banner_01

Opleiding gespecialiseerde NAH verpleegkundige

Een opleiding voor verpleegkundigen die zich verder willen specialiseren op het gebied van NAH en hersenletsel.

Als gevolg van hersenletsel kunnen allerlei veranderingen op fysiek, cognitief, emotioneel, gedragsmatig en sociaal gebied ontstaan. Deze veranderingen beïnvloeden de dagelijkse leef- en leersituatie mensen met hersenletsel of maken dat zij aangewezen zijn op een woonvoorziening en specifieke dagbesteding. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak zo complex, dat voor elke patiënt een specifieke, individuele aanpak noodzakelijk is. Mensen met NAH vormen dan ook een doelgroep met een specifieke zorg- en ondersteuningsbehoefte

Professionals die werken met mensen met NAH moeten over specifieke kennis en vaardigheden beschikken om hier adequaat mee om te gaan. Als verpleegkundige beschik je al over de nodige basisvaardigheden en kennis op het gebied van verpleging en verzorging. In deze specialistische opleiding krijg je meer inzicht in het hersenletsel én de gedrags-, psychologische en sociale impact ervan. Je leert dit te vertalen naar een passend(er) zorgplan.

In samenwerking met het werkveld, in het bijzonder WZH Nieuw Berkendael en EENnacoma is er een expertiseprofiel ‘Gespecialiseerde Verpleegkundige Niet Aangeboren Hersenletsel’ ontwikkeld. Onze gelijknamige post-hbo opleiding is op dit profiel gebaseerd.

In zowel de intramurale zorg, zoals verpleeghuizen, maar ook in de ambulante zorg is behoefte aan een specialistische opleiding van verpleegkundigen over de gevolgproblematiek van hersenletsel.

Voor wie is de opleiding gespecialiseerde NAH verpleegkundige?

De opleiding voor gespecialiseerde NAH verpleegkundige is bestemd voor afgestudeerde HBO verpleegkundigen in de zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel met enige praktijkervaring. Zij zijn minimaal een half jaar werkzaam in ziekenhuiszorg, revalidatie, de intramurale zorg of in de ambulante dienstverlening.

Instroomeisen:

  • Je werkt in de ziekenhuiszorg, revalidatie, intramurale zorg of ambulante dienstverlening met mensen met NAH EN
  • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding verpleegkunde OF
  • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding tot verpleegkundig specialist OF
  • Je hebt een afgeronde mbo-4-opleiding verpleegkunde én je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de zorg voor mensen met NAH.

Opleidingsniveau is post-hbo

Heb je geen hbo-vooropleiding? Dan willen we je er uitdrukkelijk op wijzen dat het tempo, de inhoud en de vereiste zelfstudie op (post-)hbo-niveau is. Schrijf jij je in voor deze opleiding, dan gaan we ervan uit dat dit voor jou geen probleem oplevert tijdens de opleiding.

opleiding nah verpleegkundige

Het resultaat

Na afloop ben je als gespecialiseerde verpleegkundige NAH in staat de regie te nemen in het opstellen en uitvoeren van een passend zorgplan. Je kunt daarin rekening houden met alle (zowel directe- als indirecte) gevolgen van het hersenletsel. Door afstemming met de diverse disciplines in het begeleidingsteam en met de uitvoerend verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders komt de verpleegkundige NAH tot een adequaat zorgplan. Hierbij ondersteunt hij/zij het behandelteam in het behalen van de behandeldoelen; zij is daarbij in staat snel ontwikkelingen te signaleren.

Het programma van de opleiding NAH verpleegkundige

Deze opleiding heeft een doorlooptijd van een jaar. Je volgt 20 klassikale opleidingsdagen, elke twee weken een.

De 20 opleidingsdagen worden verzorgd door 12 verschillende docenten. Zij zijn elk expert op een of meerdere thema’s. Allemaal hebben ze ruime praktijkervaring, waardoor ze de theorie kunnen illustreren met voorbeelden uit de praktijk. Tijdens de opleidingsdagen gaan we ook veel actief aan de slag, met oefeningen zoals rollenspellen of met casussen. Jouw eigen casuïstiek speelt een grote rol in de opleiding.

