banner_01

Workshop Ziekte-inzicht: juni 2024

Ziekte-inzicht

Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt ziekte-inzicht heeft. Ook al geeft de omgeving aan dat de persoon ondersteuning nodig heeft, toch wil dat niet zeggen dat hij/zij dat zelf ook zo ervaart. De mate van inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen is daarin een belangrijke factor. Als de cliënt wel en hulpvraag heeft, kan deze variëren van vaag tot duidelijk.

Hoe ga je om met cliënten die zelf geen hulpvraag hebben? Hoe maak je hem bewust van zijn situatie en de daaruit voortvloeiende problemen? Hoe kan de omgeving hierin een rol spelen?
In de ééndaagse workshop gegeven door Arno Prinsen, leer je typen cliënten onderscheiden en jouw handelen hierop afstemmen.

Je kunt deze workshop zowel individueel als met jouw team volgen. Met jouw team deze workshop volgen? Vraag dan een offerte aan voor een incompany. Zelf deelnemen? Schrijf je dan in voor de workshop op 5 juni in Utrecht.

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

‘Met MAF meer mens’ is een bewezen effectieve online training voor mensen met hersenletsel en hun naasten, om te werken aan persoonlijk herstel in de periode ná revalidatie.

Het biedt cliënten structuur, hoop en houvast, en is gebaseerd op Mindfulness, ACT en Focussen. Meer weten over de online training? Bekijk dan onderstaande video én deze site.

Voor jou als professional kan MAF ook houvast geven, in het coachen en begeleiden van cliënten met hersenletsel. Hoe? Daarover leer je meer in de 4-daagse cursus. Je leert hoe je de methodiek ‘Met MAF meer mens’ inzet in begeleiding, hoe jouw houding essentieel is voor de begeleiding én je gaat de MAF-methodiek zelf ervaren. Meer weten over deze cursus, die start op 16 april? Lees er meer over op onze site.

Lezen over niet-aangeboren hersenletsel

Heb je behoefte aan meer achtergrond over NAH, een naslagwerk om in de kast te hebben staan, of kennis op te doen? Er zijn veel boeken en andere literatuur beschikbaar, die je daarbij kunnen helpen.

 • Hersenletsel: begrijpen en begeleiden (Peter Vrancken, Rachèl Kemps, Niels Farenhorst). In dit boek vind je uitleg over het functioneren van de hersenen, en over de oorzaken en gevolgen van hersenletsel. Daarnaast wordt uitgewerkt hoe met deze gevolgen kan worden omgegaan. Dit boek is de opvolger van Hersenletsel: achtergronden en aanpak. In deze herziene uitgave wordt bijzondere aandacht besteed aan het ICF-model en de gedragscirkel als uitgangspunt voor interventies. Drie casusbeschrijvingen vormden de rode draad van het boek. Dit boek is verkrijgbaar in onze webshop.
 • Neuropsychologie. Over de gevolgen van hersenbeschadiging (Ben van Cranenburgh). Welke stoornissen en problemen kunnen ontstaan door hersenbeschadiging? Voor een compleet basisoverzicht geeft dit boek een goede basis!
 • ‘Heb ik een probleem dan?’ (Arno Prinsen). Hersenletsel heeft een enorme impact, zowel  op degene die het overkomt, als op diens omgeving. Maar al te vaak beseft een cliënt niet eens goed wat er aan de hand is. Hoe ga je daar als hulpverlener mee om? Aan de hand van drie typen cliënten: de voorbijganger, de zoeker en de klant, behandelt Arno in dit boek passende interventies. Ze geven het houvast dat een cliënt niet geeft. Ze helpen je als hulpverlener om stap voor stap bij de hulpvraag aan te komen en maatwerk te bieden.
 • ‘Ga toch weg!’ (Arno Prinsen). Dit boek is een vervolg op het boek ‘Heb ik een probleem dan?’ waarin drie typen cliënten werden beschreven; de voorbijganger, de zoeker en de klant, ieder met een andere mate van ziekte-inzicht. Als je als hulpverlener hierbij aansluit, dan heeft de behandeling en/of begeleiding meer effect. Maar hoe doe je dat? Dit boek geeft antwoord op die vraag. Hoe maak je een inschatting van de mate van ziekte-inzicht? Hoe kun je verschillende typen cliënten benaderen, zodat je zo goed mogelijk bij hen aansluit? Dit en meer praktische tips en interventies, zoals gevoelsreflecties, het ABC-schema, doelkaarten en gedragssuggesties vind je in dit boek.
 • Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel (Patty van Belle & Judith Zadoks).  Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je de persoon zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij bereiken en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe kun je begeleiden zonder de regie over te nemen? Het begeleidingsmodel Hooi op je vork is ontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op deze vragen. In dit boek zijn de ervaringen van werken met Hooi op je vork verwerkt, vol waardevolle tips en adviezen. Dit boek is hier te verkrijgen.
 • Omgaan met hersenletsel. Hulp bij een veranderd leven (Jenny Palm). Dit boek biedt een overzicht van het gehele spectrum van niet-aangeboren hersenletsel, waarbij de nadruk ligt op de revalidatie- en vooral chronische fase. Dit boek is in eerste instantie geschreven voor professionele hulpverleners, waaronder psychologen, orthopedagogen, huisartsen, paramedici, therapeuten, activiteitenbegeleiders en maatschappelijk werkenden. Door het heldere en concrete taalgebruik is het boek echter zeker ook toegankelijk voor niet-professionals: gezins- en familieleden en (andere) mantelzorgers. Dit boek is verkrijgbaar in onze webshop.

