banner_01

Workshop NAH: Effectief begeleiden van de cliënt in de groep

Samen met anderen leven en werken vraagt vaardigheden van een mens. Je moet waarnemen wat er om je heen gebeurt, nagaan of je erop moet reageren en zo ja, hoe. Je moet je gedrag flexibel aanpassen aan de mensen in de omgeving en rekening houden met anderen. In woonvoorzieningen en activiteitencentra zijn mensen soms gedwongen om dingen met elkaar te doen, zoals gezamenlijke activiteiten, eetmomenten en recreatiemomenten. Mensen met hersenletsel hebben vaak moeite om prikkels te verwerken. Het eigen functioneren en de omgeving geven al de nodige prikkels, laat staan als er mensen in hun buurt zijn.

Voor mensen met hersenletsel betekent het verblijven in de groep een bijna onmogelijke opgave. Toch kunnen en willen mensen met hersenletsel niet alleen en in sociaal isolement leven.

Hoe ga je om met die paradox? Hoe ondersteun je mensen in een voor hen schijnbaar onmogelijke situatie? Als instrument in dergelijke processen gebruik je jezelf. Hoe is je houding tegenover de groep en tegenover het individu? Hoe treed je de groep tegemoet, wat is je attitude?

Dit dilemma ondervinden we als ondersteuners van mensen met hersenletsel dagelijks. In deze workshop willen we met elkaar kijken of er algemene richtlijnen te formuleren zijn voor de ondersteuning van mensen met hersenletsel in een groep.

De inhoud van de workshop voor (groeps)begeleiders

Tijdens de workshop zullen eigen ervaringen en dilemma’s geanalyseerd worden op basis van de systeemtheorie. Op interactieve wijze zal het groepsfunctioneren geanalyseerd worden. Daarnaast wordt met elkaar het perspectief van iemand met hersenletsel in beeld gebracht.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Eigen ervaringen ten aanzien van het functioneren in een groep;
  • Wat betekent het verblijven van iemand met hersenletsel in een groep met meerdere personen;
  • Het systeemtheoretisch model;
  • Analyse van de door deelnemers aangedragen casuïstiek;
  • Beantwoording van vragen.

Interesse? Vraag nu deze incompany workshop “NAH: Effectief begeleiden van de cliënt in de groep” aan. Geschikt voor 10-15 personen.

NAH Effectief begeleiden van de client in de groep

Voor wie is deze workshop?

De workshop is bestemd voor begeleiders en verzorgenden in de gehandicaptenzorg, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg of verpleeghuiszorg. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van (niet-aangeboren) hersenletsel.

Resultaat

Je hebt inzicht in de processen waarmee iemand met niet-aangeboren hersenletsel geconfronteerd wordt als hij in groepsverband moet functioneren. Je bent in staat de diverse elementen van het groepsfunctioneren te onderscheiden en te analyseren. Op grond van die analyse ben je in staat de ondersteuning vorm te geven. Je hebt zicht op je eigen rol in het groepsproces en kunt gebruik maken van je eigen mogelijkheden om mensen en processen te sturen.

Praktische informatie

Duur 1 dag
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Code 8950
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Boeken over NAH – Lees over niet-aangeboren hersenletsel

Ben je op zoek naar diepgaande inzichten en praktische hulpmiddelen om beter...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info

Demenzien vernieuwd! Een interview over het begeleidingsmodel ‘Demenzien’

We hebben Patty van Belle, ontwikkelaar en trainer van het begeleidingsmodel \'Demenzien\'...

Meer info