Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel

Introductie workshop voor begeleiders of ondersteunend personeel en vrijwilligers
Veel mensen werkzaam in de zorg en dienstverlening en in de arbeidsintegratie hebben al of niet regelmatig te maken met een persoon met niet-aangeboren hersenletsel, veroorzaakt door bijvoorbeeld een CVA, een ongeluk/trauma, ziekte of aandoening, door zuurstofgebrek of vergiftiging. Deze medewerkers krijgen dan ook vaak te maken met het 'andere' gedrag van deze cliënten. Door meer te weten over de achtergronden van dit gedrag zullen de medewerkers meer begrip hebben voor een cliënt met hersenletsel.  In deze workshop krijgen de deelnemers praktische informatie over de gevolgen van hersenletsel en adviezen hoe ze daarmee in hun contacten met cliënten met hersenletsel kunnen omgaan.

Doelgroep
De workshop wordt aangeboden voor diverse doelgroepen (zie hieronder). 

Resultaat
De deelnemers hebben meer begrip voor het gedrag van cliënten met hersenletsel. Ze beschikken over een aantal praktische handvatten om in dagelijkse situaties en of in de arbeidssituatie te kunnen reageren op gedrag ten gevolge van hersenletsel. 

De workshop
Tijdens de workshop gaan we vooral praktisch aan de slag. Dat betekent bijvoorbeeld dat je je eigen ervaringen in de omgang met iemand met hersenletsel kunt inbrengen. Maar ook de docent zal praktijkvoorbeelden inbrengen en behandelen. Je krijgt praktische adviezen hoe je met een cliënt met hersenletsel kunt omgaan.

Doelgroepen

Het niveau en de inhoud van de workshop wordt aangepast op de betreffende doelgroep. 

a) Professionals (gemiddeld MBO 3 niveau) (8912)
Workshop voor begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de ouderenzorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en die in hun werk af en toe te maken hebben met een cliënt met hersenletsel. 

b) Ondersteunend personeel en vrijwilligers (8911)
Workshop voor huishoudelijke en technische medewerkers, secretariaatsmedewerkers, vrijwilligers, chauffeurs en voor andere medewerkers die in hun werk te maken hebben met mensen met hersenletsel. 

Praktische informatie

Duur 1 dag
Aantal deelnemers 10 - 20

Incompany

Code 8912 (professionals) of 8911 (facilitair)
Datum & plaats in overleg