banner_01

Inschrijvingsvoorwaarden

De onderstaande voorwaarden gelden voor cursussen met open inschrijving.

Inschrijven

 • U kunt zich inschrijven voor een cursus, vervolgtraject, training, studiedag of workshop (hierna te noemen: “cursus”) via het inschrijfformulier op de website bij het betreffende onderdeel.
 • Uw inschrijving is definitief wanneer u een schriftelijke bevestiging van AXON leertrajecten heeft ontvangen.
 • Inschrijving kan – uitsluitend schriftelijk – binnen een bedenktijd van 14 werkdagen na de automatische ontvangstbevestiging van inschrijving kosteloos ongedaan worden gemaakt. Cursussen worden vier weken voorafgaande aan de aanvang definitief ingepland. Indien u zich binnen zes weken voor aanvang van de cursus inschrijft, wordt u daarom verzocht schriftelijk afstand te nemen van de bedenktijd en is uw inschrijving daarna definitief.
 • U ontvangt uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus bericht over het doorgaan van de cursus.
 • Bij doorgaan van de cursus ontvangt u uiterlijk twee weken voor aanvang de uitnodiging en nadere informatie.

Annuleren

 • Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.
 • Bij annulering tot 6 weken voor de eerste cursusdatum – buiten de bedenktijd – wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de eerste cursusdatum wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 4 weken voor of tijdens de cursus is de volledige cursusprijs verschuldigd.
 • Indien u verhinderd bent, kunt u zich laten vervangen, mits de vervanger past binnen de doelgroep van de cursus. Aanmelding van de vervanger kan alleen schriftelijk. Vervanging tijdens de looptijd van de cursus is niet mogelijk.
 • AXON leertrajecten behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen of door overmacht de cursus te annuleren.

Prijzen

 • De prijs van een cursus met open inschrijving staat vermeld op de website.
 • De cursusprijs is inclusief koffie en thee en bij cursussen van één of meerdere hele dag(en) ook inclusief lunch. Tenzij anders vermeld, is de cursusprijs inclusief cursusmap en exclusief overige literatuur. BTW is niet van toepassing.

Betaling

 • U ontvangt de factuur voor deelname aan de cursus, welke vóór aanvang van de cursus voldaan dient te zijn, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij het niet (tijdig) voldoen van de factuur, behoudt AXON leertrajecten zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de cursus te ontzeggen. Eén en ander ontheft de deelnemer echter niet van de betalingsverplichting.
 • AXON leertrajecten behoudt zich het recht voor om bij het in gebreke blijven van de betaling, de wettelijke rente en incassokosten bovenop de cursusprijs te berekenen.
 • Bij annulering van de cursus door AXON leertrajecten vervallen de deelnamekosten. Restitutie geschiedt binnen een termijn van 14 dagen.

AXON leertrajecten B.V.
Parkweg 126
6511 BM Nijmegen
KvK 34254464
Versie: 8 mei 2014

Download de inschrijvingsvoorwaarden

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info