Aanbieding!

Niet-aangeboren hersenletsel en arbeid: informatie voor de bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

Gewicht 140 g
Schrijver

P.L. Hoenderdaal, G. de Ruijter & L. Zegerius

Uitgever

Nederlands Centrum Hersenletsel, 2003

ISBN

90-5931-267-8

Pagina's

41

Uniek

Uitsluitend verkrijgbaar bij AXON leertrajecten

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel vormen ook een speciale groep bij de arbeidsreïntegratie. Voor arbeidsbegeleiders (onder andere trajectbegeleiders, jobcoaches, reïntegratiedeskundigen, arbeidsconsulenten) is daarom een apart deel in deze reeks opgenomen. Dit boek bevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook adviezen voor beoordeling van de arbeidsmogelijkheden. Goede diagnostiek en inzicht in alle mogelijke gevolgen van hersenaandoeningen zijn van groot belang om de cliënt met hersenletsel te begeleiden naar werk. Daarbij is de deskundigheid van de bedrijfsarts, de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige een absolute noodzaak. De informatie in dit boek is afgestemd op de genoemde beroepsgroepen. Het boekje beoogt een handreiking te bieden voor de dagelijkse praktijk.

Categorieën: ,

11.00