De opbouw van de opleiding is grotendeels gebaseerd op het bio-psycho-sociaal model. Voor al deze elementen is aandacht in de opleiding, in deze volgorde. We beginnen met een aantal dagen die voornamelijk op het bio gedeelte gericht zijn: wat gebeurt er anatomisch en fysiologisch? Welke lichamelijke gevolgen kunnen er zijn? Vervolgens verdiepen we ons in de (neuro)psychologische gevolgen van hersenletsel. Tot slot komt ook het sociale deel aanbod: het systeem, maar ook jouw rol als (regie)verpleegkundige.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a. hersenbeschadigingen: de neuroanatomie, oorzaken en gevolgen, bewustzijnsstoornissen en SI bij LBS, sensorische stoornissen na hersenbeschadiging, ziekte-inzicht, gedragsverandering, analyse van probleemgedrag en (een introductie op) interventies, neuropsychologische stoornissen, psychiatrische stoornissen en classificaties, veranderingen in emotie, cognitie en gedrag: interventies en gedragsmodificatie, gedragsbeïnvloeding en intimiteit, omgaan met verslaving bij NAH, NAH en verpleegkundige aspecten
(SIGEB, jouw rol en functie, klinisch redeneren), NAH, revalidatie en slikproblemen, gespreksvoering, coping en rouw- en verliesverwerking,  van hulpvraag naar behandelplan met aandacht voor trainingsmogelijkheden, NAH, zingeving en ethiek, NAH en de sociale omgeving, communicatie(beperkingen)…..

Ter voorbereiding op de opleidingsdagen lees je literatuur, doorloop je een stukje e-learning, kijk je een podcast of video. De opdrachten die je vooraf krijgt verschillen per dag, maar altijd doorloop je een voorbereiding. Gemiddeld vraagt dit zo’n 2-3 uur voorbereiding per lesdag.
Na elke cursusdag ga je in jouw praktijk aan de slag. We vragen je te reflecteren op wat je geleerd hebt tijdens de cursusdag en wat je morgen gelijk anders gaat doen, wat je gaat toepassen.

Stage

Tijdens het opleidingsjaar ga je 36-40 uur stage lopen. Je loopt dan mee met een andere deelnemer aan de opleiding, die werkt in een andere setting dan waar jij in werkt. Door mee te kijken in een andere werksetting groeit jouw brede professionele perspectief. Van daaruit kun je zowel jouw eigen organisatie als de organisatie waarin je meekijkt verder helpen.

Toetsing

Tijdens de opleiding werk je aan een aantal elementen, die samen jouw eindproduct van de opleiding zijn. Deze onderdelen zijn vrijwel allemaal direct toepasbaar en relevant voor jouw werkpraktijk. Het gaat om een verbeterplan voor de begeleiding behandeling, zorg of benadering van 1 of 2 cliënten op één of meerdere gebieden. Het tweede onderdeel is een terugkoppeling van jouw stage aan de stageplek. Daarnaast schrijf je een persoonlijke reflectie.
Tijdens de laatste opleidingsdag kies je een (of meer) onderdelen van deze toetsing waarover je op een manier een presentatie geeft.

Visie

Gerichte professionalisering van verpleegkundigen in de zorg kan wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling en participatie van mensen met hersenletsel.

Na een hersenletsel wordt het leven anders, voor degene met het letsel en doorgaans ook voor de naasten. Er is een breuk op de levenslijn met een breed scala van zichtbare en onzichtbare gevolgen, waarvan de impact varieert van matig tot zeer ernstig. Mensen met hersenletsel zijn vaak blijvend aangewezen op professionele ondersteuning. Ieder mens is uniek; Vanuit dit uitgangspunt vraagt de zorg en begeleiding bij elke persoon met hersenletsel een eigen aanpak.

Goede zorg en ondersteuning is gericht op fysieke, emotionele en cognitieve  dimensies van gezondheid, op het dagelijks functioneren en sociaal-maatschappelijke participatie. Waar mogelijk wordt gestreefd naar veerkracht en vaardigheid om dit naar beste kunnen te realiseren en zo veel mogelijk de eigen regie te voeren. Waar dit niet mogelijk blijkt, richt de zorg zich op een waardig bestaan en het vermijden van lijden.

