banner_01

Werken met de ondersteuningsroute ‘Eigen Weg’

Hersenletsel bij kinderen en jongeren heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor degene die het krijgt als voor het gezin en diens omgeving. Vaak is iemand met hersenletsel blijvend aangewezen op hulp.

Eigen weg is een praktische en volledige ondersteuningsroute voor het opvoeden van kinderen en jongeren met hersenletsel. Het is gebaseerd op ‘Hooi op je Vork, het ondersteuningsmodel voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.

De ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ouders en deskundigen op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen.
De werkwijze omvat vijf stappen, langs vijf stations op de routekaart. Bij elk station sta je met elkaar stil bij bepaalde vragen. Daarna vervolg je de route weer.

Werken met ‘Eigen Weg’ zorgt voor meer inzicht in wat het kind/de jongere nodig heeft en voor betere afstemming in het gezin en/of met hulpverleners. Er is meer begrip tussen alle betrokkenen en duidelijkheid over wie wat wil en hoe dit aan te pakken. Het bijhouden van ervaringen geeft inzicht in wat al of niet werkt. Door de flexibele opzet van de route is variatie in intensiteit naar eigen inzicht mogelijk.

Doelgroep
De training is bestemd voor de medewerkers die werken met kinderen of jongeren met niet-aangeboren hersenletsel  en hun gezin. De deelnemers beschikken over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel voor het functioneren van hun cliënt.

Resultaat
Na afloop van deze training:

 • kun je duidelijk krijgen wat het kind /de jongere nodig heeft en hoe dat het beste ondersteund kan worden;
 • heb je vaardigheden ontwikkeld om de afstemming en samenwerking in het gezin en/of met andere hulpverleners te verbeteren;
 • kun je de onderlinge communicatie bevorderen en goede onderlinge afspraken maken zodat de betrokkenen meer op één lijn zitten;
 • kun je het veranderingsproces inzetten, monitoren, bespreken en evalueren.

De training
In deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

 1. De gevolgen van hersenletsel tijdens de ontwikkeling van het kind;
 2. De triade Kind-Ouder-Hulpverlener;
 3. De routekaart Eigen Weg:
  • De vertaling van wens in plan van aanpak;
  • De beeldvorming van een kind met (niet-aangeboren) hersenletsel;
  • De samenhang vraag-mogelijkheden;
  • Het verandertraject.

Aan de hand van eigen casuïstiek zullen de diverse stations in de routekaart worden behandeld.

Literatuur
Tijdens de training word gebruik gemaakt van het boek ‘Eigen Weg’, auteurs: Patty van Belle en Judith Zadoks.

Praktische informatie

Duur 2 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 8 – 12

Incompany

Code 5800
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep In januari 2022 startte...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Werk jij als verpleegkundige, paramedicus, maatschappelijk werkenden of (ambulant)...

Meer info

Lezen over niet-aangeboren hersenletsel

Heb je behoefte aan meer achtergrond over NAH, een naslagwerk om in de kast te hebben...

Meer info

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach

Gepland: Begeleiden cliënten als MAF-coach \'Met MAF meer mens\' is een bewezen...

Meer info

Workshop Ziekte-inzicht: juni 2024

Ziekte-inzicht Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt...

Meer info

Gepland in november: Rouw en levend verlies

Rouw en levend verlies bij NAH Als gevolg van hersenletsel krijgen getroffenen en...

Meer info