banner_01

Professioneel omgaan met emotionele veranderingen

Workshop emotionele veranderingen na hersenletsel
Het kunnen beheersen van emoties is van fundamenteel belang voor adequaat gedrag, sociale contacten en voor wat doorgaans ‘verstandige beslissingen’ worden genoemd.

Emotionele veranderingen na hersenletsel komen vaak voor en in allerlei variaties. De gevolgen zijn vaak ingrijpend en leiden in het dagelijks leven nogal eens tot kwalificaties als bot, kortzichtig, egoïstisch, hardleers en gevoelloos, trekken waar cliënten meestal in hoge mate verantwoordelijk voor worden gehouden.

Inzichten in de werkelijke aard van emotionele veranderingen na hersenletsel en de reikwijdte hiervan zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Voor de praktijk zijn deze inzichten van groot belang. Adequate begeleiding van cliënten en van hun directe omgeving vraagt inzicht in de verschijningsvormen van emotionele veranderingen en de gevolgen voor het dagelijks leven.

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten bij wie emotionele veranderingen na hersenletsel een rol spelen. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, revalidatie, verpleeghuis, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuis of bij een MEE-organisatie. Je hebt een beroepsopleiding gevolgd op middelbaar niveau of hoger. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel.

Resultaat
Je hebt inzicht in de meest voorkomende emotionele veranderingen na hersenletsel en de gevolgen hiervan in het dagelijks leven.Je kunt onderscheiden welk soort emoties intact zijn en welke emoties zijn verminderd of zelfs weggevallen. Je kunt je bejegening en begeleiding hierop afstemmen en de cliënt en diens directe omgeving effectief over emotionele veranderingen informeren en adviseren.

De workshop
Naast informatie in de vorm van minicollege staat interactieve deelname centraal. Er is volop ruimte voor bespreking van relevante casuïstiek. Je scherpt je waarneming, professionele attitude en interventies.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Het emotionele brein;
– Het emotionele lichaam;
– Geen gevoel – ook geen emotie?
– Primaire en secundaire (sociale) emoties;
– Emotionele vervlakking en dagelijks leven;
– De hersenkundige achtergronden van bijvoorbeeld gebrek aan empathie, egocentrisme,
‘eigenwijsheid’, ‘hardleersheid’, ‘botheid’, ‘kortzichtigheid’ en vergaande meegaandheid;
– Omgangsadviezen.

Praktische informatie

Duur 1 dag
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Code 8800
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info