banner_01

Cursus: Reflectie en ontwikkeling begeleiden

Voortdurend leren, zowel individueel als binnen organisaties en zelfsturende teams, vormt een prachtig streven. Maar hoe bereiken professionals en teams daadwerkelijk groei op zowel persoonlijk als professioneel vlak? De menselijke beroepen vereisen grondige reflectie en diepere inzichten. Wat is noodzakelijk om zelf in ontwikkeling te blijven en om anderen in dit proces te ondersteunen? Tijdens deze cursus “Reflectie en ontwikkeling begeleiden” ontdek je de manier waarop je professioneel intervisie, werkbegeleiding en inhoudelijke supervisie kunt bieden. We verdiepen ons in de effectieve processen van leren en ontwikkelen, gebruikmakend van een stapsgewijs model dat jouw vaardigheden en competenties versterkt in het toepassen van reflectie om professioneel handelen te verbeteren.

Door te putten uit kennis op het gebied van begeleiding, coaching, supervisie en intervisie versterk je jouw rol. Je creëert een leeromgeving waar professionals de regie en verantwoordelijkheid over hun eigen ontwikkeling kunnen en willen nemen. Door jouw begeleiding bevorder je een innovatieve samenwerkings- en communicatiecultuur en draag je bij aan de duurzame ontwikkeling van professionals, op een gestructureerde wijze.

Na het voltooien van deze basisopleiding kun je deelnemen aan de verdiepingscursus gericht op leren en ontwikkeling binnen teams en organisaties, waar je vaardigheden ontwikkelt om een solide leerklimaat te scheppen. Met de afronding van zowel deze cursus als de verdiepingscursus positioneer je jezelf als expert op het gebied van volwasseneneducatie. Als ontwikkelingsdeskundige weet je precies wat professionals nodig hebben om continuïteit in ontwikkeling binnen organisaties te realiseren en te onderhouden.

Inhoud van deze cursus Reflectie en ontwikkeling begeleiden

De focus ligt op het coachend begeleiden van professionals en teams met als doel hun doorlopende ontwikkeling te ondersteunen. Deelnemers leren een lerend systeem op te zetten, denken, voelen en handelen in lijn met ontwikkeling en zelfregie te stimuleren en te adviseren over ontwikkelingsgericht beleid binnen organisaties.

Kernpunten van deze cursus “Reflectie en ontwikkeling begeleiden”:

 • Een praktijkgerichte cursus die online studie, peer intervisie en fysieke lesdagen combineert;
 • Het coachend ondersteunen van professionals en teams om hun ontwikkeling continu te stimuleren;
 • Het vormen van een leergemeenschap samen met groepsgenoten uit verschillende disciplines;
 • Het bevorderen van een mentaliteit gericht op groei, zelfsturing en actie bij jezelf en anderen;
 • Het implementeren van ontwikkelingsgerichte strategieën binnen de organisatie;
 • Na succesvolle afronding van de cursus krijg je de mogelijkheid om lid te worden van het Gilde van Ontwikkelingskundigen.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus “Reflectie en ontwikkeling begeleiden” is bedoeld voor hbo- of wo-professionals die zich bezighouden met de begeleiding van individuen en/of teams door middel van intervisie, supervisie, coaching of werkbegeleiding, en die ‘leren en ontwikkelen’ binnen hun organisatie naar een hoger niveau willen tillen.

Programma

De cursus “Reflectie en ontwikkeling begeleiden” biedt 3 intensieve cursusdagen aangevuld met zelfstudie door literatuur en e-learning modules. Het leren vanuit eigen ervaring staat centraal, met een nadruk op het zelf regie nemen over het leerproces.

 • Voorbereiding: Deelnemers starten met zelfstudie en e-learning, waarbij ze zich verdiepen in theorieën, methodieken, en praktijkvoorbeelden ter voorbereiding op de klassikale sessies.
 • Klassikale sessies: In deze sessies wordt de theorie tot leven gebracht door praktische oefeningen, discussies en de uitwisseling van ervaringen. Er wordt gebruik gemaakt van het bordspel Ontwikkelingskunde om de concepten van leren en ontwikkelen concreet en inzichtelijk te maken. Dit bordspel ontvang je tijdens de eerste cursusdag en is inbegrepen in de cursusprijs.
 • Ontwikkelgroepen: Op de 2e en 3e cursusdag vinden ontwikkelgroepen plaats, waarin deelnemers in kleine groepen de rol van begeleider en deelnemer ervaren, gericht op het verdiepen van het ervaringsleren.
 • Toepassing in de praktijk: Deelnemers passen het geleerde toe binnen hun eigen werkomgeving, waarbij ze een groep van minimaal vier personen begeleiden, parallel aan de cursus.

Cursus Reflectie en ontwikkeling begeleiden

Resultaten

Na het afronden van de cursus hebben deelnemers inzicht in leerprocessen, kennen ze technieken voor effectieve reflectie, kunnen ze een stimulerend leerklimaat creëren, en zijn ze in staat hun rol als senior begeleider professioneel vorm te geven.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd door relevante beroepsorganisaties zoals NVO-OG, NIP K&J, Registerplein, en SKJ, wat de professionele waarde en erkenning van het voltooien van deze cursus onderstreept.

Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NVO-OG*/NIP K&J 517586 24 (overige taken: 24, extra literatuurstudie: 14)
NVO-beroepsgerelateerde scholingen 528233 26,5 OG herregistratie
Registerplein 528233 40,0 (deskundigheidsbevordering Clientondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk Werk, Psychodiagnostisch Werkenden en Sociaal Agogen)
SKJ 517586 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend

*De accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG zijn ook geldig voor NVO basis(ortho)pedagogen. Houd hiervoor het aantal herregistratiepunten aan.
*De cursus telt mee als niet-geaccrediteerde scholing in het kader van herregistratie supervisoren

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als je:

 • Actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten.
 • 100% van de online uren hebt doorlopen.
 • Een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent).
 • Minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als je:

 • Minimaal 70% aanwezig bent geweest.
 • Geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing.
 • Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Open inschrijving

Duur

 • Klassikale uren | 18,5 uur
 • E-learning | 3,5 uur
 • Zelfstudie | 18 uur

 

Datum

22 oktober 2024

 

Locatie

Amersfoort

 

Prijs

€1345,-

Schrijf je in

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Boeken over NAH – Lees over niet-aangeboren hersenletsel

Ben je op zoek naar diepgaande inzichten en praktische hulpmiddelen om beter...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info

Demenzien vernieuwd! Een interview over het begeleidingsmodel ‘Demenzien’

We hebben Patty van Belle, ontwikkelaar en trainer van het begeleidingsmodel \'Demenzien\'...

Meer info