banner_01

Mantelzorgers leren omgaan met mensen met hersenletsel

Basiscursus voor vrijwilligers en mantelzorgers
Deze cursus is een eerste oriëntatie op het omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Vanuit de vraag wat onder hersenletsel verstaan wordt, komen de oorzaken en gevolgen aan de orde. Niet-aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt en voor zijn of haar omgeving. Vaak zijn de gevolgen duidelijk merkbaar in bijvoorbeeld een gedragsverandering. Soms is er sprake van onzichtbare restverschijnselen, zoals trager reageren, eerder moe worden, sneller geprikkeld raken. Vaak is iemand met hersenletsel blijvend aangewezen op hulp.

Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je iemand zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil die persoon bereiken en wat is er nog mogelijk? Hoe ga je om met ambities die niet meer aansluiten bij de huidige mogelijkheden? En wat doe je als iemand zich helemaal geen beeld van de toekomst kan vormen?

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die regelmatig te maken hebben met gezinnen waar een van de leden hersenletsel heeft en mantelzorgers. De cursus is op mbo-niveau.

Resultaat
Deelnemers hebben kennis van oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel; ze zijn zich ervan bewust dat bepaald gedrag kan samenhangen met niet-aangeboren hersenletsel.

De cursus
Via een vragenformulier, dat de deelnemers van tevoren invullen, stemmen we het programma zo goed mogelijk af op hun praktijksituatie. Informatie verwerven de deelnemers door het lezen van literatuur. Tijdens de cursusbijeenkomsten volgen de deelnemers minicolleges en gaan ze actief aan de slag via opdrachten en oefeningen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een video. Er is volop ruimte voor inbreng van eigen praktijkvoorbeelden. Als huiswerk krijgen de deelnemers een studieopdracht of een praktijkopdracht mee.

In de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:
– Hersenletsel en de gevolgen daarvan voor de persoon met hersenletsel;
– Het herkennen van de gevolgen;
– Gevolgen van het hersenletsel voor het gezin/de partner en de omgeving;
– Communiceren met mensen met hersenletsel.

Literatuur:

Zorgwijzer Partners

Peter Vrancken, Hersenstichting Nederland, 2008

Als iemand getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel heeft dat gevolgen voor de getroffene, maar ook zeker voor zijn of haar omgeving. Vooral de partner van de persoon met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zal dagelijks met de gevolgen te maken krijgen. Tot nu toe is er voor partners weinig tot geen compacte informatie beschikbaar over de te verwachten gevolgen van hersenletsel op termijn. Deze Zorgwijzer bevat informatie over (traumatisch) hersenletsel en de gevolgen die dit kan hebben …

Praktische informatie

Duur 4 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 10 – 20

Incompany

Code 1090
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info