banner_01

Basistraining MAF-coach NAH

Samen werken aan herstel met behulp van begeleidingsmodel en online training ‘Met Maf Meer Mens’.

Herstellen ná de revalidatie, hoe doe je dat? Hoe krijg je weer meer regie over je leven na zo’n ingrijpende gebeurtenis als hersenletsel? Hoe kan jij als professional je cliënten en naasten in dit proces coachen, passend bij hun vraag? Steeds meer professionals zoeken naar tools die henzelf én de cliënt hierin kunnen ondersteunen. De bewezen effectieve online training ‘Met MAF meer mens’ geeft professionals houvast in deze coaching én cliënten in hun herstel.

Deze training is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.

Wat is MAF?

‘Met MAF meer mens’ is een laagdrempelige, praktische online training voor mensen met hersenletsel (NAH) en hun naasten, om te werken aan hun persoonlijk herstel in de periode ná revalidatie. In die periode merken getroffenen en hun naasten vaak pas  wat de gevolgen van het hersenletsel zijn. Uit onderzoek blijkt dat de MAF-training cliënten structuur, hoop en houvast biedt. MAF is gebaseerd op de wetenschappelijk bewezen technieken van Mindfulness, ACT en Focussen.


Mindfulness: met aandacht in het hier en nu zijn op een milde manier, zonder oordeel.

ACT (Acceptance & Commitment Training): accepteren wat er is, je hier niet door laten leiden maar doen wat je werkelijk graag wilt, waardoor je veerkrachtiger in het leven staat.

Focussen: naar ‘binnen gaan’, stilstaan en luisteren naar signalen van je lichaam, waardoor je positieve veranderingen op gang brengt.

De inhoud van de MAF training

In deze 4-daagse basistraining leer je hoe je als professional de MAF-methodiek ‘Met MAF Meer Mens’(MMMM) inzet in de begeleiding van mensen met NAH én hun naasten. Jouw houding als professional is hierbij essentieel. Hoe sluit je aan bij datgene wat op dat moment speelt, durf je door te vragen. Je ontvangt praktische tools, ervaart zélf hoe de MAF methodiek behulpzaam is en past het geleerde direct toe in de praktijk met jouw cliënt. Voor jouw cliënt is er een in deze cursusprijs inbegrepen gratis training beschikbaar. In de cursus wordt je intensief begeleid door 2 docenten, waarvan één ervaringsdeskundige.

Bekijk hier een testimonial van bureau NAH Zorg die na de scholing voor professionals volop gebruik maken van deze tool in de begeleiding van mensen met hersenletsel.

De effecten van ‘Met MAF meer mens’ zijn dankzij vervolgsubsidie van de Hersenstichting, onderzocht door onderzoekers van het Lectoraat Klantperspectief in Ondersteuning en Zorg Hogeschool van Windesheim. Dit is gebeurd door middel van narratieve interviews met deelnemers. Lees hier de samenvatting van het evaluatieonderzoek.

Voor wie is deze basistraining?

Deze basistraining is voor (ambulant) begeleiders die mensen met hersenletsel en de direct omgeving begeleiden, waarbij ze gebruik (willen gaan) maken van de online training ‘Met MAF meer mens’ (MMMM). Deze online training biedt handvatten voor zowel professional als cliënt.

  • Je bent bijvoorbeeld consulent, maatschappelijk werker, (ambulant) begeleider of psycholoog;
  • Je hebt een hbo-denkniveau en beschikt over basiskennis van hersenletsel en de (psychosociale) gevolgen ervan;
  • Omdat je in de cursus het geleerde toe gaat passen bij een cliënt, is het van belang dat je op dit moment in de praktijk werkzaam bent.