De gespecialiseerde verpleegkundige NAH beschikt over kennis van neurologische aandoeningen met niet aangeboren hersenletsel tot gevolg, kennis van de langdurige en blijvende stoornissen, kennis van de gedrags-, psychologische en sociale impact ervan, aangevuld met de kennis van de bijbehorende behandelingen. De verpleegkundige NAH is in staat om in alle stadia en uitingsvormen van de NAH  de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden dan wel te organiseren voor zowel patiënten, mantelzorgers en andere betrokkenen.

Leeromgeving en literatuur

Een goede voorbereiding is het halve werk! Ruim voor de start van de cursus ontvang je daarom toegang tot een online leeromgeving. Je vindt er onder andere het opleidingsprogramma, de voorbereidende opdrachten en de praktische informatie van de opleiding. Via de online leeromgeving lees je over welk(e) boek(en) je (eventueel) moet beschikken. Naast de aan te schaffen literatuur vind je er ook aanvullende artikelen. En maak je alvast kennis met de andere deelnemers en docenten.

Certificaat en accreditatie NAH verpleegkundige

Accreditaties

Accreditatiebureau Nummer   Accreditatie Punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 544102 120,0 (geriatrie-gerontologie, GGZ, Neuro, Revalidatie, SPV)
 

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

544102 120,0

Je ontvangt een geaccrediteerd certificaat Gespecialiseerde Verpleegkundige NAH van het Nederlands Centrum Hersenletsel als:

  • Je actief hebt deelgenomen in de klassikale bijeenkomsten en leeromgeving;
  • Je een voldoende hebt voor je toetsing (beoordeeld door (hoofd)docent);
  • Je minimaal 90% aanwezig bent geweest tijdens de klassikale uren. Ben je tussen de 80 en 90% aanwezig geweest, kun je in de meeste gevallen een vervangende opdracht maken.

Je ontvangt een bewijs van deelname, zonder accreditaties als:

  • Je minimaal 80% aanwezig bent geweest in de klassikale bijeenkomsten;
  • Je actief hebt deelgenomen in de leeromgeving;
  • Je geen voldoende hebt gehaald voor de toetsing of geen toets hebt gemaakt.

 

Praktische informatie

Duur: 20 dagen
Voorbereiding: +/- 2 uur per lesdag
Datum: De opleiding start op 25 september 2024 en op 4 maart 2025
Lestijden: 9:30 – 16:30 uur
Locatie: Utrecht
Prijs per deelnemer
€ 4.275,- excl. literatuur, lunch

Inschrijven

Open inschrijving

Cursusdata start september 2024:

25 september 2024
9 oktober 2024
20 november 2024
6 november 2024
4 december 2024
18 december 2024
8 januari 2025
29 januari 2025
12 februari 2025
5 maart 2025
19 maart 2025
2 april 2025
23 april 2025
7 mei 2025
21 mei 2025
4 juni 2025
18 juni 2025
2 juli 2025
24 september 2025
8 oktober 2025

Cursusdata start maart 2025:

4 maart 2025
18 maart 2025
1 april 2025
15 april 2025
6 mei 2025
20 mei 2025
3 juni 2025
17 juni 2025
1 juli 2025
9 september 2025
23 september 2025
7 oktober 2025
28 oktober 2025
11 november 2025
25 november 2025
9 december 2025
6 januari 2026
20 januari 2026
3 februari 2026
3 maart 2026

 

Hoofddocenten Niels Farenhorst en Arno Prinsen

Het docententeam bestaat verder uit:

Inschrijven

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Boeken over NAH – Lees over niet-aangeboren hersenletsel

Ben je op zoek naar diepgaande inzichten en praktische hulpmiddelen om beter...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info

Demenzien vernieuwd! Een interview over het begeleidingsmodel ‘Demenzien’

We hebben Patty van Belle, ontwikkelaar en trainer van het begeleidingsmodel \'Demenzien\'...

Meer info