Introductie workshops

Workshop Omgaan met cliënten met hersenletsel (8911) bestemd voor ondersteunend personeel en vrijwilligers; huishoudelijke en technische medewerkers, secretariaatsmedewerkers, chauffeurs en voor andere medewerkers die in hun werk te maken hebben met mensen met hersenletsel.
Door meer te weten over de achtergronden van dit gedrag zullen de medewerkers meer begrip hebben voor een cliënt met hersenletsel. In deze workshop krijgen de deelnemers praktische informatie over de gevolgen van hersenletsel en adviezen hoe ze daarmee in hun contacten met cliënten met hersenletsel kunnen omgaan.

Workshop Arbeidsintegratie van mensen met hersenletsel (4400/4410) bestemd voor professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van mensen met hersenletsel bij arbeidsintegratie, zoals jobcoaches, arbeidsbegeleiders, trajectbegeleiders en consulenten.
Wat zijn de gevolgen van hersenletsel? Hoe kun je die herkennen? Wat kunnen ze betekenen in de werksituatie? Welke mogelijkheden zijn er cliënten met hersenletsel bij arbeidsintegratie te ondersteunen? Deze vragen vormen de rode draad in deze praktische workshop. De workshop biedt een eerste kennismaking met hersenletsel en arbeid.

Workshop Kennismaking met het begeleidingsmodel Hooi op je vork (5100) voor begeleiders, verzorgenden, paramedici, leidinggevenden en gedragskundigen die zich willen informeren over het begeleidingsmodel Hooi op je vork. De workshop is ook geschikt als aftrap voor de invoering van het begeleidingsmodel in je organisatie. Deze informatieve, enthousiasmerende workshop biedt je de mogelijkheid in korte tijd met Hooi op je vork kennis te maken.