banner_01

Werken met het begeleidingsmodel Hooi op je vork in de praktijk

Praktijkbijeenkomst voor begeleiders
Hersenletsel betekent een breuk in de levenslijn. Juist mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel hebben baat bij een goede methodische begeleiding in hun woon/leefsituatie. Een goed begeleidingsmodel hiervoor is “Hooi op je vork” . Om goed methodisch te (blijven) werken is het nodig regelmatig stil te staan bij het gebruik van de methode in de praktijk. De terugkombijeenkomst van twee keer een dagdeel heeft tot doel de deskundigheid op het gebied van begeleiding van cliënten met hersenletsel met behulp van de methodiek te vergroten.

Doelgroep
De bijeenkomst is bestemd voor begeleiders die werken met jongeren of volwassenen met hersenletsel en de training “werken met het begeleidingsmodel Hooi op je vork” gevolgd hebben. De deelnemers zijn werkzaam in de gehandicaptensector. Ze hebben basiskennis van de gevolgen van hersenletsel en praktische ervaring met het begeleiden van cliënten met hersenletsel. In de terugkombijeenkomst wordt  actuele casuïstiek besproken en de kennis met betrekking tot de methodiek opgefrist.

Resultaat
De deelnemers hebben nieuwe inzichten en inspiratie voor de begeleiding van cliënten met hersenletsel met behulp van de methode Hooi op je vork. Ze hebben praktische handvatten voor een teamgerichte aanpak van de begeleiding van hun cliënten.

De bijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats in twee dagdelen van 3 uur per groep. Uitgangspunt voor de bijeenkomsten vormt de casuïstiek die door de deelnemers, leidinggevende en/of gedragskundige van tevoren wordt ingediend. De casuïstiek bevat een beschrijving van een cliënt met hersenletsel waarbij sprake is van ‘lastige’ begeleidingssituaties voor de deelnemers. De casuïstiek is afkomstig uit de dagelijkse praktijk.

Aan de hand van de casuïstiek worden problemen bij de begeleiding bespreekbaar gemaakt. Daarbij gebruikt de docent verschillende activerende werkvormen, zoals opdrachten, rollenspel en intervisie. Via reflectie op de casuïstiek en feedback van de docent komen de deelnemers tot praktische aandachtspunten voor de begeleiding van hun cliënten en tot afspraken over een eenduidige teamgerichte aanpak van deze cliënten. Globaal komen alle belangrijke elementen van de methode aan de orde: beeldvorming, leefgebieden, coping, doel en actieplan, de vraag achter de vraag, de communicatie met de cliënt. Aandachtspunten bij de bespreking kunnen zijn persoonlijke normen versus professionele normen, schroom overwinnen, uitbreiding begeleidingsrepertoire.

Kenmerken van de workshop zijn:
– Concrete praktijksituaties (casuïstiek);
– Reflectie op de praktijk en eigen handelen;
– Achtergrondinformatie vanuit de methodiek;
– Handvatten voor de praktijk.

Literatuur

Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel; greep op het leven met ‘Hooi op je vork’,
ISBN 978-90-816771-1-0, derde druk 2014

Praktische informatie

Duur 2 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 8 – 12

Incompany

Code 5500
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info