banner_01

Werken met het begeleidingsmodel Demenzien

De mens zien en samen aan de slag voor een zinvolle daginvulling

Dementie is volksziekte nummer 1. Het heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor de naasten. Hoe kun je samen regie houden op kwaliteit van leven en de kwaliteit van samen zijn? DemenZien is ontwikkeld op verzoek van – en samen met mensen met dementie, naasten en professionals die worstelen met behoud van eigen regie bij dementie.

Naasten hebben vragen zoals: Hoe maak ik contact? Hoe zorgen we er samen voor dat het leven de moeite waard blijft? “Je raakt de persoon steeds een stukje kwijt”, zegt een echtgenoot. Ook professionals in de dagelijkse zorg en ondersteuning van mensen met dementie hebben deze vragen.

Mensen met dementie zijn aangewezen op zorg en ondersteuning van zowel professionals als naasten. Er zijn twee redenen om te zorgen dat professionals en naasten goed samenwerken en van elkaar weten wie wat kan betekenen voor de persoon met dementie. De eerste reden is dat dementie gepaard gaat met achteruitgang. Daardoor is het niet altijd gemakkelijk om te weten waar je de persoon met dementie een plezier mee doet en hoe je het contact en de relatie goed kan vormgeven. Hoe meer je over de persoon weet, hoe beter je kan inspelen op de behoeften.

De tweede reden is dat in de praktijk blijkt dat er altijd tijd te kort is. Zowel van professionals als van naasten. Deze schaarste zal in de toekomst alleen maar groter worden. Om die reden is het belangrijk voor de persoon met dementie dat de professionals en de naasten van elkaar weten wat zij kunnen doen voor een mooie dag en betekenisvolle momenten. Door elkaar aan te vullen in de contacten en activiteiten kan er meer. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven voor de persoon met dementie. Maar, ook voor de naasten en professionals geeft het voldoening. Samenwerken, ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen mogelijkheden.

In deze opleiding wordt je getraind in het toepassen van de methode DemenZien in jouw dagelijkse praktijk. Je leert hoe je met enkele hulpmiddelen de kwaliteit van leven kunt verbeteren, de waardigheid van mensen met dementie vergroot en de relatie tussen de cliënt, de naasten en professionals versterkt.

DemenZien is een methode waarmee je de kwaliteit van leven van mensen met dementie kunt optimaliseren , hun waardigheid te vergroten en relaties tussen de persoon met dementie, naasten en professionals te versterken.

DemenZien komt voort uit de methodiek Hooi op je vork, een methodiek die vele instellingen in Nederland en België inmiddels hanteren in de begeleiding van mensen met hersenletsel.

Bij DemenZien wordt aan de hand van een stappenplan uitgelegd hoe de mensen met dementie gezien kan blijven worden in wie hij is en welke behoefte en wensen hij heeft, en hoe de onderlinge relatie tussen de persoon met dementie, naasten en professionals versterkt kan worden. Je krijgt een Toolbox aangereikt waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt.

Deze opleiding ontwikkelen we in samenwerking met de ontwikkelaars van de methode en Toolbox DemenZien en Lectoraat Goed Leven met Dementie van Windesheim.

Doelgroep

Deze cursus is primair bedoeld voor medewerkers die direct betrokken zijn bij de zorg van een bewoner (verpleegkundige, verzorgende, helpende, huiskamer assistent, casemanager).

Het werkt hierbij het beste als een team als geheel de training volgt en daarbij ondersteund wordt door de teamleider of manager. Het is van belang dat de benodigde randvoorwaarden aanwezig zijn voor het team om tot verandering te kunnen komen. Een medewerker met coördinerende functie zoals een teamleider, coördinerend (HBO) verpleegkundige of gedragsdeskundige heeft een belangrijke rol in het scheppen van deze randvoorwaarden. Zij kunnen ondersteuning bieden bij het (blijven) doorvoeren van de nieuwe wijze van handelen in de praktijk. Dit is nodig voor het team om te slagen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus…

  • weet je hoe je elementen uit de Toolbox DemenZien kunt inzetten;
  • ben je in staat om de bewoner als mens beter te leren kennen middels doorvragen in gesprekken met naasten en met de bewoner;
  • achterhaal je wat voor jouw bewoners van belang is voor een mooie dag;
  • kun je communiceren met de bewoner om zo informatie op te halen tijdens je werk;
  • maak je met naasten een betekenisvol weekprogramma, waarbij je van elkaar weet wie wat doet en eventueel welke hulp daarbij nodig is;
  • evalueer je regelmatig of het weekprogramma nog steeds betekenisvol is voor de bewoner en naasten en stelt dit zo nodig bij;
  • kun je in overleggen met je team de informatie brengen die jij hebt over jouw bewoner en zo bijdragen aan de analyse van het gedrag van de bewoner met behulp van de vraag-achter-de-vraag methode.

Programma

Nog in ontwikkeling. Volgt zsm.

Laatste nieuws

HersenletselCongres 2023

Maandag 27 november 2023 ReeHorst, Ede Hét jaarlijks terugkerend congres...

Meer info

Instap e-learning

  Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info