banner_01

Basiscursus: Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel

Deze basiscursus is gericht op het leren omgaan met cliënten met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Cursus omgaan met NAH

In deze basiscursus, omgaan met cliënten met NAH, leer je wat de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn voor een cliënt en zijn directe omgeving. Hersenletsel, veroorzaakt door bijvoorbeeld een CVA, een ongeluk/trauma, ziekte of aandoening, door zuurstofgebrek of vergiftiging, betekent een breuk in de levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren allerlei problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de omgeving. Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt de juiste hulp te bieden. Een standaardaanpak is niet mogelijk en maatwerk is vereist. Dat vraagt veel deskundigheid van de begeleiders en een eenduidige aanpak van het team.

In deze basiscursus omgaan met NAH leer je wat de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn voor een cliënten en zijn directe omgeving (partner, kinderen, vrienden). Je leert hoe je met die gevolgen kunt omgaan en hoe je een cliënt en zijn omgeving ondersteuning kunt bieden bij verwerking.

Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel

Resultaat na deze cursus

Na het volgen van deze cursus ben je in staat de gevolgen van hersenletsel bij een cliënt te inventariseren. Je kunt op basis van deze inventarisatie tot een doelgerichte aanpak komen. In begeleidingssituaties kun je professioneel omgaan met het veranderde gedrag en met verwerkingsreacties.

Inhoud van de cursus niet aangeboren hersenletsel

Via een vragenformulier dat je vooraf invult stemmen we het programma zoveel mogelijk af op jouw praktijksituatie. Informatie krijg je door het volgen van de vier e-learningsmodules,  het lezen van literatuur en het volgen van minicolleges.

Ook maken we gebruik van video’s met praktijkvoorbeelden. Tijdens de praktijkdagen ga je actief aan de slag via opdrachten en oefeningen. Er is volop ruimte voor inbreng van casuïstiek. Tussen de cursusdagen maak je praktijkopdrachten, individueel of samen met collega’s.

Module 1: De cliënt met hersenletsel

 • Ontstaan van hersenletsel
 • Gevolgen voor het dagelijks functioneren
 • Het begeleidingsplan; de profielschets

Module 2: Begeleiding van cliënten met hersenletsel

 • Analyse van de gevolgen van hersenletsel a.d.h.v. het ICF-model
 • Veranderd gedrag en verwerking na hersenletsel
 • Het begeleidingsplan; de probleemanalyse

Module 3: Begeleiding van cliënten met hersenletsel in de praktijk

 • Communiceren met de cliënt
 • Rouw en rouwverwerking
 • Het begeleidingsplan; het werk- en actieplan

Module 4: Begeleiding van cliënten met hersenletsel en hun omgeving

 • Verwerkingsreacties en coping;
 • Verwerking bij cliënt en directe omgeving;
 • Het persoonlijk actieplan.

Certificaat na voltooiing cursus omgaan met NAH

Als je de cursus omgaan met NAH succesvol hebt afgesloten, ontvang je het Certificaat Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel van het Nederlands Centrum Hersenletsel.

Accreditaties

Accreditatiebureau Nummer   Accreditatie punten
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 496523 28,0
 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

547442 24,0 (consultatieve psychiatrie, geriatrie-gerontologie, GGZ, neuro, revalidatie, SPV, verstandelijke gehandicaptenzorg)
 

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

547442 24,0
 

ADAP

384426 41,0 (ergotherapeuten en logopedisten)
 

Registerplein

517226 40,0 punten (cliëntondersteuners, maatschappelijk werk, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers)

Voor wie is deze cursus?

De cursus omgaan met NAH is geschikt voor verschillende doelgroepen. Val je onder een van onderstaande groepen? Dan is de basiscursus interessant om te volgen!

 1. Begeleiders op mbo-niveau 2 en 3
  Basiscursus voor (assistent)begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgende die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel. Je wordt geacht een zorg- of ondersteuningsplan uit te voeren en inzicht te hebben in de gevolgen van hersenletsel voor de dagelijkse praktijk. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of (gespecialiseerde) thuiszorg. Je wilt je competenties voor de begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen.
 2. Begeleiders op mbo-niveau 3 en 4
  Basiscursus voor begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgende die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
  Je wordt geacht een zorg- of ondersteuningsplan te kunnen maken en contacten met de omgeving te onderhouden. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of (gespecialiseerde) thuiszorg. Je wilt je competenties voor de begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen. > data open inschrijving
 3. Begeleiders op hbo-niveau
  Basiscursus voor verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werkenden en ambulant begeleiders die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
  Je werkt in de revalidatie, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, (gespecialiseerde) thuiszorg of op de afdeling neurologie van een algemeen ziekenhuis. Je hebt een beroepsopleiding op hoger niveau gevolgd. Je wilt je competenties voor de behandeling/begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen. > data open inschrijving
 4. Ambulant begeleiders
  Basiscursus voor ambulant begeleiders.
  Je hebt een beroepsopleiding op minimaal mbo-niveau 3 gevolgd. Je wilt je competenties voor de behandeling/begeleiding van cliënten met hersenletsel in hun directe omgeving verbreden en verdiepen.

Literatuur

Om je voor te bereiden op de cursus omgaan met NAH adviseren we om onderstaande literatuur te bekijken. Dit geeft een kijkje in het proces van omgaan met mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Hersenletsel: begrijpen en begeleiden (Rachèl Kemps, Niels Farenhorst & Peter Vrancken, 2015).

Praktische informatie

E-learning 4 modules voorafgaand aan lesdagen
Duur 4 x 1  praktijkdag
Voorbereiding +/- 4 uur per lesdag
Aantal deelnemers 10 – 15

Open inschrijving

Doelgroep
Voor behandelaren (verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werkenden en ambulant begeleiders) op hbo-niveau en begeleiders en verzorgenden met een regiefunctie rond een aantal cliënten.

Data
14 oktober 2024
4 november 2024
18 november 2024
9 december 2024
Plaats   Utrecht
Docent  Arno Prinsen
Prijs € 1.250,-
– Inclusief e-learning + catering
– Exclusief lesboek

 

Data
20 november 2024
11 december 2024
15 januari 2025
5 februari 2025
Plaats  Den Bosch
Docent Nicole Sillekens
Prijs € 1.250,-
– Inclusief  e-learning + catering
– Exclusief lesboek

 

Data
26 november 2024
17 december 2024
7 januari 2025
28 januari 2025
Plaats  Zwolle
Docent Niels Farenhorst
Prijs € 1.250,-
– Inclusief  e-learning + catering
– Exclusief lesboek

Inschrijven

Incompany

Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Cursusmaterialen

 • Voor de huiswerkopdracht van de basiscursus heb je het begeleidingsplan nodig. Download deze hier: Het-begeleidingsplan.
 • Voor opdracht 23/24 van de basiscursus kun je hier het werkblad lastige praktijksituaties downloaden
 • Voor de opdracht 25 van de basiscursus, het persoonlijk actieplan, kun je hier het formulier downloaden

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Boeken over NAH – Lees over niet-aangeboren hersenletsel

Ben je op zoek naar diepgaande inzichten en praktische hulpmiddelen om beter...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Workshop Ziekte-inzicht: juni 2024

Ziekte-inzicht Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info

Demenzien vernieuwd! Een interview over het begeleidingsmodel ‘Demenzien’

We hebben Patty van Belle, ontwikkelaar en trainer van het begeleidingsmodel \'Demenzien\'...

Meer info