banner_01

Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel

De cursus is gericht op het leren omgaan met cliënten met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Cursus omgaan met NAH

In de basiscursus, omgaan met cliënten met NAH, leer je wat de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn voor een cliënt en zijn directe omgeving. Hersenletsel, veroorzaakt door bijvoorbeeld een CVA, een ongeluk/trauma, ziekte of aandoening, door zuurstofgebrek of vergiftiging, betekent een breuk in de levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren allerlei problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de omgeving. Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt de juiste hulp te bieden. Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dat vraagt veel deskundigheid van de begeleiders en een eenduidige aanpak van het team. In de basiscursus leer je wat de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn voor een cliënten en zijn directe omgeving (partner, kinderen, vrienden). Je leert hoe je met die gevolgen kunt omgaan. Je leert ook hoe je een cliënten en zijn omgeving ondersteuning kunt bieden bij verwerking.

Cursus omgaan met NAHResultaat
Je bent in staat de gevolgen van hersenletsel bij een cliënt te inventariseren. Je kunt op basis van deze inventarisatie tot een doelgerichte aanpak komen. In begeleidingssituaties kun je professioneel omgaan met het veranderde gedrag en met verwerkingsreacties.

Inhoud van de cursus niet aangeboren hersenletsel
Via een vragenformulier, dat je vooraf invult, stemmen we het programma zoveel mogelijk af op jouw praktijksituatie. Informatie krijg je door het volgen van de vier e-learningsmodules,  het lezen van literatuur en het volgen van minicolleges. Ook maken we gebruik van video’s met praktijkvoorbeelden. Tijdens de praktijkdagen ga je actief aan de slag via opdrachten en oefeningen. Er is volop ruimte voor inbreng van casuïstiek. Tussen de cursusdagen maak je praktijkopdrachten, individueel of samen met collega’s.

Module 1 De cliënt met hersenletsel
– Ontstaan van hersenletsel;
– Gevolgen voor het dagelijks functioneren;
– Het begeleidingsplan; de profielschets.

Module 2 Begeleiding van cliënten met hersenletsel
-Analyse van de gevolgen van hersenletsel a.d.h.v. het ICF-model
-Veranderd gedrag en verwerking na hersenletsel;
– Het begeleidingsplan; de probleemanalyse.

Module 3 Begeleiding van cliënten met hersenletsel in de praktijk
– Communiceren met de cliënt;
– Rouw en rouwverwerking;
– Het begeleidingsplan; het werk- en actieplan.

Module 4 Begeleiding van cliënten met hersenletsel en hun omgeving
– Verwerkingsreacties en coping;
– Verwerking bij cliënt en directe omgeving;
– Het persoonlijk actieplan.

Certificaat na voltooiing cursus omgaan met NAH

Als je de cursus, omgaan met NAH, succesvol hebt afgesloten, ontvang je het Certificaat Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel van het Nederlands Centrum Hersenletsel.

Accreditaties

Accreditatiebureau Nummer Accreditatie Punten
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 496523 28
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN) 517226 24 (geriatrie-gerontologie, neuro, revalidatie, SPV, verstandelijke gehandicaptenzorg)
Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) 517226 24
ADAP 384426 41 (ergotherapeuten en logopedisten)
Registerplein 517226 40 punten (cliëntondersteuners, maatschappelijk werk, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers)

Doelgroepen

De cursus omgaan met NAH is geschikt voor verschillende doelgroepen. Val je onder een van onderstaande groepen? Dan is de basiscursus interessant om te volgen.

a) begeleiders op mbo-niveau 2 en 3
Basiscursus voor (assistent)begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgende die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel. Je wordt geacht een zorg- of ondersteuningsplan uit te voeren en inzicht te hebben in de gevolgen van hersenletsel voor de dagelijkse praktijk. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of (gespecialiseerde) thuiszorg. Je wilt je competenties voor de begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen.

b) begeleiders op mbo-niveau 3 en 4
Basiscursus voor begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgende die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
Je wordt geacht een zorg- of ondersteuningsplan te kunnen maken en contacten met de omgeving te onderhouden. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of (gespecialiseerde) thuiszorg. Je wilt je competenties voor de begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen. > data open inschrijving

c) begeleiders op hbo-niveau
Basiscursus voor verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werkenden en ambulant begeleiders die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
Je werkt in de revalidatie, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, (gespecialiseerde) thuiszorg of op de afdeling neurologie van een algemeen ziekenhuis. Je hebt een beroepsopleiding op hoger niveau gevolgd. Je wilt je competenties voor de behandeling/begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen. > data open inschrijving

d) ambulant begeleiders
Basiscursus voor ambulant begeleiders.
Je hebt een beroepsopleiding op minimaal mbo-niveau 3 gevolgd. Je wilt je competenties voor de behandeling/begeleiding van cliënten met hersenletsel in hun directe omgeving verbreden en verdiepen.

Literatuur:

Om je voor te bereiden op de cursus omgaan met NAH adviseren we om onderstaande literatuur te bekijken. Dit geeft een kijkje in het proces van omgaan met mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

Boek: Hersenletsel begrijpen en begeleiden

Hersenletsel: begrijpen en begeleiden 

Rachèl Kemps, Niels Farenhorst & Peter Vrancken
Boom Lemma: Amsterdam, 2015

Dit boek is de opvolger van Hersenletsel: achtergronden en aanpak. Het boek is geschreven voor de getroffenen zelf, hun naasten en in het bijzonder voor professionals die werken in de zorg- en dienstverlening voor mensen met hersenletsel. Het kan dienen als studieboek voor hulpverleners in de zorg, bij woon- en arbeidsbegeleiding, voor docenten en begeleiders in het speciaal onderwijs….

Praktische informatie

E-learning 4 modules voorafgaand aan lesdagen
Duur 4 x 1  praktijkdag
Voorbereiding +/- 4 uur per lesdag
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Open inschrijving

Doelgroep:

Voor behandelaren (verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werkenden en ambulant begeleiders) op hbo-niveau en begeleiders en verzorgenden met een regiefunctie rond een aantal cliënten.

Data
26 maart 2024
16 april 2024
7 mei 2024
28 mei 2024

Plaats   Utrecht

Docent  Arno Prinsen

Prijs € 1.250,-
– Inclusief map, e-learning + catering
– Exclusief lesboek

Data
14 oktober 2024
4 november 2024
18 november 2024
9 december 2024

Plaats   Utrecht

Docent  Arno Prinsen

Prijs € 1.250,-
– Inclusief map, e-learning + catering
– Exclusief lesboek

Inschrijven

FAQ e-learning

Heb je problemen met de e-learning?
Kijk dan op deze pagina

Het begeleidingsplan

Voor de huiswerkopdracht van de basiscursus heb je het begeleidingsplan nodig.
Het-begeleidingsplan om deze te downloaden

Werkblad lastige praktijksituaties

Voor opdracht 23/24 van de basiscursus kun je hier het werkblad lastige praktijksituaties downloaden

Het persoonlijk actieplan

Voor de opdracht 25 van de basiscursus, het persoonlijk actieplan, kun je hier het formulier downloaden

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

De cursus is gericht op het leren omgaan met cliënten met een niet aangeboren hersenletsel...

Meer info

Instap e-learning

De cursus is gericht op het leren omgaan met cliënten met een niet aangeboren hersenletsel...

Meer info

HersenletselCongres 2023

De cursus is gericht op het leren omgaan met cliënten met een niet aangeboren hersenletsel...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

De cursus is gericht op het leren omgaan met cliënten met een niet aangeboren hersenletsel...

Meer info