Eigen weg - Judith Zadoks & Patty van Belle

Eigen weg. Ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel

Gewicht210 g
Schrijver

Judith Zadoks & Patty van Belle

Uitgeverij

Zadoks, Utrecht, 2009

ISBN

978 90 811125 4 3

‘Eigen weg’ is een praktische en volledige ondersteuningsroute voor het opvoeden van kinderen en jongeren met hersenletsel. Het is gebaseerd op ‘Hooi op je vork’, het ondersteuningsmodel voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel van dezelfde auteurs. De ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ouders en met deskundigen op gebied van niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen. Deze versie is geschreven voor professionele begeleiders van kinderen of jongeren met hersenletsel en hun gezin. De werkwijze omvat vijf stappen, langs vijf stations op de routekaart. Bij elk station sta je met elkaar stil bij bepaalde vragen. Daarna vervolg je de route weer. De stations: wens of vraag, beeldvorming, analyse, plan van aanpak en terugkijken. Werken met ‘Eigen weg’ zorgt voor meer inzicht in wat het kind/de jongere nodig heeft en betere afstemming in het gezin en/of met hulpverleners. Er is meer begrip tussen alle betrokkenen en duidelijkheid over wie wat wil en hoe dit aan te pakken. Het bijhouden van ervaringen geeft inzicht in wat werkt en wat niet werkt.
De flexibele opzet van de route maakt dat je de intensiteit ervan naar eigen inzicht kunt aanpassen.

Categorieën: , ,

15.50