banner_01

Werken met de ondersteuningsroute ‘Eigen Weg’ (5800)

Hersenletsel bij kinderen en jongeren heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor degene die het krijgt als voor het gezin en diens omgeving. Vaak is iemand met hersenletsel blijvend aangewezen op hulp.

Eigen weg is een praktische en volledige ondersteuningsroute voor het opvoeden van kinderen en jongeren met hersenletsel. Het is gebaseerd op ‘Hooi op je Vork, het ondersteuningsmodel voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.

De ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ouders en deskundigen op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen.
De werkwijze omvat vijf stappen, langs vijf stations op de routekaart. Bij elk station sta je met elkaar stil bij bepaalde vragen. Daarna vervolg je de route weer.

Werken met ‘Eigen Weg’ zorgt voor meer inzicht in wat het kind/de jongere nodig heeft en voor betere afstemming in het gezin en/of met hulpverleners. Er is meer begrip tussen alle betrokkenen en duidelijkheid over wie wat wil en hoe dit aan te pakken. Het bijhouden van ervaringen geeft inzicht in wat al of niet werkt. Door de flexibele opzet van de route is variatie in intensiteit naar eigen inzicht mogelijk.

Doelgroep
De training is bestemd voor de medewerkers die werken met kinderen of jongeren met niet-aangeboren hersenletsel  en hun gezin. De deelnemers beschikken over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel voor het functioneren van hun cliënt.

Resultaat
– De deelnemer kan duidelijk krijgen wat het kind /de jongere nodig heeft en hoe dat het beste ondersteund kan worden;
– De deelnemer heeft vaardigheden om de afstemming en samenwerking in het gezin en/of met andere hulpverleners te verbeteren;
– De deelnemer is in staat de onderlinge communicatie te bevorderen en goede onderlinge afspraken te maken zodat de betrokkenen meer op één lijn zitten;
– De deelnemer is in staat het veranderingsproces in te zetten, te monitoren, te bespreken en te evalueren.

De training
In deze training komen de volgende onderdelen aan bod:
1) De gevolgen van hersenletsel tijdens de ontwikkeling van het kind;
2) De triade Kind-Ouder-Hulpverlener;
3) De routekaart Eigen Weg:
– De vertaling van wens in plan van aanpak;
– De beeldvorming van een kind met (niet-aangeboren) hersenletsel;
– De samenhang vraag-mogelijkheden;
– Het verandertraject.

Aan de hand van eigen casuïstiek zullen de diverse stations in de routekaart worden behandeld.

Boek
Tijdens de training word gebruik gemaakt van het boek ‘Eigen Weg’, auteurs: Patty van Belle en Judith Zadoks.

Praktische informatie

Duur 2 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 8 – 12

Incompany

Code 5800
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Hersenletsel bij kinderen en jongeren heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor degene...

Meer info

Instap e-learning

Hersenletsel bij kinderen en jongeren heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor degene...

Meer info

HersenletselCongres 2023

Hersenletsel bij kinderen en jongeren heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor degene...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Hersenletsel bij kinderen en jongeren heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor degene...

Meer info