Ziekte-inzicht bij mensen met hersenletsel

“je bent pas klant als je iets gaat kopen”; “Je bent pas cliënt als je een hulpvraag hebt”.
Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt ziekte-inzicht heeft. Ook al geeft de omgeving aan dat de persoon ondersteuning behoeft, toch wil dat niet zeggen dat hij dat zelf ook zo ervaart. De mate van inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen is daarin een belangrijke factor. Als de cliënt wel en hulpvraag heeft, kan deze variëren van vaag tot duidelijk.
Hoe ga je om met cliënten die zelf geen hulpvraag hebben. Hoe maak je hem bewust van zijn situatie en de daaruit voortvloeiende problemen. Hoe kan de omgeving hierin een rol spelen.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel die geen of beperkt ziekte-inzicht hebben. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, revalidatie, verpleeghuis, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuis of bij een MEE-organisatie. Je beschikt over de basiskennis van de gevolgproblemen van (niet-aangeboren) hersenletsel.

Resultaat
Je kunt verschillende typen cliënten onderscheiden en je interventies hierop afstemmen. Je hebt handvatten gekregen om de cliënt van voorbijganger naar zoeker te begeleiden, van zoeker naar klant.

De workshop
Je oefent in het herkennen van verschillende typen cliënten. Ook oefen je in het toepassen van bijbehorende interventies.

Literatuur:

Ga toch weg!Ga toch weg!

Arno Prinsen • Breindok, 2019

Het boek ‘Ga toch weg!‘, geschreven door Arno Prinsen, is een vervolg op het boek ‘Heb ik een probleem dan?’ waarin drie typen cliënten werden beschreven; de voorbijganger, de zoeker en de klant, ieder met een andere mate van ziekte-inzicht. Als je als hulpverlener hierbij aansluit, dan heeft de behandeling en/of begeleiding meer effect. Maar hoe doe je dat? Dit boek geeft antwoord op die vraag.
Arno Prinsen ontwikkelde samen met Maastricht University het instrument SADL-3, waarmee je een inschatting kunt maken van de mate van ziekte-inzicht van de cliënt met hersenletsel. In ‘Ga toch weg!‘ legt hij bovendien uit hoe je verschillende typen cliënten kunt benaderen, zodat je zo goed mogelijk bij hen aansluit.

De lezer krijgt praktische tips en interventies aangereikt, zoals gevoelsreflecties, het ABC-schema, doelkaarten en gedragssuggesties.

Praktische informatie

Duur 1 dag
Aantal deelnemers 10 - 15

Incompany

Code 8900
Datum & plaats in overleg

Open inschrijving

Code       8901
Datum  nader te bepalen in 2021
Duur      1 hele dag
Prijs       € 371,-
(inclusief documentatie en
catering)
Locatie Utrecht

Formulieren SADL-3

Hieronder vind je het SADL-3 formulier,  de handleiding en het formulier in PDF.

SADL-3

Handleiding

PDF-scoreformulier