banner_01

Regisseur van je eigen beroepsleven

Supervisie voor medewerkers die werken met cliënten met hersenletsel
Werken met cliënten met hersenletsel is een bijzondere opgave. De problematiek kan je als begeleider zó raken dat je moeite hebt om deze los te laten. Ook kan het moeilijk zijn om met je collega’s tot overeenstemming te komen over de juiste aanpak en bejegening van een cliënt. Supervisie kan je helpen een helder zicht te krijgen op je functioneren.

Supervisie is een leertraject waarin je samen met de supervisor door middel van reflectie je eigen handelen onderzoekt. Je werksituatie is het vertrekpunt. Het doel is om inzicht te krijgen in je functioneren en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Je verkent en herkent vaste patronen en manieren om zaken aan te pakken. Je gaat op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die je handelen sturen. Daarnaast wordt er gekeken naar je talenten en hoe je deze verder kunt ontwikkelen. Je leert je persoonlijke kwaliteiten optimaal te benutten in je werksituat

Resultaat
Het doel van supervisie is dat je regisseur wordt van je eigen beroepsleven. Je kunt je persoonlijke kwaliteiten integreren in het uitoefenen van je beroep, je kent je eigen valkuilen en weet hoe je daarmee kunt omgaan in je werk en je kunt sturing geven aan je manier van werken.

Doelgroep
Supervisie is bestemd voor mensen die werkzaam zijn in zorg, onderwijs en arbeidsintegratie in zowel uitvoerende, ondersteunende als leidinggevende functies. Supervisie is een passend leertraject als je bijvoorbeeld:
– Inzicht wilt krijgen in je functioneren op je werk;
– In je dagelijkse werk behoefte hebt aan ondersteuning;
– ‘Burn-out’ wilt voorkomen;
– Terugkeert op je werk na langdurige ziekte;
– Je wilt inwerken in een nieuwe functie;
– Een frisse kijk wilt behouden op je dagelijks handelen.

De supervisie
Voorafgaand aan de supervisie vindt er tussen jou als deelnemer en de supervisor een kennismakingsgesprek plaats waarin vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Het traject start met het formuleren van je persoonlijke leerdoelen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een contract.

Een supervisietraject kan individueel, maar ook door 2, 3 of 4 deelnemers gevolgd worden. Het bestaat uit 10 tot 15 bijeenkomsten afhankelijk van de vragen van de deelnemer(s). Een individuele bijeenkomst duurt 1 en een groepsbijeenkomst maximaal 2 uur. De bijeenkomsten vinden eenmaal per 2 of 3 weken plaats.

Als deelnemer beschrijf je voor elke bijeenkomst een situatie die je wilt bespreken en na elke bijeenkomst maak je een reflectieverslag. De verslagen zijn strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor gebruik binnen de supervisie.

Praktische informatie

Duur 15 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 1 of 2 -4

Incompany

Code 6400 of 6410
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info