banner_01

Hersenletsel: ondersteunen van cliënt en naasten

Cursus voor ambulante begeleiding
Hersenletsel betekent een breuk in de levenslijn. Het leven is niet meer zoals het was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel, gedragsmatig en relationeel gebied zijn ingrijpend, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor het gezin. Het hele gezin – partner en kinderen – kan onder de gevolgen van hersenletsel lijden. Vaak zijn de persoon met hersenletsel én de overige gezinsleden voor kortere of langere tijd aangewezen op professionele hulpverlening. Alle betrokkenen moeten leren om te gaan met de veranderde omstandigheden.

Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt met hersenletsel en het gezin de juiste hulp te bieden. Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dit vraagt veel deskundigheid van hulpverleners.

De praktijkgerichte cursus Ondersteunen van de cliënt en zijn of haar naasten gaat in op de gevolgen van hersenletsel voor de cliënt en de directe omgeving en hoe je als hulpverlener hier ondersteuning kunt bieden.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor begeleiders die werkzaam zijn in de ambulante dienstverlening. Je dient te beschikken over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel. Daarnaast is het van belang dat je (ruime) ervaring hebt met het ondersteunen van gezinnen waarin een van de partners hersenletsel heeft.

Resultaat
Je beschikt na de cursus over kennis en inzichten die van belang zijn voor de ondersteuning van gezinnen waarin een van de partners hersenletsel heeft opgelopen. Je kunt deze kennis en inzichten vertalen naar de praktijk en inzetten waar het gaat om het ondersteunen van een cliënt met hersenletsel en zijn directe omgeving.

De cursus
Van tevoren ontvang je een vragenformulier waarop je kunt aangeven welke ervaring je hebt en wat je leerwensen zijn. Daarmee kunnen we het programma optimaal afstemmen op jouw situatie. Informatie krijg je onder meer door het lezen van enkele hoofdstukken uit het boek Hersenletsel: achtergronden en aanpak. Tijdens de cursusdagen volg je minicolleges en ga je actief aan de slag via opdrachten en oefeningen. Er is volop ruimte voor inbreng van eigen praktijkvoorbeelden. Ter voorbereiding van de tweede bijeenkomst verzorg je in het kader van voorlichting over hersenletsel een korte presentatie over de gevolgen van hersenletsel.

De cursus omvat twee bijeenkomsten van een dag. Op de eerste dag staan de gevolgen van hersenletsel voor de persoon en de directe omgeving centraal. Verwerkingsprocessen bij getroffenen en gezinsleden komen op de tweede dag aan de orde, evenals de vraag hoe je als hulpverlener ondersteuning kunt bieden. Ook gaan de deelnemers aan de slag met (eigen) casuïstiek.

Dag 1
– Gevolgen van hersenletsel voor het gezin;
– Omgaan met gedragsverandering;
– De veranderde rol van de partner.

Dag 2
– De positie van kinderen;
– Verwerkingsprocessen in het gezin;
– Voorlichting geven;
– Visie op ondersteuning;
– Omgaan met lastige praktijksituaties.

Literatuur:

Zorgwijzer Partners

Peter Vrancken Hersenstichting Nederland, 2008

Als iemand getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel heeft dat gevolgen voor de getroffene, maar ook zeker voor zijn of haar omgeving. Vooral de partner van de persoon met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zal dagelijks met de gevolgen te maken krijgen. Tot nu toe is er voor partners weinig tot geen compacte informatie beschikbaar over de te verwachten gevolgen van hersenletsel op termijn. Deze Zorgwijzer bevat informatie over (traumatisch) hersenletsel en de gevolgen die dit kan hebben …

 

 

 

Hersenletsel: begrijpen en begeleiden 

Rachèl Kemps, Niels Farenhorst & Peter Vrancken
Boom Lemma: Amsterdam, 2015

Dit boek is de opvolger van Hersenletsel: achtergronden en aanpak. Het boek is geschreven voor de getroffenen zelf, hun naasten en in het bijzonder voor professionals die werken in de zorg- en dienstverlening voor mensen met hersenletsel. Het kan dienen als studieboek voor hulpverleners in de zorg, bij woon- en arbeidsbegeleiding, voor docenten en begeleiders in het speciaal onderwijs….

Praktische informatie

Duur 2 x 1 dag
Voorbereiding +/- 2 uur
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Code 7110
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

HersenletselCongres 2023

Maandag 27 november 2023 ReeHorst, Ede Hét jaarlijks terugkerend congres...

Meer info

Instap e-learning

  Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info