Regionaal Scholingsplan

In meerdere regio's in Nerdeland zijn samenwerkingsverbanden m.b.t. Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) opgericht.
Naast het verwezenlijken en verbeteren van de keten van dienstverlening aan deze doelgroep, kan het samenwerkingsverband onderling afspreken dat zij gemeenschappelijk gaan werken aan deskundigheidsbevordering op het gebied van NAH.  AXON leertrajecten ondersteunt bij het verzorgen van een passend scholingsaanbod voor de regio. Naast de inhoudelijke scholing wordt in dit traject aandacht besteed aan ontmoeting van regio-collega's en samenwerking. Een dergelijk plan draagt bij aan de vorming van een hechte keten van samenwerking.

Basiscursus - Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel bestemd voor begeleiders op mbo-niveau 3 en 4 (10600) Basiscursus voor begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgende die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.

Training SOS-NAH als instrument bij hulpvraag verduidelijking (6500) bestemd voor professionals die een taak hebben of krijgen bij het signaleren en rapporteren van  de gevolgen van hersenletselproblematiek binnen gezinnen. Met behulp van de 'Signaallijst Onderkenning Systeem-problematiek Niet-aangeboren Hersenletsel' (SOS-NAH) kun je als hulpverlener de problemen waardoor het functioneren van de persoon met hersenletsel en/of het gezinssysteem niet goed verloopt in kaart brengen. In de training leer je op een praktische manier het instrument SOS-NAH te gebruiken.

Specifieke onderwerpen die door het samenwerkingsverband worden gekozen.