banner_01

Werken met het gezinssysteem bij hersenletsel

Workshop
Geen mens is een solistisch wezen. Altijd, hoe dan ook, is er interactie met anderen. In die interactie wordt steeds opnieuw naar een nieuw evenwicht gezocht waar alle deelnemers zich optimaal bij voelen. Samenzijn met anderen, de interactie met anderen wordt danig op de proef gesteld als er sprake is van niet-aangeboren-hersenletsel. Zekerheden staan ter discussie, er ontstaan breuken en herdefiniëren van rollen, posities en verantwoordelijkheden zijn nodig. Bijstelling van individuele en gemeenschappelijke perspectieven is van groot belang. Een hersenletsel is geen individueel probleem!

In de systeemgerichte visie staat niet alleen de cliënt centraal maar ook de context waarbinnen hij functioneert.
In de systeemgerichte visie wordt uitgegaan van circulaire processen. Dit betekent dat een verandering bij één lid van de groep (systeem) een verandering teweeg brengt bij de andere leden van het systeem. Er is dus sprake van wederzijdse beïnvloeding.

Een systeem bestaat uit verschillende delen die samen een eenheid vormen, bijvoorbeeld een gezin met vader, moeder met één of meerdere kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om één van de delen op zich of om het geheel maar om de verhoudingen onderling. Het systeem streeft gezamenlijk impliciete of expliciete doelen na, bijvoorbeeld: het opvoeden en verzorgen van kinderen. Daarnaast hebben (sub)systemen hun eigen normen, waarden, rollen, communicatiestijlen, dominante opvattingen en doelen, leerstijlen enzovoorts.

Voor het goed ondersteunen van de cliënt met hersenletsel en het gezin is het belangrijk de basisprincipes van het systeemgericht denken te kennen.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten/patiënten met hersenletsel. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel.

Resultaat
Na afloop van deze workshop:

  • ken je de uitgangspunten van de systeemtheorie;
  • heb je inzicht in de wisselwerking tussen gezinsleden;
  • kun je de effecten van hersenletsel op de gezinsleden analyseren en bespreekbaar maken;
  • kun je met het gezin een afweging maken tussen draaglast, draagkracht en veerkracht.

De workshop
In de workshop krijg je uitleg over de systeemtheorie, bespreken we de belangrijkste systeemtherapeutische perspectieven en begrippen voor de praktijk van het werken met mensen met NAH.
Daarnaast komt aan bod:

  • de ontwikkelingsfase van een gezin ten tijde van het hersenletsel;
  • de draagkracht, draaglast en veerkracht in het systeem;
  • veiligheid en agressie;
  • het vinden van een nieuw evenwicht in  het gezin

Praktische informatie

Duur 1 dag
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Datum
nnb
Plaats
Prijs

Aanmelden

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Lezen over niet-aangeboren hersenletsel

Heb je behoefte aan meer achtergrond over NAH, een naslagwerk om in de kast te hebben...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Workshop Ziekte-inzicht: juni 2024

Ziekte-inzicht Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info