banner_01

Basistraining MAF-coach NAH

Voor professionals

Herstellen na de revalidatie hoe doe je dat? Hoe krijg je weer meer regie over je leven na zo’n ingrijpende gebeurtenis als hersenletsel?
Hoe kan jij als professional je cliënten in dit proces coachen op een manier die aansluit bij hun vraag?
De bewezen effectieve onlinetraining ‘Met MAF meer mens’ blijkt ook voor professionals houvast te geven in het coachen van cliënten met hersenletsel.

‘Met MAF meer mens’ is een laagdrempelige, praktische onlinetraining voor mensen met hersenletsel (NAH) en hun naasten, om te werken aan hun persoonlijk herstel. Bedoeld na de revalidatie, wanneer getroffenen en hun naasten vaak pas echt merken wat de gevolgen van het hersenletsel zijn. Uit de positieve effectmeting blijkt dat de training cliënten structuur, hoop en houvast biedt.
Daarnaast blijkt er ook behoefte te zijn aan verdiepende ondersteuning door professionals.

Jouw houding als professional is daarbij essentieel. Hoe sluit je aan bij datgene wat op dat moment speelt, durf je door te vragen. Tijdens de 4-daagse training ontvang je praktische tools en ga je zelf ervaren hoe de MAF methodiek hierbij behulpzaam is.

Aan de hand van de praktische onlinetraining ‘Met MAF meer mens’ ga je in gesprek met de cliënt over thema’s als; wat is belangrijk in je leven? Welke keuzes maak je? Hoe vind je weer balans en meer regie in je leven? Met behulp van de onderliggende methodiek van ‘Met MAF meer mens’ ga je samen aan de slag met persoonlijk en sociaal herstel.

Wat is MAF

De MAF training is gebaseerd op de wetenschappelijk bewezen technieken van Mindfulness, ACT en Focussen. In de MAF training wordt het beste van deze bestaande methodieken op een verrassende en speelse wijze gecombineerd.

Mindfulness: met aandacht in het hier en nu zijn op een milde manier, zonder oordeel.

ACT (Acceptance & Commitment Training): accepteren wat er is, je hier niet door laten leiden maar doen wat je werkelijk graag wilt, waardoor je veerkrachtiger in het leven staat.

Focussen: naar ‘binnen gaan’, stilstaan en luisteren naar signalen van je lichaam, waardoor je positieve veranderingen op gang brengt.

 

‘Met MAF meer mens’ is een onlinetraining die, met de MAF training als basis, specifiek is gemaakt voor mensen met hersenletsel en hun naasten.

Doelgroep
De training is bestemd voor (ambulant) begeleiders die mensen met hersenletsel en de directe omgeving begeleiden, gebruikmakend van de onlinetraining ‘Met MAF meer mens’ (MMMM). In de praktijk blijkt MMMM een handvat te zijn voor zowel de professional als de cliënt. Bij ambulant begeleiders kun je ook denken aan consulenten, maatschappelijk werkers en psychologen.
Je hebt een HBO denkniveau en beschikt over de basiskennis van hersenletsel en de (psychosociale) gevolgen daarvan.

Resultaat
Na afloop van de training heb je als professional tools, kennis en inzichten die van belang zijn om de cliënt met hersenletsel op maat te ondersteunen. Je kunt deze kennis en inzichten inzetten en vertalen naar de praktijk.

– Je kent en ervaart de methodische opbouw, achtergrond en methodieken die ten grondslag liggen aan MMMM, waarmee ze de cliënt adequaat kunnen coachen.
– Je (her)kent de achtergrond en de fasen uit het persoonlijk herstelproces van de cliënt en sluit hierbij aan.
– Je gaat aan de slag met eigen houdingsaspect en attitude.

De training
Vooraf kies je een cliënt/cliëntsysteem bij wie je het begeleidingsmodel gaat toepassen.
De training omvat vier bijeenkomsten van 6 uur.

De volgende onderdelen komen in een bijeenkomst aan bod:
– De theoretische achtergrond en methodiek van MMMM.
– De bouwstenen uit Mindfullness – ACT – Focussen
– Het model van de Hexaflex
– Aanvullende achtergrond en werkmateriaal bij de modules van de onlinetraining.
– De attitude van de professional
– Aanvullende kennis vanuit ervaringsdeskundig perspectief

Je doorloopt als professional de onlinetraining MMMM en past het begeleidingsmodel toe. Je ervaringen en vragen worden besproken tijdens de training.

Een cursusbijeenkomst bestaat uit:
– Theoretische achtergrond
– Ervaring opdoen met de methodiek (Oefenen)
– Modules MMMM – oefening (Wat)
– De achtergrond van twee modules MMMM (Waarom)
– Bespreking van eigen casuïstiek (Hoe)
– Voorbereiding volgende twee modules

Als theoretische onderlegger wordt gebruik gemaakt van het werkboek dat ook gebruikt wordt door de cliënten zelf.

Tussen trainingsdag 1-2-3 zit circa 4 weken, zodat je als professional de modules kunt volgen en er voldoende tijd is om opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Je gaat een cliënt face-to-face begeleiden met de online training MMMM.

Tussen de 3e en 4e bijeenkomst zit minimaal 6 weken, zodat je de tijd hebt om praktijkervaring op te doen met het begeleidingsmodel. Tijdens deze 4e trainingsdag wordt kennis opgefrist en verdiept op basis van de ervaringen uit de afgelopen periode.

De training kan geaccrediteerd worden bij het Registerplein.

Praktische informatie

Duur 4 x 1 dag (6 netto uur)
Voorbereiding +/- 2 uur
En tijd om de methodiek toe te passen bij een cliënt.
Aantal deelnemers 10 – 12

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info