in het algemeen. WZH Nieuw Berkendael is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Wlz-Expertisecentra voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis en mensen met NAH in combinatie met ernstige gedragsproblematiek (NAH+). Daarnaast maakt WZH Nieuw Berkendael deel uit van het expertisenetwerk EENnacoma (Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma). Het hoofddoel van dit netwerk is het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel.
“Er komt landelijk steeds meer aandacht voor niet-aangeboren hersenletsel als aandoening”, zegt locatiemanager Smits. “Er is ook meer onderzoek en kennis. Het ontbreekt echter nog aan de expertise in behandeling en begeleiding. Wij krijgen revalidanten uit het hele land. Als die naar huis kunnen, is de zorg thuis vaak een knelpunt. Met deze opleiding willen we ook de expertise bij andere organisaties stimuleren. Nu wordt de opleiding nog alleen in Den Haag gegeven, maar misschien kan het straks ook op andere locaties.”
Met de opleiding krijgen verpleegkundigen die willen werken met NAH-patiënten een betere basis. “De arbeidsmarkt is krap, maar het is een prachtig vak”, aldus teamleider Noest. “Je bent bezig met veel aspecten van de verpleegkunde, en van de cliënt en diens familie. Dat maakt het mooi. Veel van onze medewerkers hebben daar bewust voor gekozen. Maar van hen komt ook de vraag naar extra handvatten, omdat de reguliere opleiding niet goed aansluit. Die krijgen ze met deze opleiding.”

Praktische informatie
Duur 20 dagen
Voorbereiding +/- 2 uur per lesdag
Aantal deelnemers  15
De opleiding start in september 2021.
Kosten per deelnemer: € 3.600,- excl. literatuur
Mogelijk kan uw organisatie een beroep doen op sectorgelden, waardoor de kosten tot 50% gereduceerd kunnen worden.

Meteen aanmelden? klik hier

Over WZH Nieuw Berkendael
WZH Nieuw Berkendael is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van mensen met niet- aangeboren hersenletsel, neurologische aandoeningen en bewustzijnsstoornissen na coma. De meeste cliënten van Nieuw Berkendael zijn tussen 18 tot 65 jaar oud. WZH Nieuw Berkendael heeft 91 plaatsen voor langdurig verblijf en 21 plaatsen voor revalidatie.

WZH Nieuw Berkendael biedt:

  • revalidatie bij recent hersenletsel
  • revalidatie bij bewustzijnsstoornissen
  • wonen voor mensen met NAH
  • wonen voor mensen met bewustzijnsstoornissen
  • dagactiviteitencentrum
  • NAH-poli (ambulante screening, diagnostiek en behandeling)
  • NAH-coach (nazorg, ambulante begeleiding)

WZH Nieuw Berkendael is onderdeel van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). WZH heeft veertien woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere dagactiviteiten- en ontmoetingscentra in de regio Haaglanden. WZH is gespecialiseerd in (revalidatie)zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Lees meer

Traag treuren

1 juli 2020
/ / /
Comments Closed

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en verdriet bij mensen die leven met een hersenletsel.

Hoe rouwen mensen met een niet-aangeboren hersenletsel? Op welke manier kunnen zij zelf iets aan de situatie veranderen en wat kunnen anderen doen om dit rouwproces te ondersteunen? Dit korte artikel verkent een aantal aspecten van rouw en verdriet bij mensen met verworven cognitieve stoornissen, zoals geheugenstoornissen, verminderd inzicht en verstoorde informatieverwerking.  Het begrijpen en delen van wat je meegemaakt hebt en welke gevoelens dat met zich meebrengt, is niet meer vanzelfsprekend. Dit kan voor veel extra stress zorgen.

Lees hier het hele artikel Traag treuren

Lees meer

Diëtist en cliënt met hersenletsel

13 november 2019
/ / /
Comments Closed

Wij kregen de vraag van een diëtiste of er een korte cursus is voor diëtisten over het omgaan met cliënten met hersenletsel en over de gevolgproblematiek in relatie tot voeding. Ben je hierin ook geïnteresseerd? stuur ons dan een mailtje of vul het contactformulier op de website in. Bij voldoende belangstelling kunnen we hierover een workshop of korte cursus geven.

