banner_01

Workshops voor Casemanagers Hersenletsel

 

 


Oplossingsgericht werken 

Bij “oplossingsgericht” denk je al snel aan het vinden van een oplossing voor de problemen van de cliënt, maar dat is deze manier van werken nu juist niet. De oplossingsgerichte professional laat zijn eigen ideeën over wat een goede oplossing zal zijn voor de cliënt los. Hij gaat met de cliënt in gesprek om te achterhalen welke hulpbronnen en oplossingen de cliënt zelf kan bedenken en inzetten. Oplossingsgericht werken is meer dan alleen een gesprekstechniek. Het is een methode, een houding en een visie die helpt om je werk makkelijker en leuker te maken.
Een paar uitgangspunten bij de methodiek zijn:

  • de cliënt is expert over zijn eigen leven,
  • een probleem is er nooit altijd,
  • het gaat niet om de klachten, maar wat mensen voor hun klachten in de plaats willen,
  • de oplossing heeft niet altijd iets te maken met de oorzaak van het probleem.

Wil je weten hoe je als casemanager met deze methodiek aan de slag kunt?
Schrijf je dan in voor de workshop.

Datum wordt nader bepaald
Docent Wouter de Boer, werkzaam als psycholoog in de GGZ.

Psychiatrische stoornissen en/of dreigend destructief gedrag bij hersenletsel

Een aantal mensen met hersenletsel vertoont dreigend destructief gedag of ontwikkelt psychiatrische verschijnselen, bijvoorbeeld angststoornissen, wanen, hallucinaties, stemmingsstoornissen zoals depressie of verschijnselen van een posttraumatische stresstoornis. Het is ook mogelijk dat iemand al psychiatrische problemen had en daarbij hersenletsel oploopt. Deze combinatie stelt betrokkenen voor ingewikkelde problemen.

Inzicht in deze dubbele problematiek en de manier waarop de diverse beschadigingen elkaar (mogelijk) beïnvloeden vormt de basis voor een effectieve behandeling en begeleiding. De ernst van de beschadigingen zal veelal uitzicht op herstel wegnemen, maar door de inrichting van de omgeving en de bejegening aan te passen, ontstaan vaak mogelijkheden om leefbare omstandigheden te creëren.
Wat zijn de belangrijke kenmerken van psychiatrische symptomen en behandelrichtingen.
Wat zijn de belangrijkste bejegenings-strategieën en de praktische uitwerking hiervan. Vanuit deze kennis kun je naasten informeren en begeleiding bieden.

Bij het samenstellen van het programma wordt rekening gehouden met eigen casuïstiek.

Loop jij in de praktijk aan tegen moeilijk verstaanbaar gedrag, schrijf je dan in voor de workshop.

Datum uitgesteld tot 2021 i.v.m. Corona (van 9.30 – 16.30 uur)
Docent Frank Wiendels, werkzaam bij Huize Padua als SPV-er
Locatie vergadercentrum Domstad te Utrecht

Werken met het gezinssysteem

In de systeemgerichte visie staat niet alleen de cliënt centraal maar ook de context waarbinnen hij functioneert. In de systeemgerichte visie wordt uitgegaan van circulaire processen. Dit betekent dat een verandering bij één lid van de groep (systeem) een verandering teweeg brengt bij de andere leden van het systeem. Er is dus sprake van wederzijdse beïnvloeding.
Een systeem bestaat uit verschillende delen die samen een eenheid vormen, bijvoorbeeld een gezin met vader, moeder met één of meerdere kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om één van de delen op zich of om het geheel maar om de verhoudingen onderling. Het systeem streeft gezamenlijk impliciete of expliciete doelen na, bijvoorbeeld: het opvoeden en verzorgen van kinderen. Daarnaast hebben (sub)systemen hun eigen normen, waarden, rollen, communicatiestijlen, dominante opvattingen en doelen, leerstijlen enzovoorts.

Voor het goed ondersteunen van de cliënt met hersenletsel en het gezin is het belangrijk de basisprincipes van het systeemgericht denken te kennen.

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor deze workshop.

Datum uitgesteld tot 2021 i.v.m. Corona
Docent Mitzy Barendregt, werkzaam als systeemtherapeut bij Still Open.
Locatie vergadercentrum Domstad te Utrecht

Ziekte-inzicht bij mensen met hersenletsel

Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt ziekte-inzicht heeft. Ook al geeft de omgeving aan dat de persoon ondersteuning behoeft, toch wil dat niet zeggen dat hij dat zelf ook zo ervaart. De mate van inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen is daarin een belangrijke factor. Als de cliënt wel een hulpvraag heeft, kan deze variëren van vaag tot duidelijk.

In deze workshop leer je de voorbijganger (ervaart geen probleem en heeft geen hulpvraag) te onderscheiden van de zoeker (ervaart een probleem, de hulpvraag is vaag en algemeen) en te onderscheiden van de klant (ervaart een probleem en heeft een hulpvraag). Hierbij maakt je gebruik van een diagnostisch instrument SADL-3. Daarnaast leer je wat jij als hulpverlener kunt doen als er sprake is van geen of beperkt ziekte-inzicht. Het betrekken van de omgeving kan daar een onderdeel van zijn.

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor deze workshop.

Datum wordt nader bepaald
Docent Arno Prinsen, werkzaam als zelfstandig docent en adviseur

Praktische informatie

Duur 1 dag
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 10 – 15

Data, locatie en kosten

Oplossingsgericht werken
Datum wordt nog nader bepaald (van 9.30 – 16.30 uur)
Locatie n.n.b.
Kosten € 371,-p.p. inclusief koffie/thee en lunch

Psychiatrische stoornissen
Datum wordt nog nader bepaald (uitgesteld i.v.m. corona) van 9.30 – 16.30 uur
Locatie vergadercentrum Domstad te Utrecht
Kosten € 371,-p.p. incl. koffie, thee en lunch

Werken met het gezinssysteem
Datum wordt nog nader bepaald (uitgesteld i.v.m. corona) van 9.30 – 16.30 uur
Locatie vergadercentrum Domstad te Utrecht
Kosten € 371,- p.p. incl. koffie, thee en lunch

Ziekte-inzicht
Datum wordt nog nader bepaald (van 9.30 – 16.30 uur)
Locatie n.n.b.
Kosten 366,- p.p. incl. koffie, thee en lunch

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info