banner_01

In het oog, in het hart

Gratis te downloaden
Artikelnummer: 4532 Categorie:

Beschrijving

Actieve ondersteuning van mantelzorgers bij NAH

De ondersteuning van mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel kan beter. Dat blijkt niet alleen uit ervaringen van die mantelzorgers zelf; dat constateren ook professionals die met hen te maken krijgen.

De gevolgen van hersenletsel zijn vaak ingrijpend en langdurig. Niet alleen voor de getroffene zelf, maar ook voor de naasten –  de partner, kinderen, ouders of vrienden – die plotseling in de rol van mantelzorger terechtkomen. Wanneer de gevolgen van het hersenletsel ernstig zijn, wordt de getroffene sterk van hen afhankelijk.

De zorg kan daardoor zwaar zijn en gemakkelijk voor overbelasting zorgen. Als ziekte-inzicht bij de persoon zelf ontbreekt en de sociale omgeving zich niet goed raad weet met de nieuwe stiuatie, kan dit ook tot sociaal isolement leiden.

Omdat mantelzorgers niet zo snel aan zichzelf denken, vragen ze ook niet gemakkelijk om hulp. Professsionals die de gevolgen van overbelasting hebben gezien bij deze mantelzorgers, zoeken naar manieren om hen in een eerder stadium actief te benaderen en daarmee overbelasting te voorkomen. Deze aanpak wordt outreachend werken genoemd. Door het vertrouwen van mantelzorgers te winnen en passende oplossingen aan te dragen, slagen deze professionals er in ondersteuning te bieden waardoor mantelzorgers zich gesterkt weten. In deze publicatie wordt outreachend werken beschreven aan de hand van praktijkervaringen van mantelzorgers en professionals die hebben meegewerkt aan het project Mantelzorgondersteuning en Netwerkontwikkeling bij NAH van het kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Actieve ondersteuning van mantelzorgers bij NAH De ondersteuning van mantelzorgers...

Meer info

Instap e-learning

Actieve ondersteuning van mantelzorgers bij NAH De ondersteuning van mantelzorgers...

Meer info

HersenletselCongres 2023

Actieve ondersteuning van mantelzorgers bij NAH De ondersteuning van mantelzorgers...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Actieve ondersteuning van mantelzorgers bij NAH De ondersteuning van mantelzorgers...

Meer info