banner_01

De kunst van het methodisch werken

Workshop over de basisprincipes van methodisch werken
Steeds meer organisaties gaan over tot resultaat gericht werken met cliënten met hersenletsel bijvoorbeeld in de vorm van behandeling. Woonbegeleiding wordt steeds meer doelgericht trainen en werken aan zelfstandig wonen met een natuurlijk netwerk als ondersteuning. Dagbesteding verandert van soosactiviteiten naar behandeling, individueel zowel als in een groep. Deze doelgerichte en op verandering gerichte begeleiding vraag andere vaardigheden van begeleiders. Niet langer staat het wonen in de voorziening of de activiteit centraal, maar deze dienen eerder als middel om bij cliënten/patiënten vaardigheden aan te leren en verandering tot stand te brengen. Deze verandering van werkwijze betekent voor begeleiders aanleren van nieuwe vaardigheden.

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel worden steeds meer gestimuleerd terug te keren in de maatschappij. Tijdens de acute- en revalidatiefase wordt veel tijd en aandacht besteed aan het (weer) verbeteren van vaardigheden, maar vaak in de chronische fase, in de eigen omgeving zullen zij behoefte hebben aan verdere training. Deze training gaat om praktische vaardigheden bijv. m.b.t. het wonen,  leren omgaan met beperkingen ofwel de gevolgen van het hersenletsel, het vinden van een nieuw evenwicht in hun leven.

Doelgroep
De training is bestemd voor begeleiders en verzorgenden die met diverse behandelings en begeleidingsmethodieken gaan werken (bijvoorbeeld ‘Niet Rennen Maar Plannen’). Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, revalidatie, verpleeghuiszorg of geestelijke gezondheidszorg. Je hebt een beroepsopleiding op middelbaar of hoger niveau gevolgd. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel.

Resultaat
De deelnemer is in staat de basisprincipes van methodisch werken toe te passen in de werksituatie. Hierbij gaat het om beeldvorming van de cliënt, het stellen van doelen, de uitvoering en rapportage. Een belangrijk aandachtspunt vormt de communicatie met de cliënt. Bij behandeling is sprake van de inzet van een multidisciplinair team, waarbij de verantwoordelijkheid ofwel bij een arts ligt ofwel bij een gedragskundige ligt. Samenwerking in dit verband en goed de eigen rol kennen is van wezenlijk belang.

De workshop
Men leert een 0-meting te doen op basis van een persoonsbeeld, medische en andere achtergrondinformatie. Binnen het multidisciplinaire team worden doelen gesteld, die de deelnemer vervolgens vertaalt naar het werken in de praktijk en met de cliënt nader afstemt. De deelnemer is vervolgens in staat kort en bondig te rapporteren.

Praktische informatie

Duur 3 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur
Aantal deelnemers 10 – 15

Incompany

Code 8320
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info