banner_01

De partner leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel

Workshop
Als hulpverlener kun je te maken krijgen met de partner van de cliënt met hersenletsel.
De gevolgen van hersenletsel zijn voor de partner en de kinderen ingrijpend. Het gaat om gevolgen op cognitief, gedragsmatig, emotioneel en relationeel gebied.
Vaak zijn partners onvoldoende of niet voorbereid op de gevolgen van het hersenletsel in het gezin. Ze weten niet hoe ze die gevolgen kunnen herkennen en hoe ze daarop moeten reageren. Als professional kun je partners daarvoor handreikingen bieden. Daarbij is het van belang dat ook kinderen in het gezin, ongeacht hun leeftijd, aandacht krijgen.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor professionals die intramuraal of ambulant werken met partners van mensen met hersenletsel. De workshop is ook geschikt voor medewerkers van organisaties die voorlichtingsbijeenkomsten voor gezinsleden organiseren. Je bent bijvoorbeeld als maatschappelijk werker, ambulant begeleider, verpleegkundige of consulent werkzaam. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel. De workshop is op mbo+/hbo-niveau.

Resultaat
Je kunt een partner voorbereiden op het samenleven met de partner met hersenletsel en daarvoor handreikingen bieden.

De workshop
De workshop is een combinatie van het volgen van minicolleges en het uitvoeren van praktische opdrachten. Je leert hoe je voorlichting over de gevolgen geeft. Je leert hoe hij of zij moet reageren op het veranderd gedrag van de partner met hersenletsel. Je leert hoe je de partner kunt stimuleren een eigen leven te blijven leiden.
De volgende onderdelen komen aan bod:
– Overzicht van de gevolgen van hersenletsel op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied;
– Onderscheid tussen directe en indirecte gevolgen;
– Geven van voorlichting en psycho-educatie;
– Omgaan met ongewenst gedrag;
– Opnieuw bepalen van de relatie;
– Combineren van verschillende rollen;
– Herkennen van signalen van overbelasting.

Literatuur:

Peter Vrancken • Hersenstichting Nederland, 2008
Als iemand getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel heeft dat gevolgen voor de getroffene, maar ook zeker voor zijn of haar omgeving. Vooral de partner van de persoon met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zal dagelijks met de gevolgen te maken krijgen. Tot nu toe is er voor partners weinig tot geen compacte informatie beschikbaar over de te verwachten gevolgen van hersenletsel op termijn. Deze Zorgwijzer bevat informatie over (traumatisch) hersenletsel en de gevolgen die dit kan hebben …

Praktische informatie

Duur 1 dagdeel
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Code 8400
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Open inschrijving

Code 8401
Datum
nog nader te bepalen in 2021
Plaats
Utrecht

Prijs €241,-

Inschrijven

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info