banner_01

Visie

AXON leertrajecten werkt vanuit de overtuiging dat professionalisering van werkers in zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie wezenlijk kan bijdragen aan de ontwikkeling en participatie van mensen met hersenletsel.
Hersenletsel betekent een ernstige breuk in de levenslijn. Cliënten met hersenletsel zijn vaak blijvend aangewezen op hulp. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren allerlei problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de omgeving.
Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt de juiste hulp te bieden.
Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dat vraagt deskundigheid van jou en een eenduidige aanpak van het team.
Daarvoor zijn inzicht in de gevolgen van hersenletsel en vaardigheden in de omgang met cliënten met hersenletsel nodig.
 
Expertise
AXON leertrajecten organiseert uitsluitend leertrajecten op het gebied van hersenletsel. In de leertrajecten bundelen we expertise op het gebied van hersenletsel en didactische expertise. Door deze combinatie kunnen onze klanten rekenen op hoge kwaliteit. Tientallen instellingen hebben dan ook in de loop der jaren een beroep op ons gedaan.
 
Samenwerking 
AXON leertrajecten werkt samen met organisaties in verschillende sectoren van zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie.
Onze leertrajecten zijn bestemd voor uitvoerende medewerkers die in hun dagelijks werk cliënten met hersenletsel begeleiden. Dankzij een breed en gevarieerd aanbod dat is afgestemd op verschillende beroepsgroepen en sectoren kunnen we inspelen op specifieke vragen van uw organisatie en medewerkers.

Ook werken we nauw samen met deskundigen op het gebied van hersenletsel. Onze docenten en trainers zijn afkomstig uit de praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten met hersenletsel. Zij hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van deze mensen. Dankzij hun deskundige inbreng zijn de leertrajecten in de loop der jaren een begrip geworden.

Met het Nederlands Centrum Hersenletsel (NCH) werken we samen op het gebied van kwaliteitszorg. Het NCH borgt de kwaliteit van de leertrajecten en verstrekt aan deelnemers die een basiscursus succesvol hebben afgerond, het Certificaat Nederlands Centrum Hersenletsel.

Aanbod

Ons aanbod weerspiegelt de vraag van organisaties en deelnemers naar scholing die tastbare resultaten oplevert voor de werkpraktijk. Om te kunnen voldoen aan de grote variëteit aan vragen bieden wij een breed scala aan mogelijkheden. Basiscursussen om het fundament te leggen en vervolgtrajecten zoals trainingen, workshops, intervisie en supervisie om de competenties van medewerkers te verbreden en te verdiepen. Naast trajecten met open inschrijving bieden we alle trajecten ook incompany aan. Op onze website en in onze jaarlijkse Programmagids vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

Aanpak

Voorbereiding: afstemming op uw leervragen
Om een incompany leertraject optimaal af te stemmen op uw situatie, hanteren we een gestructureerde aanpak.

We starten met een intakegesprek waarin we uw wensen voor het programma inventariseren. Na analyse van deze leervragen stellen we het programma op. In de vorm van een offerte leggen we het programma aan u voor. In deze fase overleggen we met de docent die het beste bij uw vraag past.

Uitvoering: de praktijk centraal
Voorafgaand aan de uitvoering van het leertraject laten we de deelnemers een vragenlijst of casusformulier invullen waarin ze hun ervaringen en leerwensen kunnen aan geven. We gebruiken dit om het programma optimaal af te stemmen op de deelnemersgroep.

Tijdens het leertraject gebruiken we een grote variatie aan werkvormen. Door middel van opdrachten, oefeningen, begeleide intervisie, videoanalyse, korte inleidingen, discussie en feedback leren de deelnemers inzicht hoe ze op een professionele wijze kunnen omgaan met cliënten met hersenletsel.

De praktijk is zowel het beginpunt als het eindpunt. Deelnemers krijgen volop de kans casuïstiek in te brengen. Samen met collega’s voeren ze praktische opdrachten uit. De theorie die wordt aangeboden, staat altijd ten dienste van de praktijk.

Aan het eind van het leertraject maakt elke deelnemer een persoonlijk actieplan met zijn voornemens voor de praktijk. In overleg met zijn leidinggevende gaat de deelnemer zijn actieplan in de praktijk uitvoeren.

Evaluatie: het resultaat telt
Op elk leertraject volgt een evaluatie bij de deelnemers en de docent. De opdrachtgever ontvangt hiervan een rapportage.

Tevreden deelnemers en goede voornemens zijn mooi, maar het resultaat telt. Voor u en voor ons. De toepassing van het geleerde op de werkplek stelt leidinggevende en deelnemers dan ook voor nieuwe uitdagingen. Het persoonlijk actieplan kan daarbij van dienst zijn. Een follow-up in de vorm van begeleide intervisie of een praktijkworkshop na bijvoorbeeld een half jaar biedt de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden op te frissen en te verdiepen.

Ons Team

MG_6910-Edit-Edit-JPG-full-res-e1653051586573
Margriet Wensink

Algemeen Directeur

085-0163870

Lees meer
Severine van Grunsven
Severine van Grunsven

Programmamanager

info@axonleertrajecten.nl

085-0163870

Lees meer
gwenda-scaled
Gwenda den Ouden

Cursuscoördinator

info@axonleertrajecten.nl

085-0163870

Lees meer

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info