Ondersteunen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten bij rouw en verliesverwerking

Workshop

Na de breuk in het leven door het hersenletsel hebben getroffenen en hun naasten te maken met verliezen; zo kan er sprake zijn van verlies van fysieke en cognitieve functies, verlies van werk, relaties, intimiteit, vrienden, toekomstverwachtingen en van de persoonlijkheid. Rouw is een gezonde reactie op verlies en ieder mens doet dit op zijn eigen unieke manier. Het kan vragen over zin- en betekenis (geving) oproepen.

Rouw bij niet-aangeboren hersenletsel verschilt van rouw bij overlijden. Bij niet-aangeboren hersenletsel gaat het over chronisch verlies: verlies dat zich steeds opnieuw in het leven aandient; ook wel levend verlies genoemd.

Als professional kun je je onthand voelen hoe hier op een ondersteunende manier mee om te gaan. Je kunt jezelf afvragen of je wel het juiste doet. Ook kun je denken dat de getroffenen en hun naaste het nog altijd niet geaccepteerd hebben. Het niet kunnen herkennen van rouwreacties kan het herstelproces bemoeilijken.

Hoe kun je de cliënt en zijn omgeving hierbij ondersteunen? Wat zijn helpende en niet helpende interventies.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel en hun naasten. Je beschikt over de basiskennis van de gevolgproblemen van (niet-aangeboren) hersenletsel.

Resultaat
Je hebt kennis van de verlieskunde driehoek, rouw en verlies, chronische rouw en niet erkend verlies.

Je hebt kennis van het duaal proces.
Je hebt handvatten voor de ondersteuning bij rouw en verlies.
Je bent je bewust hoe je eigen ervaringen kunnen meespelen in de ondersteuning.

Inhoud
Na een inleiding over rouw en verlies, chronische rouw en levend verlies en niet erkend verlies, staan we stil bij de praktijk. Wat betekent deze kennis nu voor je handelen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • De verlieskunde driehoekverwerking
  • Chronisch verlies en niet erkend verlies
  • Het duale proces
  • Kinderen en rouw
  • Valkuilen van de professional
  • Inzet van externe ondersteuning
  • Oefening op basis van eigen casuïstiek
  • Handvatten voor ondersteuning

Praktische Informatie

Duur 1 dag
Aantal deelnemers 10 - 15
Accreditie
- Kwaliteits Register V&V register en
   Zorgprofessionals 6 pt.
- V&V Verpleegkundig Specialisten 6 pt.
- Registerplein 6 pt.

In company

Code 8450
Datum & plaats in overleg

 

Open inschrijving

Code 8451
Datum 13 oktober 2022
Duur 1 hele dag
Prijs € 381,- (inclusief documentatie en catering )
Locatie BCG Nijmegen, Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen