banner_01

Professioneel omgaan met leerlingen met hersenletsel

Basiscursus voor leerkrachten, begeleiders en adviseurs speciaal onderwijs
Als gevolg van hersenletsel kunnen allerlei veranderingen op cognitief, emotioneel, gedragsmatig en sociaal gebied ontstaan. Deze veranderingen beïnvloeden de dagelijkse leef- en leersituatie van kinderen en jongeren met hersenletsel. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak zo complex, dat voor elke leerling een specifieke, individu gerichte aanpak noodzakelijk is. Daarvoor is inzicht vereist in de specifieke gevolgen van hersenletsel, maar ook vaardigheden om leerlingen met hersenletsel (4 – 20 jaar) te kunnen begeleiden. Deze basiscursus biedt een handreiking om het onderwijs aan leerlingen met hersenletsel af te stemmen op hun specifieke behoeften.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor leerkrachten, interne en ambulante begeleiders die werkzaam zijn in scholen voor speciaal onderwijs die leerlingen met hersenletsel opvangen. Daarnaast staat de cursus ook open voor remedial teachers en begeleiders/adviseurs van onderwijsbegeleidingsdiensten. De cursus is ook geschikt voor schoolteams.

Resultaat
Je kunt de gevolgen van hersenletsel bij een leerling in kaart brengen en een individueel handelingsplan opstellen voor een leerling met hersenletsel. In de klas kun je voorwaarden scheppen voor het onderwijs aan leerlingen met hersenletsel. Je kunt werken vanuit een visie op het onderwijs aan deze leerlingen.

De cursus
Informatie krijg je via bestudering van literatuur en minicolleges. We maken gebruik van verschillende actieve werkvormen. Er is volop ruimte voor bespreking van casuïstiek. Tussen de lesdagen maak je praktijkopdrachten. Je ontvangt een uitgebreide cursusmap.

In de cursus komen de volgende onderdelen aanbod:
– Gevolgen van hersenletsel bij kinderen en jongeren;
– Visie op onderwijs aan leerlingen met hersenletsel;
– Profielschets;
– Psychodiagnostiek tests en pedagogisch-didactisch onderzoek;
– Observatie en interpretatie van specifiek gedrag;
– Cognitieve trainingen en technieken voor gedragsbeïnvloeding;
– Klassenmanagement en hersenletsel;
– Handelingsplan.

In de cursus wordt het boek Hersenletsel: begrijpen en begeleiden gebruikt.

Certificaat
Als je de cursus succesvol hebt afgesloten, ontvang je het Certificaat Professioneel omgaan met leerlingen met hersenletsel van het Nederlands Centrum Hersenletsel.

Literatuur:

Hersenletsel: begrijpen en begeleiden 

Rachèl Kemps, Niels Farenhorst & Peter Vrancken
Boom Lemma: Amsterdam, 2015

Dit boek is de opvolger van Hersenletsel: achtergronden en aanpak. Het boek is geschreven voor de getroffenen zelf, hun naasten en in het bijzonder voor professionals die werken in de zorg- en dienstverlening voor mensen met hersenletsel. Het kan dienen als studieboek voor hulpverleners in de zorg, bij woon- en arbeidsbegeleiding, voor docenten en begeleiders in het speciaal onderwijs….

Praktische informatie

Duur 3 x 1 dag
Voorbereiding +/- 2 uur
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Code 3030
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Open inschrijving

Code 3031
Datum
worden gepland bij voldoende deelname
plaats
n.n.t.b.


Prijs €885,-
– Inclusief map + catering
– Exclusief boek

Inschrijven

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Basiscursus voor leerkrachten, begeleiders en adviseurs speciaal onderwijs Als gevolg...

Meer info

Instap e-learning

Basiscursus voor leerkrachten, begeleiders en adviseurs speciaal onderwijs Als gevolg...

Meer info

HersenletselCongres 2023

Basiscursus voor leerkrachten, begeleiders en adviseurs speciaal onderwijs Als gevolg...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Basiscursus voor leerkrachten, begeleiders en adviseurs speciaal onderwijs Als gevolg...

Meer info