banner_01

Professioneel omgaan met kinderen en jongeren met hersenletsel en hun gezin

Basiscursus voor maatschappelijk werkers, (ambulant) begeleiders in de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg, verpleegkundigen en verzorgende
Als gevolg van hersenletsel kunnen allerlei veranderingen op cognitief, emotioneel, gedragsmatig en sociaal gebied ontstaan. Deze veranderingen beïnvloeden de dagelijkse leef- en leersituatie van kinderen en jongeren met hersenletsel. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak zo complex, dat voor elk kind een specifieke, individuele aanpak noodzakelijk is. Daarvoor is inzicht vereist in de specifieke gevolgen van hersenletsel, maar ook vaardigheden om kinderen en jongeren met hersenletsel (4-20 jaar) te kunnen begeleiden. Deze basiscursus biedt een handreiking om de begeleiding aan kinderen met hersenletsel en het gezin af te stemmen op hun specifieke behoeften.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor maatschappelijk werkers, (ambulant) begeleiders die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, begeleiders in de jeugdzorg en jeugdpsychiatrie die kinderen met hersenletsel opvangen, verpleegkundigen en verzorgende in de (kinder)revalidatie.

Resultaat
Je kunt de gevolgen van hersenletsel bij een kind in kaart brengen en een individuele handelingsplan opstellen voor een kind met hersenletsel. Je kunt uitleg geven aan ouders, broers en zussen over de gevolgen van hersenletsel.

De cursus
Informatie krijg je door het lezen van literatuur en het volgen van de minicolleges. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende actieve werkvormen. Er is volop ruimte voor inbreng van casuïstiek. Tussen de cursusdagen maak je praktijkopdrachten, individueel of samen met een collega. Je ontvangt een uitgebreide cursusmap.

In de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:
– Hersenletsel en de gevolgen ervan;
– De normale ontwikkeling;
– De impact van hersenletsel op de ontwikkeling;
– Gezinssysteem en problematiek;
– Rouw en verwerking;
– Begeleiding.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Hersenletsel: begrijpen en begeleiden en van het boek Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel; informatie voor ouders en gezinsleden.

Certificaat
Als je de cursus succesvol hebt afgesloten, ontvang je het Certificaat Professioneel omgaan met kinderen met hersenletsel van het Nederlands Centrum hersenletsel.

Literatuur:

Hersenletsel: begrijpen en begeleiden 

Rachèl Kemps, Niels Farenhorst & Peter Vrancken
Boom Lemma: Amsterdam, 2015

Dit boek is de opvolger van Hersenletsel: achtergronden en aanpak. Het boek is geschreven voor de getroffenen zelf, hun naasten en in het bijzonder voor professionals die werken in de zorg- en dienstverlening voor mensen met hersenletsel. Het kan dienen als studieboek voor hulpverleners in de zorg, bij woon- en arbeidsbegeleiding, voor docenten en begeleiders in het speciaal onderwijs….

 

 

Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel: informatie voor ouders en gezinsleden
P.H. Vrancken Nederlands Centrum Hersenletsel, 2004

Kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel zijn niet te vergelijken met patiënten met welk ziektebeeld dan ook. Kenmerkend voor niet-aangeboren hersenletsel is de grote verscheidenheid aan mogelijke stoornissen. Behalve stoornissen op fysiek gebied, vooral van neurologische aard, hebben zij mogelijk een aantal stoornissen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied. Het kind ‘na’ het letsel is niet meer hetzelfde kind …

Praktische informatie

Duur 4 x 1 dag
Voorbereiding +/- 2 uur
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Open inschrijving

Datum nog nader te plannen

Inschrijven

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Basiscursus voor maatschappelijk werkers, (ambulant) begeleiders in de gehandicaptenzorg...

Meer info

Instap e-learning

Basiscursus voor maatschappelijk werkers, (ambulant) begeleiders in de gehandicaptenzorg...

Meer info

HersenletselCongres 2023

Basiscursus voor maatschappelijk werkers, (ambulant) begeleiders in de gehandicaptenzorg...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Basiscursus voor maatschappelijk werkers, (ambulant) begeleiders in de gehandicaptenzorg...

Meer info