Kinderen voorbereiden op de gevolgen van hersenletsel bij een ouder

Workshop Kinderen van een ouder met hersenletsel
Ongeacht hun leeftijd krijgen kinderen altijd te maken met de gevolgen van het hersenletsel bij een van hun ouders. Hun leeftijd bepaalt mede hoe je ze daarop voorbereidt. Vanuit hun natuurlijke neiging om de kinderen te beschermen, hebben ouders daarmee vaak grote moeite. Met als ongewenst effect dat kinderen zich buitengesloten voelen.

Hoe bereid je kinderen voor op de gevolgen van het hersenletsel bij een van de ouders? Hoe voorkom je dat ouders hun kinderen overvragen, of juist ondervragen?

Doelgroep
De workshop is bestemd voor beroepskrachten die (meer) aandacht willen besteden aan kinderen waarvan een ouder hersenletsel heeft.Je bent bijvoorbeeld werkzaam als maatschappelijk werker, ambulant begeleider, consulent, verpleegkundige of leerkracht. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel. De workshop is op hbo-niveau.

Resultaat
Je kunt een kind voorbereiden op de gevolgen van het hersenletsel bij een van zijn ouders op een wijze die past bij zijn leeftijd.

De workshop
De workshop is een combinatie van het volgen van minicolleges en het bespreken van casuïstiek. Je krijgt handreikingen hoe je het kind kunt voorlichten en kunt steunen. Je leert hoe je het kind kunt helpen met zijn conflict tussen loyaliteit en niet betrokken willen worden. Je verwerft kennis van de (nieuwe) taken die een kind in het gezin zou kunnen krijgen.

De volgende onderdelen komen aan de orde:
- De gevolgen van hersenletsel op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied;
- De positie van het kind in een gezin met hersenletsel;
- Het kind helpen bij het invullen van zijn (nieuwe) rol;
- Taken van het kind in de nieuwe situatie;
- Begeleiding van het kind;
- Gevolgen voor school en de omgang met vriendjes.

Praktische informatie

Duur 1 dagdeel
Aantal deelnemers 10 - 15

Incompany

Code 8500
Datum & plaats in overleg

Open inschrijving

Code 8501
Datum
nog nader te bepalen

Plaats
Centraal in Nederland

Prijs €241,-