Begeleiden van patiënten met hersenletsel in de eerste lijn

Workshop voor eerstelijnsfunctionarissen
De eerstelijnspraktijk is vaak het eerste loket waar men met problemen naartoe gaat. Je kunt hierbij denken aan slapeloosheid, agressie, vermoeidheid, relatieproblemen door veranderde rollen in het gezin, et cetera.

Het is essentieel dat in een vroeg stadium het probleem herkend wordt als mogelijk gevolg van hersenletsel, zodat daarbij de juiste verwijzing en behandeling in gang kunnen worden gezet.

 

Doelgroep
De workshop is bestemd voor eerstelijnsfunctionarissen, huisartsen, medewerkers van huisartsenpraktijken, gespecialiseerder verpleegkundigen, etcetera, die zich willen verdiepen in de groep patiënten met niet aangeboren hersenletsel.

Resultaat
In deze workshop verwerf je elementaire kennis van de diverse vormen van hersenletsel en met name van de gevolgen van het letsel. Hierdoor ben je in staat vroegtijdig klachten en problemen van patiënten te herkennen als mogelijke gevolgen van hersenletsel.

De workshop
De workshop kent meerdere varianten en wordt opgebouwd op basis van de vraag van de groep die de scholing krijgt.

Onderdelen zijn onder meer:
Deel 1
- Wat is hersenletsel en wat zijn de oorzaken?

- Wat zijn de gevolgen voor het dagelijks functioneren?
- Signaleren van problemen ten gevolge van hersenletsel.

Deel 2
- Hoe ga je om met patiënten met hersenletsel?

- Wat zijn de gevolgen van het hersenletsel voor de omgeving (gezin, partner, kinderen)?
- Hoe en naar wie verwijs je?

Praktische informatie

Duur in overleg
Aantal deelnemers 10 - 15

Incompany

Code 8330
Datum & plaats in overleg