banner_01

Werken met het gezinssysteem bij hersenletsel

Workshop
Geen mens is een solistisch wezen. Altijd, hoe dan ook, is er interactie met anderen. In die interactie wordt steeds opnieuw naar een nieuw evenwicht gezocht waar alle deelnemers zich optimaal bij voelen. Samenzijn met anderen, de interactie met anderen wordt danig op de proef gesteld als er sprake is van niet-aangeboren-hersenletsel. Zekerheden staan ter discussie, er ontstaan breuken en herdefiniëren van rollen, posities en verantwoordelijkheden zijn nodig. Bijstelling van individuele en gemeenschappelijke perspectieven is van groot belang. Een hersenletsel is geen individueel probleem!

In de systeemgerichte visie staat niet alleen de cliënt centraal maar ook de context waarbinnen hij functioneert.
In de systeemgerichte visie wordt uitgegaan van circulaire processen. Dit betekent dat een verandering bij één lid van de groep (systeem) een verandering teweeg brengt bij de andere leden van het systeem. Er is dus sprake van wederzijdse beïnvloeding.
Een systeem bestaat uit verschillende delen die samen een eenheid vormen, bijvoorbeeld een gezin met vader, moeder met één of meerdere kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om één van de delen op zich of om het geheel maar om de verhoudingen onderling. Het systeem streeft gezamenlijk impliciete of expliciete doelen na, bijvoorbeeld: het opvoeden en verzorgen van kinderen. Daarnaast hebben (sub)systemen hun eigen normen, waarden, rollen, communicatiestijlen, dominante opvattingen en doelen, leerstijlen enzovoorts.

Voor het goed ondersteunen van de cliënt met hersenletsel en het gezin is het belangrijk de basisprincipes van het systeemgericht denken te kennen.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten/patiënten met hersenletsel. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel.

Resultaat
Je kent de uitgangspunten van de systeemtheorie
Je hebt inzicht in de wisselwerking tussen gezinsleden
Je kunt de effecten van hersenletsel op de gezinsleden analyseren en bespreekbaar maken
Je kunt met het gezin een afweging maken tussen draaglast, draagkracht en veerkracht.

De workshop
In de workshop wordt uitleg gegeven van de systeemtheorie, worden de belangrijkste systeemtherapeutische perspectieven en begrippen voor de praktijk van het werken met mensen met NAH behandeld.
Andere onderdelen zijn:
Ontwikkelingsfases van het gezin ten tijde van het ontstaan van het hersenletsel
De draagkracht, draaglast en veerkracht in het systeem
Veiligheid en agressie
Het vinden van een nieuw evenwicht in  het gezin

Praktische informatie

Duur 1 dag
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Code 7300
Datum
26 november 2021
Plaats
Cursus en vergadercentrum
Domstad,
HU Koningsbergerstraat 9,
Utrecht
Prijs € 371,-
incl. lunch

Aanmelden

Laatste nieuws

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Workshop Geen mens is een solistisch wezen. Altijd, hoe dan ook, is er interactie...

Meer info

Instap e-learning

Workshop Geen mens is een solistisch wezen. Altijd, hoe dan ook, is er interactie...

Meer info

HersenletselCongres 2023

Workshop Geen mens is een solistisch wezen. Altijd, hoe dan ook, is er interactie...

Meer info

Basiscursus gepland in open inschrijving

Workshop Geen mens is een solistisch wezen. Altijd, hoe dan ook, is er interactie...

Meer info