banner_01

NAH: Effectief begeleiden van de cliënt in de groep

Workshop voor (groeps)begeleiders
Samen met anderen leven en werken vraagt vaardigheden van een mens. Je moet waarnemen wat er om je heen gebeurt, nagaan of je erop moet reageren en zo ja, hoe. Je moet je gedrag flexibel aanpassen aan de mensen in de omgeving en rekening houden met anderen. In woonvoorzieningen en activiteitencentra zijn mensen soms gedwongen om dingen met elkaar te doen: gezamenlijke activiteiten, eetmomenten, recreatiemomenten, etcetera. Mensen met hersenletsel hebben vaak moeite om prikkels te verwerken. Het eigen functioneren en de omgeving geven al de nodige prikkels, laat staan als er mensen in hun buurt zijn.

Voor mensen met hersenletsel betekent het verblijven in de groep een bijna onmogelijke opgave. Toch kunnen en willen mensen met hersenletsel niet alleen en in sociaal isolement leven.

Hoe ga je om met die paradox? Hoe ondersteun je mensen in een voor hen schijnbaar onmogelijke situatie? Als instrument in dergelijke processen gebruik je jezelf. Hoe is je houding tegenover de groep en tegenover het individu? Hoe treed je de groep tegemoet, wat is je attitude?

Dit dilemma ondervinden we als ondersteuners van mensen met hersenletsel dagelijks. In deze workshop willen we met elkaar kijken of er algemene richtlijnen te formuleren zijn voor de ondersteuning van mensen met hersenletsel in een gro

Doelgroep
De workshop is bestemd voor begeleiders en verzorgenden in de gehandicaptenzorg, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg of verpleeghuiszorg. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van (niet-aangeboren) hersenletsel.

Resultaat
Je hebt inzicht in de processen waarmee iemand met niet-aangeboren hersenletsel geconfronteerd wordt als hij in groepsverband moet functioneren. Je bent in staat de diverse elementen van het groepsfunctioneren te onderscheiden en te analyseren. Op grond van die analyse ben je in staat de ondersteuning vorm te geven. Je hebt zicht op je eigen rol in het groepsproces en kunt gebruik maken van je eigen mogelijkheden om mensen en processen te sturen.

De workshop
Tijdens de workshop zullen eigen ervaringen en dilemma?s geanalyseerd worden op basis van de systeemtheorie. Op interactieve wijze zal het groepsfunctioneren geanalyseerd worden. Daarnaast wordt met elkaar het perspectief van iemand met hersenletsel in beeld gebracht.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Eigen ervaringen ten aanzien van het functioneren in een groep;
– Wat betekent het verblijven van iemand met hersenletsel in een groep met meerdere personen;
– Het systeemtheoretisch model;
– Analyse van de door deelnemers aangedragen casuïstiek;
– Beantwoording van vragen.

Praktische informatie

Duur 1 dag
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Code 8950
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

HersenletselCongres 2023

Maandag 27 november 2023 ReeHorst, Ede Hét jaarlijks terugkerend congres...

Meer info

Instap e-learning

  Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info