nah-info voor maatschappelijk werkers

Niet-aangeboren hersenletsel. Informatie voor maatschappelijk werkers

Gewicht 115 g
Uitgever

AXON leertrajecten, 2009

Schriver

P.L. Hoenderdaal, C.J. Sleeboom-van Raaij, e.a.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel vormen een speciale groep in de zorg. Behalve stoornissen op fysiek gebied, vooral van neurologische en orthopedische aard, bestaat er een groot aantal stoornissen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied.

Niet-aangeboren hersenletsel; informatie voor maatschappelijk werkersbevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook adviezen voor behandeling en begeleiding. Maatschappelijk werkenden hebben een cruciale rol bij de begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naaste omgeving. Daarbij is de deskundigheid een absolute noodzaak.

De informatie in het boekje is afgestemd op de beroepsgroep maatschappelijk werkenden en hun werkveld. Het boekje beoogt een handreiking te bieden voor de dagelijkse praktijk.

Categorieën: , ,

12.90