banner_01

Basiscursus Mantelzorgers leren omgaan met mensen met hersenletsel

Deze basiscursus is een eerste oriëntatie op het omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Vanuit de vraag wat onder hersenletsel verstaan wordt, komen de oorzaken en gevolgen aan de orde. Niet-aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt en voor zijn of haar omgeving. Vaak zijn de gevolgen duidelijk merkbaar in bijvoorbeeld een gedragsverandering. Soms is er sprake van onzichtbare restverschijnselen, zoals trager reageren, eerder moe worden, sneller geprikkeld raken. Vaak is iemand met hersenletsel blijvend aangewezen op hulp.

Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je iemand zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil die persoon bereiken en wat is er nog mogelijk? Hoe ga je om met ambities die niet meer aansluiten bij de huidige mogelijkheden? En wat doe je als iemand zich helemaal geen beeld van de toekomst kan vormen?

Inhoud van deze cursus

Via een vragenformulier dat de deelnemers van tevoren invullen stemmen we het programma zo goed mogelijk af op hun praktijksituatie. Informatie verwerven de deelnemers door het lezen van literatuur. Tijdens de cursusbijeenkomsten volgen de deelnemers minicolleges en gaan ze actief aan de slag via opdrachten en oefeningen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een video. Er is volop ruimte voor inbreng van eigen praktijkvoorbeelden. Als huiswerk krijgen de deelnemers een studieopdracht of een praktijkopdracht mee.

In de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Hersenletsel en de gevolgen daarvan voor de persoon met hersenletsel
  • Het herkennen van de gevolgen
  • Gevolgen van het hersenletsel voor het gezin/de partner en de omgeving
  • Communiceren met mensen met hersenletsel

In deze cursus maken we gebruik van het boek ‘Zorgwijzer Partners’ van Peter Vrancken (2008)

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die regelmatig te maken hebben met gezinnen waar een van de leden hersenletsel heeft en mantelzorgers. De cursus is op mbo-niveau.

Mantelzorgers leren omgaan met mensen met hersenletsel

Resultaat

Deelnemers hebben kennis van oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel; ze zijn zich ervan bewust dat bepaald gedrag kan samenhangen met niet-aangeboren hersenletsel.

Praktische informatie

Duur 4 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 10 – 20

Incompany

Code 1090
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Boeken over NAH – Lees over niet-aangeboren hersenletsel

Ben je op zoek naar diepgaande inzichten en praktische hulpmiddelen om beter...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Workshop Ziekte-inzicht: juni 2024

Ziekte-inzicht Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info

Demenzien vernieuwd! Een interview over het begeleidingsmodel ‘Demenzien’

We hebben Patty van Belle, ontwikkelaar en trainer van het begeleidingsmodel \'Demenzien\'...

Meer info