banner_01

Professioneel omgaan met verslaving bij mensen met hersenletsel

Workshop Hersenletsel en verslaving
Een aantal mensen met hersenletsel heeft naast het letsel een vorm van verslaving. Dit kan zijn een alcoholverslaving, een drugsverslaving of welke andere vorm dan ook. Deze verslaving kan al aanwezig zijn vanuit de periode vóór het letsel of kan ten gevolge van het letsel zijn ontstaan.

Inzicht in deze dubbele problematiek en de manier waarop de diverse beschadigingen elkaar (mogelijk) beïnvloeden vormt de basis voor een effectieve behandeling en begeleiding. De ernst van de beschadigingen zal veelal uitzicht op herstel wegnemen, maar door de inrichting van de omgeving en de bejegening aan te passen ontstaan vaak mogelijkheden om leefbare omstandigheden te creëren.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel in combinatie met verslaving en hierin graag praktijkgericht aan de slag willen. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel.

Resultaat
Na afloop van deze workshop ….

 • Herken je symptomen van verslaving;
 • Heb je kennis en inzicht in het verslavingsproces (cravings);
 • Begrijp je de onderlinge relatie tussen verslaving en NAH beter;
 • Heb je meer houvast in de behandeling-, begeleiding- en bejegeningsstrategieën bij complex gedrag;
 • Kijk je anders naar problemen van de patiënt, waardoor je zelf minder frustratie, machteloosheid of moeheid ervaart;
 • Heb je handvatten in het bespreekbaar maken van verslaving en NAH en het betrekken van naasten in het begeleidingsproces;
 • Ben je in jouw team/organisatie in staat om bij te dragen aan een goede visie op verslaving.

De workshop
De praktijk loopt als een rode draad  door de workshop. Presentaties worden afgewisseld met oefeningen en toepassing in praktijk. Daarbij gaat het om leren met en van elkaar. Een belangrijk doel is te komen tot een eenduidige visie op verslaving en psychiatrie. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het verslavingsproces;
 • Comorbiditeit van en interactie tussen NAH en verslaving;
 • Beheersing versus gedragsbeïnvloeding, o.a. aan de hand van motiverende gespreksvoering en reflectie op eigen gedrag;
 • Behandel-, begeleidings-, zorg- en benaderingsmogelijkheden;
 • Inleiding verslaving, NAH en complex gedrag.

Praktische informatie

Duur 1 dag van 6 uur
Aantal deelnemers 10 – 15

Open inschrijving

Datum: 
Woensdag 2 oktober 2024

Plaats
Utrecht

Prijs € 365,-

– Inclusief catering

Docent

Marion Lunshof

Inschrijven

Incompany

Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Lezen over niet-aangeboren hersenletsel

Heb je behoefte aan meer achtergrond over NAH, een naslagwerk om in de kast te hebben...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Workshop Ziekte-inzicht: juni 2024

Ziekte-inzicht Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info