Omgaan met mensen met hersenletsel in het indicatietraject

Workshop voor WMO-functionarissen en medewerkers van indicatieorganen
Door de verschuivingen van de AWBZ naar de WMO komen steeds meer mensen met hersenletsel in aanraking met het WMOloket of met een daaraan verwant indicatieorgaan. Het WMO-loket is vaak het adres waar men aanklopt als men vanwege beperkingen een vraag heeft om ondersteuning in de huissituatie, hulpmiddelen nodig heeft of op zoek is naar werk of dagbesteding.

Door de beperkingen die het gevolg zijn van het hersenletsel kan het lastig zijn om een goed inventariserend gesprek met de hulpvrager te hebben.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor WMO-functionarissen, functionarissen van indicatieorganen, etc.

Resultaat
In deze workshop verwerf je elementaire kennis van hersenletsel en van de gevolgen ervan. Ook heb je een aantal handvatten om adequaat een gesprek met de betreffende persoon (en zijn ‘systeem’. Daardoor kun je gezamenlijk tot een goede analyse van de (gevolg)problemen komen en met elkaar een plan uitzetten.

De workshop
De workshop kent meerdere varianten en wordt opgebouwd op basis van de vraag van de deelnemers. Onderdelen zijn onder meer:

Deel 1
- Wat is hersenletsel en wat zijn de oorzaken?

- Wat zijn de gevolgen voor het dagelijks functioneren?
- Signaleren van problemen ten gevolge van hersenletsel.

Deel 2
- Hoe ga je om met mensen met hersenletsel?

- Wat zijn de gevolgen van het hersenletsel voor de omgeving (gezin, partner, kinderen)?
- Hoe kom je tot een goede indicatie en plan van aanpak c.q. verwijzing?

Praktische informatie

Duur in overleg
Aantal deelnemers 10 - 15

Incompany

Code 8350
Datum & plaats in overleg