banner_01

Professioneel begeleiden van cliënten met hersenletsel bij arbeidsintegratie

Basiscursus voor arbeidsbegeleiders, job-coaches en arbeidsconsulenten
Bij arbeidsintegratie is maatwerk meer en meer noodzaak. Dit geldt ook voor cliënten met hersenletsel. Ongeveer honderdduizend mensen lopen per jaar een vorm van hersenletsel op, veroorzaakt door bijvoorbeeld een CVA, een ongeluk/trauma, ziekte of aandoening, door zuurstofgebrek of vergiftiging. Hersenletsel betekent een ingrijpende breuk in de levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren bij arbeidsintegratie allerlei problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de (werk)omgeving. Vaak ontbreken belangrijke vaardigheden of is het inzicht hierin verminderd. Omdat aan een werknemer met hersenletsel vaak niets te zien is, heeft de omgeving de neiging hem of haar te overvragen met alle gevolgen van dien.

Professionele ondersteuning van een cliënt met hersenletsel bij arbeidstoeleiding en op de werkplek is cruciaal. Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dat vraagt veel deskundigheid van de begeleiders. In deze basiscursus leer je wat de gevolgen zijn van hersenletsel en wat deze betekenen voor de arbeidsmogelijkheden van iemand met hersenletsel. Ook leer je welke factoren van belang zijn bij de begeleiding van cliënten met hersenletsel naar werk of op de werkplek. Daarbij speelt de werkomgeving een cruciale rol.

Doelgroep
De basiscursus is bedoeld voor arbeidsbegeleiders, traject- of loopbaanbegeleiders, arbeidsconsulenten en job-coaches die werken met cliënten met hersenletsel. Je bent werkzaam bij een organisatie die mensen begeleidt naar al of niet betaald werk en/of op de werkplek. Je wilt je competenties voor de begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen. De cursus is ook geschikt voor teams die de begeleiding van cliënten met hersenletsel op effectieve wijze willen aanpakken.

Resultaat
Je bent in staat de gevolgen van hersenletsel voor arbeid bij een cliënt te inventariseren. Je kunt op basis van deze inventarisatie tot een doelgerichte aanpak komen. In begeleidingssituaties kun je professioneel omgaan met het veranderde gedrag en met verwerkingsreacties. Je kunt de omgeving informeren en adviseren over de omgang met de cliënt en voorstellen doen voor aanpassing van de werkomgeving aan de cliënt.

De cursus
Via een vragenformulier, dat je vooraf invult, stemmen we het programma af op jouw praktijksituatie. Informatie krijg je via bestudering van literatuur en minicolleges. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende actieve werkvormen. Er is volop ruimte voor inbreng van casuïstiek. Tussen de cursusdagen maak je praktijkopdrachten, individueel of samen met collega’s.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Gevolgen van hersenletsel voor arbeid;
– Profielschets van een cliënt met hersenletsel;
– Kritische factoren voor succesvolle arbeidsintegratie;
– Veranderd gedrag en verwerking na hersenletsel;
– Begeleiden naar werk en op de werkplek;
– Omgaan met dilemma’s in de begeleiding;
– Praktische omgangsadviezen.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de e-learning Niet aangeboren hersenletsel: informatie voor arbeidsbegeleiders.

Certificaat
Als je de cursus succesvol hebt afgesloten, ontvang je het Certificaat Professioneel begeleiden van cliënten met hersenletsel bij arbeidsintegratie van het Nederlands Centrum Hersenletsel.

 

 

 

 

Praktische informatie

Duur 4 x 1 dag
Voorbereiding +/- 2 uur
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Open inschrijving

Data
10 april 2024
8 mei 2024
29 mei 2024
19 juni 2024

Plaats   Velp

Docent  Jos Berends

Prijs € 1.250,-
– Inclusief map, e-learning + catering

Inschrijven

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Basiscursus voor arbeidsbegeleiders, job-coaches en arbeidsconsulenten Bij arbeidsintegratie...

Meer info

Instap e-learning

Basiscursus voor arbeidsbegeleiders, job-coaches en arbeidsconsulenten Bij arbeidsintegratie...

Meer info

HersenletselCongres 2023

Basiscursus voor arbeidsbegeleiders, job-coaches en arbeidsconsulenten Bij arbeidsintegratie...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Basiscursus voor arbeidsbegeleiders, job-coaches en arbeidsconsulenten Bij arbeidsintegratie...

Meer info