banner_01

Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel

Basiscursus
Hersenletsel, veroorzaakt door bijvoorbeeld een CVA, een ongeluk/trauma, ziekte of aandoening, door zuurstofgebrek of vergiftiging, betekent een breuk in de levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren allerlei problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de omgeving. Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt de juiste hulp te bieden. Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dat vraagt veel deskundigheid van de begeleiders en een eenduidige aanpak van het team. In de basiscursus leer je wat de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn voor een cliënten en zijn directe omgeving (partner, kinderen, vrienden). Je leert hoe je met die gevolgen kunt omgaan. Je leert ook hoe je een cliënten en zijn omgeving ondersteuning kunt bieden bij verwerking.

Resultaat
Je bent in staat de gevolgen van hersenletsel bij een cliënt te inventariseren. Je kunt op basis van deze inventarisatie tot een doelgerichte aanpak komen. In begeleidingssituaties kun je professioneel omgaan met het veranderde gedrag en met verwerkingsreacties.

De Cursus
Via een vragenformulier, dat je vooraf invult, stemmen we het programma zoveel mogelijk af op jouw praktijksituatie. Informatie krijg je door het volgen van de vier e-learingsmodules,  het lezen van literatuur en het volgen van minicolleges. Ook maken we gebruik van video’s met praktijkvoorbeelden. Tijdens de praktijkdagen ga je actief aan de slag via opdrachten en oefeningen. Er is volop ruimte voor inbreng van casuïstiek. Tussen de cursusdagen maak je praktijkopdrachten, individueel of samen met collega’s.

Module 1 De cliënt met hersenletsel
– Ontstaan van hersenletsel;
– Gevolgen voor het dagelijks functioneren;
– Het begeleidingsplan; de profielschets.

Module 2 Begeleiding van cliënten met hersenletsel
-Analyse van de gevolgen van hersenletsel a.d.h.v. het ICF-model
-Veranderd gedrag en verwerking na hersenletsel;
– Het begeleidingsplan; de probleemanalyse.

Module 3 Begeleiding van cliënten met hersenletsel in de praktijk
– Communiceren met de cliënt;
– Rouw en rouwverwerking;
– Het begeleidingsplan; het werk- en actieplan.

Module 4 Begeleiding van cliënten met hersenletsel en hun omgeving
– Verwerkingsreacties en coping;
– Verwerking bij cliënt en directe omgeving;
– Het persoonlijk actieplan.

Certificaat
Als je de cursus succesvol hebt afgesloten, ontvang je het Certificaat Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel van het Nederlands Centrum Hersenletsel.

Doelgroepen

a) begeleiders op mbo-niveau 2 en 3
Basiscursus voor (assistent)begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgende die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel. Je wordt geacht een zorg- of ondersteuningsplan uit te voeren en inzicht te hebben in de gevolgen van hersenletsel voor de dagelijkse praktijk. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of (gespecialiseerde) thuiszorg. Je wilt je competenties voor de begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen.

b) begeleiders op mbo-niveau 3 en 4
Basiscursus voor begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgende die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
Je wordt geacht een zorg- of ondersteuningsplan te kunnen maken en contacten met de omgeving te onderhouden. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of (gespecialiseerde) thuiszorg. Je wilt je competenties voor de begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen. > data open inschrijving

c) begeleiders op hbo-niveau
Basiscursus voor verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werkenden en ambulant begeleiders die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
Je werkt in de revalidatie, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, (gespecialiseerde) thuiszorg of op de afdeling neurologie van een algemeen ziekenhuis. Je hebt een beroepsopleiding op hoger niveau gevolgd. Je wilt je competenties voor de behandeling/begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen. > data open inschrijving

d) ambulant begeleiders
Basiscursus voor ambulant begeleiders.
Je hebt een beroepsopleiding op minimaal mbo-niveau 3 gevolgd. Je wilt je competenties voor de behandeling/begeleiding van cliënten met hersenletsel in hun directe omgeving verbreden en verdiepen.

Literatuur:

Hersenletsel: begrijpen en begeleiden 

Rachèl Kemps, Niels Farenhorst & Peter Vrancken
Boom Lemma: Amsterdam, 2015

Dit boek is de opvolger van Hersenletsel: achtergronden en aanpak. Het boek is geschreven voor de getroffenen zelf, hun naasten en in het bijzonder voor professionals die werken in de zorg- en dienstverlening voor mensen met hersenletsel. Het kan dienen als studieboek voor hulpverleners in de zorg, bij woon- en arbeidsbegeleiding, voor docenten en begeleiders in het speciaal onderwijs….

Praktische informatie

E-learning 4 modules voorafgaand aan lesdagen
Duur 4 x 1  praktijkdag
Voorbereiding +/- 4 uur per lesdag
Aantal deelnemers 10 – 15

Accreditatie

De basiscursus kan geaccrediteerd worden door de volgende beroepsgroepen:
V&VN geriatrie/gerontologie, GGZ, Neuro, Revalidatie, Verstandelijk Gehandicaptenzorg, Wijkverpleging en verpleegkundig specialisten; 24 punten
Ergotherapie Nederland – ergotherapeuten; 41 punten
NVLF -logopedie: 41 punten
KNFG -fysiotherapeuten; 28 punten
Registerplein – maatschappelijk werk en sociaal agogen; 37,5 punten en cliëntondersteuners; 40 punten.

(Hierover moeten bij incompany scholing nadere afspraken gemaakt worden.)

Incompany

Code 10650 (mbo 2/3), 10600 (mbo 3/4), 20600 (post-HBO), 20700 (ambulant begeleiders)
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Open inschrijving

Code 10601(post-mbo)
Datum
nog nader te bepalen in 2022
plaats
Utrecht

Prijs € 1.361,-
– Inclusief map, e-learning + catering
– Exclusief lesboek

____________________

Open inschrijving

Code 20601 (post-hbo)
Datum
11 oktober
1 en 22 november
13 december 2022

plaats
Cursus en vergadercentrum Domstad,
HU Koningsbergerstraat 9
Utrecht

Prijs € 1.361,-
– Inclusief map, e-learning + catering
– Exclusief lesboek

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via het inschrijvingsformulier.

Inschrijven

FAQ e-learning

Heb je problemen met de e-learning?
Kijk dan op deze pagina

Het begeleidingsplan

Voor de huiswerkopdracht van de basiscursus heb je het begeleidingsplan nodig.
Het-begeleidingsplan om deze te downloaden

Werkblad lastige praktijksituaties

Voor opdracht 23/24 van de basiscursus kun je hier het werkblad lastige praktijksituaties downloaden

Het persoonlijk actieplan

Voor de opdracht 25 van de basiscursus, het persoonlijk actieplan, kun je hier het formulier downloaden

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info