banner_01

Leertraject: Regisseur van je eigen beroepsleven

Supervisie voor medewerkers die werken met cliënten met hersenletsel.

Werken met cliënten met hersenletsel is een bijzondere opgave. De problematiek kan je als begeleider zó raken dat je moeite hebt om deze (thuis) los te laten. Ook kan het moeilijk zijn om met je collega’s tot overeenstemming te komen over de juiste aanpak en bejegening van een cliënt. Supervisie kan je helpen een helder zicht te krijgen op je functioneren.

Supervisie is een leertraject waarin je samen met de supervisor door middel van reflectie je eigen handelen onderzoekt. Je werksituatie is het vertrekpunt. Het doel is om inzicht te krijgen in je functioneren en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Je verkent en herkent vaste patronen en manieren om zaken aan te pakken. Je gaat op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die je handelen sturen. Daarnaast wordt er gekeken naar je talenten en hoe je deze verder kunt ontwikkelen. Je leert je persoonlijke kwaliteiten optimaal te benutten in je werksituatie.

De supervisie/het leertraject

Voorafgaand aan de supervisie vindt er tussen jou als deelnemer en de supervisor een kennismakingsgesprek plaats waarin vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Het traject start met het formuleren van je persoonlijke leerdoelen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een contract.

Een supervisietraject kan individueel, maar ook door 2, 3 of 4 deelnemers gevolgd worden. Het bestaat uit 10 tot 15 bijeenkomsten afhankelijk van de vragen van de deelnemer(s). Een individuele bijeenkomst duurt 1 uur en een groepsbijeenkomst maximaal 2 uur. De bijeenkomsten vinden eenmaal per 2 of 3 weken plaats.

Als deelnemer beschrijf je voor elke bijeenkomst een situatie die je wilt bespreken en na elke bijeenkomst maak je een reflectieverslag. De verslagen zijn strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor gebruik binnen de supervisie.

Voor wie is deze supervisie?

Supervisie is bestemd voor mensen die werkzaam zijn in zorg, onderwijs en arbeidsintegratie in zowel uitvoerende, ondersteunende als leidinggevende functies. Supervisie is een passend leertraject als je bijvoorbeeld:

  • Inzicht wilt krijgen in je functioneren op je werk
  • In je dagelijkse werk behoefte hebt aan ondersteuning
  • ‘Burn-out’ wilt voorkomen
  • Terugkeert op je werk na langdurige ziekte
  • Je wilt inwerken in een nieuwe functie
  • Een frisse kijk wilt behouden op je dagelijks handelen

Werk loslaten - Regisseur van je eigen beroepsleven

Het resultaat

Het doel van supervisie is dat je regisseur wordt van je eigen beroepsleven. Je kunt je persoonlijke kwaliteiten integreren in het uitoefenen van je beroep, je kent je eigen valkuilen en weet hoe je daarmee kunt omgaan in je werk en je kunt sturing geven aan je manier van werken.

Praktische informatie

Duur 15 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 1 of 2 -4

Incompany

Code 6400 of 6410
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Boeken over NAH – Lees over niet-aangeboren hersenletsel

Ben je op zoek naar diepgaande inzichten en praktische hulpmiddelen om beter...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Workshop Ziekte-inzicht: juni 2024

Ziekte-inzicht Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info