banner_01

Postacademische basiscursus: Neuropsychologie en neuropsychiatrie bij volwassenen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH)

Deze basiscursus wordt uitgevoerd door zusterorganisatie PAO Psychologie.

Bij cliënten met hersenletsel herken jij vast dat het vaak gaat om complexe combinaties van cognitieve beperkingen, gedragsproblemen, persoonlijkheidsveranderingen en psychiatrische aandoeningen. De effectiviteit van de behandeling en hoe de begeleiding verloopt is vaak erg afhankelijk van de kwaliteit van de diagnostiek en indicatiestelling.

In deze basiscursus ‘Neuropsychologie en neuropsychiatrie bij volwassenen met NAH’ verdiep je je in de cognitieve, gedragsmatige en psychiatrische complicaties die volwassenen tussen 18 en 100 jaar kunnen ervaren als gevolg van hersenletsel.

Je maakt kennis met de fundamentele principes van neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen en de manier waarop verstoorde hersenfuncties gedragsproblemen kunnen veroorzaken. Je leert beter rekening houden met het hersenletsel en/of specifieke cognitieve functies en hoe je deze kennis bij de behandeling en/of begeleiding kunt omzetten in verbeterde nazorg en behandelplannen.

Alles binnen het theoretische en praktische kader van ‘hersenen – cognitie – gedrag’.

Voor wie is deze opleiding?

Deze basiscursus richt zich op academisch geschoolde gedragswetenschappers werkzaam in diverse takken van de (gezondheids)zorg, zoals revalidatiecentra, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg (met interesse in het herkennen van NAH), (forensische) psychiatrie, ziekenhuizen en tbs-klinieken. De toelatingscriteria zijn als volgt:

 • Een voltooide opleiding als orthopedagoog(-generalist), (GZ-)psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of gedragswetenschapper.
 • Werkzaam met een volwassen doelgroep (>18 jaar) en niet met cliënten met een verstandelijke beperking of kinderen.
 • Een werkplek waar de opgedane kennis toegepast kan worden en waar casuïstiek met een NAH-cliënt ingebracht kan worden.

Als je huisarts, psychiater bent of een andere achtergrond hebt en interesse hebt in (bepaalde onderdelen van) deze cursus, neem dan contact met ons op.

De resultaten

Resultaten na afronding:

 • Je begrijpt de kernbegrippen en processen van neuropsychiatrische diagnostiek bij volwassenen met hersenletsel.
 • Je kunt een onderbouwde neuropsychiatrische hypothese formuleren.
 • Je hebt uitgebreidere kennis over neuropsychiatrische diagnostiek en de relatie met gedrags- of psychiatrische problemen.
 • Je kunt de specifieke connecties tussen verstoorde en behouden functies analyseren.
 • Je bent in staat om op basis van het cognitieve profiel passende behandelprotocollen te adviseren of vast te stellen (en indien bevoegd, ook uit te voeren).

Het programma

De basiscursus omvat 4 klassikale lesdagen. Voor elke sessie dien je de aangegeven literatuur te bestuderen en enkele online voorbereidingsoefeningen te voltooien. De sessies bestaan uit presentaties en lezingen, afgewisseld met demonstraties van testmaterialen en behandelmethoden. Er is ruime aandacht voor de bespreking van casuïstiek. Houd rekening met ongeveer zeven uur studie per lesdag.

In de lesdagen worden de volgende thema’s behandeld:

 • Introductie in Neuropsychologie & Neuropsychiatrie.
 • Diagnostiek van cognitieve vaardigheden.
 • Diagnostiek van gedrag, emotie en persoonlijkheid.
 • Behandeling van gedrag en emoties.

Opleiding Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur / Neuropsychologie en neuropsychiatrie bij volwassenen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH)

Leeromgeving en literatuur

Een gedegen voorbereiding is essentieel! Daarom krijg je ruim voor aanvang van de cursus toegang tot een online leeromgeving. Hier tref je niet alleen het cursusprogramma en de voorbereidende taken aan, maar ook alle praktische cursusinformatie. In de digitale leeromgeving wordt aangegeven welke boeken je nodig hebt. Naast de verplichte literatuur biedt het platform ook extra artikelen. Bovendien kun je er alvast kennismaken met je medecursisten en de docenten.

Accreditatie

Accreditatie Nummer Accreditatie Punten
FGzPt 435389 24,0 herregistratie klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen
LV POH GGZ 435389 30,0

Toetsing vindt plaats door middel van een eigen casus. Voor de eindtoets wordt gevraagd om op deze casus een verbeteradvies en een diagnostiek behandelbeleid advies te beschrijven. Deze casus wordt door de docenten beoordeeld.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als je:

 • Actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten.
 • 100% van de online uren hebt doorlopen.
 • Een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent).
 • Minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als je:

 • Minimaal 70% aanwezig bent geweest.
 • Geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing.
 • Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Praktische informatie

Duur: 4x 1 dag
Datum: De opleiding start op 5 november 2024
Locatie: Utrecht
Prijs per deelnemer:
€ 1.125,-

Inschrijven

Open inschrijving

Cursusdata start november:

5 november 2024
19 november 2024
3 december 2024
17 december 2024

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Boeken over NAH – Lees over niet-aangeboren hersenletsel

Ben je op zoek naar diepgaande inzichten en praktische hulpmiddelen om beter...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Workshop Ziekte-inzicht: juni 2024

Ziekte-inzicht Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info

Demenzien vernieuwd! Een interview over het begeleidingsmodel ‘Demenzien’

We hebben Patty van Belle, ontwikkelaar en trainer van het begeleidingsmodel \'Demenzien\'...

Meer info