 

 • Een sterk netwerk, voor een goed leven na hersenletsel (Jolanda Keesom & Ellen Witteveen). Deze gratis te downloaden publicatie geeft inzicht in de situatie van mensen met herenletsel en hun mantelzorgers. Het laat zien hoe belangrijk nauwkeurige afstemming op hun behoeftes is, en welke uitdagingen er zijn.
 • In het oog, in het hart. Actieve ondersteuning van mantelzorger bij NAH (Ellen Witteveen & Jolanda Keesom). In deze gratis te downloaden publicatie staat de kwaliteit van mantelzorgondersteuning centraal. Hoe kun je, als professional, deze mantelzorgers bereiken en ondersteunen? Dit boekje biedt hiervoor tips en voorbeelden, gebaseerd op ervaringen van professionals en mantelzorgers. “Wie oog heeft voor de situatie van deze mantelzorgers, krijgt ook hart voor de noodzaak hen ondersteuning en coaching te bieden”.

 

Heb je behoefte om niet alleen kennis op te doen, maar ook bijbehorende vaardigheden en houding? Wil je de kennis toe leren passen in jouw werkpraktijk? Daarvoor helpt een cursus je verder! Bekijk ons cursusaanbod voor een cursus of opleiding die bij jou past.

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH
Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en hun naasten te maken met verliezen. Op cognitief gebied, in relaties, vriendschappen, intimiteit, toekomstbeeld, persoonlijkheid en op werk. Rouw is een gezonde reactie op dit verlies. Rouw bij niet-aangeboren hersenletsel verschilt van rouw bij overlijden. Bij niet-aangeboren hersenletsel gaat het over chronisch verlies: verlies dat zich steeds opnieuw in het leven aandient; ook wel levend verlies genoemd.

Hoe ga je hier als professional mee om? Hoe herken je levend verlies? Hoe sluit je hierop aan?
In onze workshop staan we hier uitgebreid bij stil. In de workshop krijg je theoretische verdieping en inzichten, maar staan we ook uitgebreid stil bij de praktijk: wat betekent die kennis voor jouw handelen?

Deze workshop hebben we nu gepland op 14 november. Leonie Derksen verzorgt deze workshop die dag in Utrecht. Zien we jou dan? Lees hier meer over de workshop.

Jouw mening gevraagd: het congres van de toekomst

 

Wat vind jij belangrijk als je een congres bezoekt? Welke (NAH-)inhoud zou je graag op de agenda zien?

We willen graag jouw input om het HersenletselCongres van de toekomst nóg beter aan te laten sluiten op jou, professional in het werkveld.
Of je op het congres aanwezig was of niet, het maakt niet uit voor het invullen voor deze korte vragenlijst: jouw mening nemen we graag mee!

Heb je ongeveer 4 minuten de tijd? Alvast enorm bedankt voor het invullen! Vul de vragenlijst hier in.

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant) begeleiders die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel én heb je een regiefunctie voor een aantal cliënten? Wil jij je verdiepen of specialiseren in het begeleiden van cliënten met hersenletsel?

Dan is deze basiscursus iets voor jou. In vier dagen leer je over de gevolgen van hersenletsel bij een cliënt en hun omgeving. Je leert de gevolgen inventariseren en tot een doelgerichte aanpak te komen. Ook leer je hoe je in diverse situaties professioneel om kunt gaan met het veranderde gedrag en met verwerkingsreacties en hoe je cliënten en hun omgeving hierbij optimaal ondersteuning kunt bieden.

In 2024 starten we de basiscursussen in voor- én najaar. Voor meer informatie, klik hier.

HersenletselCongres 2023

Maandag 27 november 2023

ReeHorst, Ede

Hét jaarlijks terugkerend congres voor professionals die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Het HersenletselCongres komt elk jaar tot stand door de goede samenwerking met Hersenletsel Alliantie én alle universiteiten die onderzoek doen op het gebied van hersenletsel.

Bekijk hier het programma of meld je direct aan.

Het congres kenmerkt zich door het bieden van de nieuwste inzichten en kennis vanuit de praktijk en door een breed programma, waaruit iedereen een keuze kan maken die relevant is voor het eigen werk.

Voor wie is dit congres?

Het congres richt zich op alle zorg- en dienstverleners betrokken bij mensen met NAH, zoals verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders, wijkteam-medewerkers, leidinggevenden, leerkrachten, arbeidsbegeleiders, maatschappelijk werkers en consulenten, gedragskundigen, artsen, etc.

Het programma wordt vormgegeven door onze programmacommissie, bestaand uit:

 • Mireille Donkervoort, senior onderzoeker bij Windesheim
 • Marije Holstege, hoofdonderzoeker GRZ-plus en werkzaam bij de Omring
 • Norma Jansen, beleidsmedewerker bij de Universiteit van Maastricht en bij SGL
 • Tanja Nijboer, universitair hoofddocent bij de Universiteit van Utrecht

Dagvoorzitter: Kitty Jurrius

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Lezen over niet-aangeboren hersenletsel

Heb je behoefte aan meer achtergrond over NAH, een naslagwerk om in de kast te hebben...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Workshop Ziekte-inzicht: juni 2024

Ziekte-inzicht Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info