banner_01

Opleiding: Supervisor

Deze opleiding Supervisor wordt uitgevoerd door zusterorganisatie PAO Psychologie.

Als supervisor faciliteer en stimuleer je het leerproces van individuen en groepen door te reflecteren op hun (professionele) ervaringen. Je ondersteunt hen in het verbeteren van hun professioneel handelen en vormt een stimulerende en inclusieve leeromgeving waar professionals zichzelf continu kunnen herontdekken.

Supervisie sluit aan bij de behoeften van professionals die worden geconfronteerd met diverse praktijkeisen zoals autonomie, leiderschap, ondernemerschap en de vaardigheden om resultaatgericht samen te werken binnen (multi)disciplinaire teams.

In de opleiding tot supervisor ligt de focus op jouw persoonlijke ontwikkeling met behulp van methodische diepgang, praktische toepassingen en reflectie, met als uitgangspunt de principes van Appreciative Inquiry, ook wel waarderend onderzoek. Je krijgt alle ruimte voor het nastreven van persoonlijke leerdoelen en de integratie van geleerde kennis en vaardigheden in jouw werkpraktijk. Er wordt geleerd op basis van ervaring (te delen), zowel individueel als in groepsverband, en de mix van online en offline begeleiden biedt een unieke leerdynamiek. Je neemt deel aan leersupervisie onder begeleiding van een ervaren leersupervisor, waarbij zelfsturing en aansluiting bij het individuele leerproces centraal staan.

Voordelen van deze opleiding omvatten:

 • Een gevarieerd opleidingstraject met praktijkbijeenkomsten, een leergemeenschap, leersupervisie en intervisie;
 • Leren in een diverse groep met aandacht voor diversiteit;
 • Leersupervisie 1 traject inbegrepen;
 • Een toekomstgericht programma dat jouw visie op supervisie verdiept en verrijkt;
 • Gebruik van de 7V’s van waarderend onderzoek als leidraad;
 • LVSC-erkenning waarmee je hbo-professionals geregistreerd bij de SKJ kunt superviseren;
 • Een LVSC-studentenlidmaatschap bij aanvang;
 • Een opstap naar LVSC-registratie tot supervisor.

Inhoud van deze opleiding supervisor

De Supervisor opleiding combineert actief leren in fysieke bijeenkomsten met het gebruik van online onderwijstools, wat een hybride leerervaring biedt. Deze aanpak stelt je in staat om zowel zelfstandig, op een locatie naar keuze, als in groepsverband te leren, waarbij je het leren op eigen tempo en naar eigen tijd kunt indelen, ideaal voor een druk schema.

Binnen deze opleiding creëren we een stimulerende leeromgeving die de interactie en kennisuitwisseling tussen deelnemers, zowel tijdens de 19 klassikale dagen als online bevordert. Je krijgt toegang tot een speciaal ingerichte online leeromgeving om je kennis te verdiepen en te toetsen. De focus ligt op leren door ervaring, waarbij je, in samenwerken met je medecursisten, tijdens de lesdagen actief oefent, reflecteert en toepast wat je hebt geleerd. De Learning Community is een essentieel onderdeel van de cursus, gericht op gezamenlijk leren. Je duikt samen met de anderen in de theorie en voert discussies over relevante onderwerpen binnen het supervisieveld, gestuurd door de inhoud van de lesdagen.

Voor wie is deze opleiding supervisor?

Deze opleiding is gericht op professionals die zich willen verdiepen in de kunst van supervisie, met bijzondere aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en het creëren van een waarderende, diverse leeromgeving die inspeelt op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het werkveld.

 • Adviseurs of begeleiders in (jeugd)zorg en welzijn, onderwijs, overheid of bedrijfsleven
 • Docenten, decanen of trainers op een mbo, hbo of universiteit
 • Zelfstandig gevestigde supervisoren
 • Geestelijke verzorgers
 • Huis- of verpleeghuis artsen

Na afronding van deze opleiding beschik je over de vaardigheden en kennis om als professioneel supervisor te functioneren, met een sterke eigen visie en de capaciteit om een positieve leeromgeving te creëren en onderhouden.

Het programma

De opleiding is opgebouwd uit 15 kernthema’s, verwerkt via de methodiek van de 7V’s: Verkennen, Verrassen/Verbeelden, Verdiepen, Verbreden, Verankeren, Vieren, en Verrijken. Deze benadering faciliteert een inclusieve en dynamische leeromgeving.

Literatuur en online leeromgeving

Een rijke leeromgeving wordt gecreëerd door de mix van online en offline activiteiten, bevorderend voor interactie en uitwisseling. De totale studiebelasting over 1,5 jaar is verdeeld over lesdagen, e-learning, leersupervisie, en toepassing in de praktijk.

opleiding supervisor

Het resultaat

Na afronding van de opleiding Supervisor ben je in staat om:

 • Professionele supervisie te geven vanuit een waarderende grondhouding.
 • Een leeromgeving te creëren waar professionals zich continu kunnen ontwikkelen.
 • Jouw eigen visie en kleur als supervisor te ontwikkelen en uit te dragen.
 • Bij te dragen aan het leerklimaat binnen organisaties en teams.

Accreditatie en registratie

Accreditatie Nummer Accreditatiepunten
LVSC OS 2310 Nvt / erkend
SKJ SKJ215772 In aanvraag
Registerplein 548810 265,0 Sociaal Agogen, Maatschappelijk werk
SKGV 548810 In aanvraag

Indien gewenst kunnen de mogelijkheden onderzocht worden om andere accreditaties aan te vragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wil je je na afloop registreren als supervisor bij de LVSC? Je voldoet na deze twee jaar voor een groot deel aan de vereisten voor deze registratie. Voor volledige registratie moet je nog leersupervisie 2 volgen met bijbehorende leerpraktijk.

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat als je:

 • Actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten.
 • 100% van de online uren hebt doorlopen.
 • Een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door docent).
 • Minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.
 • Minimaal 80% aanwezig bent geweest en inhoudelijk geslaagd bent beoordeeld door de leersupervisor bij het leersupervisietraject.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als je:

 • Minimaal 70% aanwezig bent geweest
 • Geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing
 • Actieve deelname en afronding van de online elementen is wel vereist.

Studiebelasting en kosten

De totale studiebelasting bedraagt 168 uur, verdeeld over klassikale uren, e-learning, leersupervisie, en de uitvoering van supervisietrajecten. Let op: dit is een inschatting, de exacte uren kunnen per individu afwijken. De kosten voor de volledige opleiding bedragen € 7825,-, inclusief toegang tot de online leeromgeving, leersupervisie 1 en LVSC-studentenlidmaatschap.

Deze opleiding biedt een diepgaande en praktijkgerichte ontwikkelingsweg voor toekomstige supervisoren, gericht op een blijvende impact in het begeleiden van professionele groei en ontwikkeling.

Open inschrijving

Duur

 • Klassikale uren | 105 uur
 • E-learning | 15 uur
 • Learning Community | 18 uur
 • Leersupervisie 1 | 30 uur
 • Supervisietrajecten | 80 uur

In totaal duurt deze opleiding 2 jaar.

 

Datum

4 september 2024

 

Locatie

Amsterdam

 

Prijs

€7825,-

Schrijf je in

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Boeken over NAH – Lees over niet-aangeboren hersenletsel

Ben je op zoek naar diepgaande inzichten en praktische hulpmiddelen om beter...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info

Demenzien vernieuwd! Een interview over het begeleidingsmodel ‘Demenzien’

We hebben Patty van Belle, ontwikkelaar en trainer van het begeleidingsmodel \'Demenzien\'...

Meer info