Lees meer

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

26 juni 2019
/ / /
Comments Closed

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd. Om dit goed te begeleiden heeft AXON leertrajecten een basiscursus ontwikkeld. Deze cursus is bestemd voor arbeidsbegeleiders, traject- of loopbaanbegeleiders, arbeidsconsulenten en job-coaches die werken met cliënten met hersenletsel. Voor het komende jaar hebben we inmiddels de data gepland. deze data zijn 22 januari 2020, 5 februari, 19 februari en 4 maart.

Interessse? klik hier voor meer informatie over de cursus,

Lees meer

Blended learning basiscursus is een groot succes

15 maart 2018
/ / /
Comments Closed

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer een half jaar wordt gegeven, kunnen we constateren dat deze nieuwe vorm een grote verbetering is. De cursus kost minder werktijd; er hoeven minder werkdagen te worden uitgeroosterd. En op de cursusdagen kunnen we meteen aan de slag met de praktijk. De theorie zit vooral in de e-learning en het lesboek.
Door het meer kunnen oefenen met de theorie en het te vertalen naar de eigen casussen, wordt de kennis meer eigen. Je kunt het de volgende dag meteen gebruiken.
Hier vind je alle informatie over de nieuwe basiscursus.

Lees meer

RIVM komt met harde cijfers

29 november 2017
/ / /
Comments Closed

645.900 mensen hebben een vorm van niet-aangeboren hersenletsel

Het RIVM heeft in opdracht van de Hersenstichting onderzoek gedaan naar het voorkomen van hersenaandoeningen. Het totale cijfer is indrukwekkend: 1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaandoening.
Omdat dit een heel scala van aandoeningen betreft is het goed te kijken naar de cijfers op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel.
Dit zijn cijfers ontleend aan de registratie van huisartsen, waarbij dus reden was de huisarts hierover te consulteren.

Kijken we naar de prevalentie bij de huisartsenzorg, dan zien we de volgende cijfers:
- niet-aangeboren hersenletsel                          645.900
- (seniele) dementie/Alzheimer                         103.100                      
- Ziekte van Parkinson                                           49.300
- hersentumoren                                                     31.900   
- Multiple Sclerose                                                  32.000   

In de somatische zorg worden 160.697 mensen het niet-aangeboren hersenletsel begeleid.

Op basis van deze cijfers wordt de ernst van de problematiek duidelijk. Als dus 1 op de minder dan 30 personen een vorm van hersenletsel heeft, dan vraagt dat om een goede steunstructuur.
Een steunstructuur gebouwd op goed opgeleide hulpverleners. AXON leertrajecten zet zich op alle terreinen van zorg- en dienstverlening in om deze hulpverleners goed te scholen. Van basiskennis tot gespecialiseerde cursussen, trainingen en workshops over gedrag, ziektebeelden en ondersteuningsmethodieken. 

Lees meer

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

24 november 2017
/ / /
Comments Closed
verwerking

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn nieuwe situatie. In veel gevallen is er sprake van verlies: verlies van fysieke en cognitieve functies, verlies van spraak, verlies van werk, maar ook verlies van relaties, vrienden, etc. Veel patiënten/cliënten met hersenletsel maken een rouwproces door. Een proces dat deels te vergelijken is met een rouwproces bij het verlies van een dierbare, maar nu is er sprake van een levend verlies. Het leven van de persoon met hersenletsel gaat verder; het verlies moet daarin een plek krijgen.

Hoe begeleid je cliënten door de fases van rouw en verliesverwerking heen. Hoe steun je de cliënt en zijn omgeving in het verwerkingsproces.

Over deze problematiek en de begeleiding daarbij gaat onze nieuwe workshop. Komend jaar zullen we de workshop, naast de mogelijkheid om hem in company af te nemen, ook als open inschrijving aanbieden. De datum volgt binnenkort. 

Lees meer