banner_01

De kunst van het methodisch werken

Workshop over de basisprincipes van methodisch werken
Steeds meer organisaties gaan over tot resultaat gericht werken met cliënten met hersenletsel bijvoorbeeld in de vorm van behandeling. Woonbegeleiding wordt steeds meer doelgericht trainen en werken aan zelfstandig wonen met een natuurlijk netwerk als ondersteuning. Dagbesteding verandert van soosactiviteiten naar behandeling, individueel zowel als in een groep. Deze doelgerichte en op verandering gerichte begeleiding vraag andere vaardigheden van begeleiders. Niet langer staat het wonen in de voorziening of de activiteit centraal, maar deze dienen eerder als middel om bij cliënten/patiënten vaardigheden aan te leren en verandering tot stand te brengen. Deze verandering van werkwijze betekent voor begeleiders aanleren van nieuwe vaardigheden.

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel worden steeds meer gestimuleerd terug te keren in de maatschappij. Tijdens de acute- en revalidatiefase wordt veel tijd en aandacht besteed aan het (weer) verbeteren van vaardigheden, maar vaak in de chronische fase, in de eigen omgeving zullen zij behoefte hebben aan verdere training. Deze training gaat om praktische vaardigheden bijv. m.b.t. het wonen,  leren omgaan met beperkingen ofwel de gevolgen van het hersenletsel, het vinden van een nieuw evenwicht in hun leven.

Doelgroep
De training is bestemd voor begeleiders en verzorgenden die met diverse behandelings en begeleidingsmethodieken gaan werken (bijvoorbeeld ‘Niet Rennen Maar Plannen’). Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, revalidatie, verpleeghuiszorg of geestelijke gezondheidszorg. Je hebt een beroepsopleiding op middelbaar of hoger niveau gevolgd. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel.

Resultaat
De deelnemer is in staat de basisprincipes van methodisch werken toe te passen in de werksituatie. Hierbij gaat het om beeldvorming van de cliënt, het stellen van doelen, de uitvoering en rapportage. Een belangrijk aandachtspunt vormt de communicatie met de cliënt. Bij behandeling is sprake van de inzet van een multidisciplinair team, waarbij de verantwoordelijkheid ofwel bij een arts ligt ofwel bij een gedragskundige ligt. Samenwerking in dit verband en goed de eigen rol kennen is van wezenlijk belang.

De workshop
Men leert een 0-meting te doen op basis van een persoonsbeeld, medische en andere achtergrondinformatie. Binnen het multidisciplinaire team worden doelen gesteld, die de deelnemer vervolgens vertaalt naar het werken in de praktijk en met de cliënt nader afstemt. De deelnemer is vervolgens in staat kort en bondig te rapporteren.

Praktische informatie

Duur 3 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Code 8320
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Lezen over niet-aangeboren hersenletsel

Heb je behoefte aan meer achtergrond over NAH, een naslagwerk om in de kast te hebben...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Workshop Ziekte-inzicht: juni 2024

Ziekte-inzicht Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info