Toepassen van Hooi op je vork in je organisatie

Begeleide intervisie voor gedragskundigen en leidinggevenden
In Nederland en Vlaanderen werken heel wat mensen met het begeleidingsmodel Hooi op je vork, aangestuurd en ondersteund door leidinggevenden en gedragsdeskundigen. Regelmatig krijgen wij uit deze hoek signalen dat er behoefte bestaat aan feedback op het eigen handelen en aan verdere methodische verdieping en verbreding van de toepassing van het begeleidingsmodel. Intervisie is daarvoor uitermate geschikt. Bij deze intervisie spreek je met collega's actuele casuïstiek op een gestructureerde wijze door. Je helpt elkaar bij problemen in de dagelijkse praktijk.

Leren met en van elkaar!

Doelgroep
De intervisie is bedoeld voor leidinggevenden en gedragsdeskundigen die begeleiders coachen en ondersteunen in het werken met Hooi. Vaak heb je een solistische positie en weinig voeding van anderen. Een intervisiegroep bestaat uit mensen met een soortgelijke rol in een andere organisatie. Afhankelijk van de belangstelling worden eventueel twee groepen gestart, een voor leidinggevenden en een voor gedragsdeskundigen.

Resultaat
De intervisie is gericht op het vergroten van de effectiviteit van je eigen rol, die cruciaal is bij het werken met Hooi op je vork. Na het intervisietraject heb je je inzicht verdiept in je handelen bij het coachen van begeleiders. Je hebt voldoende handvatten om zo nodig te komen tot een andere aanpak in het werk.

De intervisie
Intervisie houdt in dat je samen met collega's reflecteert op je eigen handelen en dat je op deze wijze leert van elkaar. Dat gebeurt door het inbrengen en bespreken van casuïstiek, waarbij de intervisiebegeleider zorgt voor structuur en verdieping. De precieze werkwijze wordt aangepast aan de groepssamenstelling en de wensen van de deelnemers.

Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:
- Hoe kun je het proces in de organisatie aansturen?
- Hoe signaleer je welke ondersteunings- en scholingsbehoefte medewerkers hebben?
- Hoe begeleid je medewerkers 'op afstand'?
- Hoe ga je met gecompliceerde vragen om?
- Wat doe je met ethische vragen die zich voordoen?
- Wanneer is externe consultatie nodig?
- Hoe houd je het belang van de cliënt en dat van de begeleider of de organisatie uit elkaar?

Praktische informatie

Duur 4 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur 
Aantal deelnemers 4 - 5

Incompany

Code 5700
Datum & plaats in overleg