Basistraining MAF-coach NAH

Resultaat

Na afloop van deze MAF training:

  • Ken je de methodische opbouw en achtergrond van ‘Met MAF meer mens’;
  • Heb je zelf ervaren welke ondersteuning de online training MMMM kan bieden;
  • Heb je tools, kennis en vaardigheden opgedaan om een cliënt met hersenletsel op maat te coachen en ondersteunen, zodat je beter aansluit op de vraag én sneller tot de kern komt;
  • (Her)ken je de achtergrond en fasen uit het persoonlijk herstelproces van de cliënt en kun je hierbij aansluiten;
  • Heb je jouw eigen professionele houding en attitude verder ontwikkeld.

Werkwijze

Deze basistraining bestaat uit 4 cursusdagen van 6 uur. Drie bijeenkomsten zijn live op locatie, één bijeenkomst is online. Als theoretische basis gebruiken we de online training MMMM en het werkboek (voor cliënten). Je krijgt dit tijdens bijeenkomst 1.

In de voorbereiding van de eerste dag kies je een cliënt/cliëntsysteem bij wie je het begeleidingsmodel gaat toepassen. Ter voorbereiding op de volgende cursusdagen ga je elke dag zélf een deel van de MMMM online training doorlopen. In het tweede deel van de cursus ga je bovendien het begeleidingsmodel toepassen bij de aan het begin gekozen cliënt.
In elke lesdag staan twee modules van MMMM inhoudelijk centraal. Je krijgt er theoretische achtergrond over (waarom), leert over de opbouw van de modules (wat). Daarnaast is er veel ruimte voor het oefenen met begeleidingsvaardigheden die aansluiten op deze modules en voor de bespreking van eigen casuïstiek (hoe). Vanaf dag 2 is er bovendien aandacht voor het toepassen van de inhoudelijke modules bij de cliënt én de ervaringen hiermee.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: De theoretische achtergrond en methodiek van MMMM; De bouwstenen uit Mindfulness – ACT – Focussen; het model van de hexaflex; achtergrond en werkmateriaal bij de modules van de online training; houding van de professional; kennis vanuit het herstelconcept en ervaringsdeskundig perspectief.

Tussen de eerste drie cursusdagen zit telkens minimaal 4 weken, zodat je de modules kunt volgen en er voldoende tijd is om opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Tussen de 3e en 4e lesdag zit minimaal 6 weken, zodat je de tijd hebt om praktijkervaring op te doen met het begeleidingsmodel.

Naast de lesdagen is de investeringstijd voor het zelf doorlopen van de online training en het begeleiden van een client, gemiddeld 4 tot 6 uur per lesdag.

Accreditaties

Accreditatiebureau Nummer   Accreditatie Punten
Registerplein 549642 38,5 (Cliëntondersteuners, Ervaringsdeskundigen, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal Werker)
 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

549642 24,0 (GGZ, Neuro, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Praktijkverpleegkunde, revalidatie, verstandelijke gehandicaptenzorg, Wijkverpleegkunde)

Praktische informatie

Duur 4 x 1 dag (6 netto uur)

Voorbereiding +/- 2 uur
En tijd om de methodiek toe te passen bij een cliënt.

Datum

De cursus start op 10 september 2024

Locatie

Amersfoort (3 dagen), online (1 dag)

Prijs per deelnemer

€ 1.475,- incl. werkboek, 2 licenties online training ‘Met Maf Meer Mens’ (één voor jezelf, éen voor je cliënt), lunch

Inschrijven

Open inschrijving

Cursusdata: dinsdag 10 september 2024, 8 oktober 2024 (online), 12 november 2024 en 10 december 2024

Docenten:  Ellis Merkelijn & Marja Steegenga

Inschrijven

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Boeken over NAH – Lees over niet-aangeboren hersenletsel

Ben je op zoek naar diepgaande inzichten en praktische hulpmiddelen om beter...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info

Demenzien vernieuwd! Een interview over het begeleidingsmodel ‘Demenzien’

We hebben Patty van Belle, ontwikkelaar en trainer van het begeleidingsmodel \'Demenzien\'...

Meer info