banner_01

Cursus: Handelingsgericht coachen van professionals en teams

Deze cursus Handelingsgericht coachen van professionele teams wordt uitgevoerd door zusterorganisatie PAO Psychologie.

Deze cursus richt zich op het handelingsgericht coachen binnen de sectoren zorg en onderwijs en is speciaal ontworpen voor professionals zoals psychologen, (ortho)pedagogen, teamleiders en inhoudelijke adviseurs. Met als doel het versterken van competenties, het effectief omgaan met weerstand en het verdiepen van inzicht in teamontwikkeling om zo de ondersteuning van cliënten of leerlingen te optimaliseren. Door klassikale sessies, online leren en praktische toepassingen te combineren, ontstaat een diepgaande leerervaring.

Inhoud van deze cursus

Gedurende de 45-urige cursus worden klassikale onderwijsmomenten gcomplementeerd met een rijke online leeromgeving en praktijkopdrachten. Inhoudelijke focus ligt op het coachen op basis van inhoudelijke doelstellingen, het verbinden van advies met de praktijk, het omgaan met weerstand en het bieden van inzichten in de ontwikkeling van teams.

Kernpunten van de cursus handelingsgericht coachen:

 • Omgaan met weerstand
 • Inzicht in teamontwikkeling
 • Koppeling van advies aan praktisch handelen
 • Coachen van begeleiders en teams op basis van inhoudelijke doelstellingen

Voor wie is deze cursus?

De cursus is ontworpen voor hbo- of wo-professionals, actief in de zorg of het onderwijs, zoals psychologen, (ortho)pedagogen, teamleiders en inhoudelijk adviseurs die hun vaardigheden in handelingsgericht coachen willen ontwikkelen om teams en individuen doelgericht en gemotiveerd te krijgen.

Het programma

Deze cursus omvat een veelzijdig traject van zelfstudie door e-learning en literatuur, vijf interactieve klassikale dagen en praktijkgerichte toepassingsopdrachten, allemaal binnen het kader van ervaringsleren.

 • Zelfstudie: Voorafgaand aan elke klassikale sessie dompel je jezelf onder in het thema met behulp van literatuurstudie en een uitgebreide e-learning module. Deze voorbereiding, bestaande uit opdrachten, video’s, zelftesten en discussies is gericht op jouw persoonlijke leerdoelen en -proces. Zo begin je al met leren voordat je de cursusruimte betreedt en besteed je ongeveer 9 uur aan voorbereiding per sessie.
 • Klassikale dagen: Op de cursusdagen verdiepen we de theorie en maken we de vertaling naar de praktische toepassing. We gebruiken eigen videomateriaal voor analyse en discussie en voeren interactieve oefeningen uit. Als cursist lever je een actieve bijdrage en draag je verantwoordelijkheid voor je eigen leertraject.
 • Na elke bijeenkomst, toepassing in de praktijk: Elke lesdag wordt gevolgd door een opdracht die je in staat stelt het geleerde direct in je werkomgeving toe te passen, hierop de reflecteren en bevindingen bespreekbaar te maken met collega’s en/of andere betrokkenen. Deze ervaringen vormen de basis voor verdere verdieping in de volgende sessie. Het traject wordt afgerond met een schriftelijke eindopdracht na de laatste bijeenkomst.

Literatuur en online leeromgeving

Ruim voor aanvang van de cursus krijg je toegang tot de benodigde literatuur en voorbereidende opdrachten via onze online omgeving, waarmee je optimaal wordt voorbereid op elke klassikale bijeenkomst.

Door op deze wijze verantwoordelijkheid en eigenaarschap over jouw leerproces te nemen, kun je jouw eigen ontwikkeling stimuleren, bijschaven en effectief inzetten om jouw persoonlijke leerdoelen te bereiken.

Cursus Handelingsgericht coachen van professionals en teams

De resultaten

Na het voltooien van deze cursus heb je een diepgaand begrip van en vaardigheden in het handelingsgericht coachen. Je bent in staat om teams en individuen te begeleiden naar zelfstandigheid, doelgerichtheid en motivatie, met een optimale ondersteuning van cliënten of leerlingen als resultaat.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd door NIP K&J, NVO-OG, en SKJ, wat aangeeft dat je, na succesvolle afronding, niet alleen je professionele vaardigheden hebt verbeterd, maar ook erkende accreditatiepunten hebt verdiend voor je herregistratie als professional.

Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
NIP K&J 471412 45,0 herregistratie
33,0 opleiding – overige taken
12,0 opleiding – behandeling
13,5 opleiding – extra literatuurstudie
NVO-OG* 471412 45,0 herregistratie
33,0 opleiding – overige taken
12,0 opleiding – behandeling
13,5 opleiding – extra literatuurstudie
SKJ 471412 Het SKJ accepteert voor zowel de herregistratie van jeugdzorgwerkers als pedagogen en psychologen het aantal accreditatiepunten dat door NVO Orthopedagoog-generalist/NIP Kinder- en jeugdpsycholoog aan deze cursus is toegekend.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als je:

 • Actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten;
 • 100% van de online uren hebt doorlopen;
 • Een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent);
 • Minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als je:

 • Minimaal 70% aanwezig bent geweest;
 • Geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing;
 • Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Open inschrijving

Duur

 • Klassikale uren | 35 uur
 • E-learning | 9,5 uur
 • Zelfstudie | 47,5 uur

Datum

24 september 2024

 

Locatie

Utrecht

 

Prijs

€1695

Schrijf je in

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Boeken over NAH – Lees over niet-aangeboren hersenletsel

Ben je op zoek naar diepgaande inzichten en praktische hulpmiddelen om beter...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info

Demenzien vernieuwd! Een interview over het begeleidingsmodel ‘Demenzien’

We hebben Patty van Belle, ontwikkelaar en trainer van het begeleidingsmodel \'Demenzien\'...

Meer info