Omgaan met cliënten met hersenletsel

Instap e-learning  voor begeleiders of ondersteunend personeel en vrijwilligers
Veel mensen werkzaam in de zorg en dienstverlening en in de arbeidsintegratie hebben al of niet regelmatig te maken met een persoon met niet-aangeboren hersenletsel, veroorzaakt door bijvoorbeeld een CVA, een ongeluk/trauma, ziekte of aandoening, door zuurstofgebrek of vergiftiging. Deze medewerkers krijgen dan ook vaak te maken met het 'andere' gedrag van deze cliënten. Door meer te weten over de achtergronden van dit gedrag zullen de medewerkers meer begrip hebben voor een cliënt met hersenletsel.  Voor de mensen die niet meteen een basiscursus kunnen volgen, bijvoorbeeld doordat ze net i dienst gekomen zijn, is deze e-learning ontwikkeld.

Doelgroep
De workshop wordt aangeboden voor diverse doelgroepen in de zorg en dienstverlening aan mensen met hersenletsel. Dit zijn professionals in o.a. de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Qua niveau is het bruikbaar voor mensen op MBO3 niveau en hoger.

Resultaat
De deelnemers hebben meer begrip voor het gedrag van cliënten met hersenletsel, doordat ze enige kennis hebben over het letsel en de gevolgen ervan. Ze beschikken over een aantal praktische handvatten om in dagelijkse situaties  te kunnen reageren op gedrag ten gevolge van hersenletsel. 

De e-learning
De e-learning is opgebouwd uit de volgende delen:

- het begrip niet-aangeboren hersenletsel en de ziektebeelden die hier onder vallen,
- de gevolgen van hersenletsel
- en begeleidingsadviezen.

 

Praktische informatie

De kosten van deze e-learning zijn € 48,50 per gebruiker.
_______________________
Wilt u nadere informatie, dan kunt u het informatieformulier invullen.
_______________________
Wilt u de e-learning meteen bestellen, klik dan op de knop Inlogsleutel aanschaffen.