banner_01

SOS-NAH als instrument bij hulpvraagverduidelijking

Training signalering gezinsproblematiek bij hersenletsel
In een gezinssysteem met een persoon met hersenletsel kunnen zich problemen voordoen waardoor het functioneren van de persoon met hersenletsel en/of het gezinssysteem niet goed verloopt. Om in zo’n situatie passende ondersteuning te bieden zul je als hulpverlener de problemen eerst in kaart moeten brengen.
De SOS-NAH is een hulpmiddel dat hier speciaal voor ontwikkeld is. SOS-NAH staat voor “Signaallijst Onderkenning Systeem-problematiek Niet-aangeboren Hersenletsel”.

Met behulp van dit instrument kun je een antwoord vinden op vragen zoals: in welke mate en hoe spelen de beperkingen van het gezinslid met NAH een rol binnen het gezinssysteem? Zijn er systeemkenmerken die de ondersteuning van het gezinslid met NAH door het gezin extra moeilijk maken? Zo ja, in welke mate? Welke vorm van ondersteuning van het systeem kan het gezin als geheel verlichten?

In de training leer je op een praktische manier het instrument SOS-NAH te gebruiken.

Doelgroep
De training is bestemd voor professionals die een taak hebben of krijgen bij het signaleren en rapporteren van  de gevolgen van hersenletselproblematiek binnen gezinnen. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel. De training wordt gegeven op mbo+/hbo-niveau. Gezien de rol van de gedragskundige bij de SOS-NAH is het van belang dat hij/zij ook deelneemt aan de training.

Resultaat
Je kunt binnen een gezinssysteem van een cliënt met hersenletsel via afname van de SOS-NAH vragenlijst problemen signaleren, scoren en rapporteren aan de gedragskundige. Vervolgens kun je samen met de gedrags-kundige de scores wegen, dit ter voorbereiding van het adviesgesprek met de cliënt.

De training
In het eerste deel (2 x 1 dag) van de training oefen je in het afnemen van SOS-NAH vragenlijst en het scoren van de uitspraken. Aan de hand van een video leer je de gevolgen van hersenletsel voor de omgeving kennen. Na het eerste deel ga je in de praktijk de SOS-NAH afnemen. Je praktijkervaringen bespreken we tijdens de terugkombijeenkomst (1 dagdeel) na ongeveer vier maanden. Voor de gedragskundige bestaat de mogelijkheid om aan het eind van de tweede dag met de trainer te overleggen over zijn/haar rol  binnen de SOS-NAH, met name bij de scoring.

Literatuur:

Hersenletsel: begrijpen en begeleiden,

Rachèl Kemps, Niels Farenhorst & Peter Vrancken
Boom Lemma: Amsterdam, 2015

Dit boek is de opvolger van Hersenletsel: achtergronden en aanpak. Het boek is geschreven voor de getroffenen zelf, hun naasten en in het bijzonder voor professionals die werken in de zorg- en dienstverlening voor mensen met hersenletsel. Het kan dienen als studieboek voor hulpverleners in de zorg, bij woon- en arbeidsbegeleiding, voor docenten en begeleiders in het speciaal onderwijs….

Praktische informatie

Duur 2 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 3 uur
Aantal deelnemers 8 – 12

Incompany

Code 6500
Datum & plaats in overleg

Informatie aanvragen

Laatste nieuws

Demenzien

Demenzien is de methode om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te optimaliseren....

Meer info

Instap e-learning

Door de druk op de zorg is er sprake van een grotere wisseling van personeel dan...

Meer info

Post HBO-opleiding gespecialiseerde verpleegkundige Niet-Aangeboren Hersenletsel

Handvatten voor zorg en omgang met complexe cliëntengroep WZH Nieuw Berkendael...

Meer info

Traag treuren

Arno Prinsen en Ellen Witteveen schreven dit artikel als verkenning over rouw en...

Meer info

De gevolgen van hersenletsel bij arbeidsintegratie

Na een hersenbeschadiging t.g.v. ziekte of trauma terug aan het werk is vaak gecompliceerd....

Meer info

Blended learning basiscursus is een groot succes

Nu de nieuwe basiscursus van 4 dagen, gecombineerd met 4 modules e-learning, al weer...

Meer info

Effectief begeleiden van mensen bij rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door hersenletsel moet iemand weer leren leven met zijn...

Meer info